Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe Faba-voorzitter ongerust over gebouwenenergiebeleid

Nieuwe Faba-voorzitter ongerust over gebouwenenergiebeleid

Frank Goes is de nieuwe Faba-voorzitter.

Frank Goes werd op het federaal comité (algemene vergadering) van 21 maart voor een termijn van drie jaar benoemd tot voorzitter van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba), die deel uitmaakt van de Confederatie Bouw.

De nieuwe voorzitter vindt het gebouwenenergiebeleid zoals uitgestippeld door de verschillende gewesten (epb) totaal onrealistisch en onbetaalbaar voor zowel de kandidaat-kopers als de openbare overheden.

De 52-jarige burgerlijke ingenieur Bouwkunde heeft een MBA Bedrijfsmanagement op zak en is gedelegeerd bestuurder van de algemene bouwonderneming Goes nv, die is gespecialiseerd in verbouwingen en restauraties van residentiële en niet-residentiële gebouwen evenals in nieuwbouw en industriebouw. Hij is tevens gedelegeerd bestuurder van Immo Goes, dat zich vooral toelegt op het beheren van studentenkoten, het syndicusschap en projectontwikkeling. Daarnaast is hij voorzitter van het technische controle- en adviesbureau Seco.

Tijdens zijn eerste toespraak drukte de nieuwe voorzitter van de Faba zijn grote bezorgdheid uit over de energieprestatie-eisen die worden gesteld aan gebouwen. “De te bereiken prestaties staan totaal los van de realiteit. Eens een gebouw gezet of geïsoleerd is, begint men zich af te vragen hoe het correct te verluchten is om condensatiefenomenen te vermijden die gevaarlijk zijn voor de bewoonbaarheid. De drie gewesten zouden beter met het federale niveau overleggen om investeerders en particulieren ertoe aan te zetten grondig te renoveren of in desbetreffend geval de bestaande gebouwen te slopen in plaats van onbetaalbare eisen te stellen aan nieuwe gebouwen”, opperde hij.

Oud appartementenpark

België telde begin 2017 bijna 200.000 appartementsgebouwen met iets meer dan 1,4 miljoen woningen. Ongeveer 130.000 van deze gebouwen of tweederde dateren van vóór 1981 en zijn dus bijna veertig jaar oud. Onze vrij oude appartementsgebouwen werden gebouwd met intussen voorbijgestreefde materialen en technieken en behalen slechts middelmatige resultaten inzake energieprestaties, dikwijls in het nadeel van de bewoners.

Daarom moeten bepaalde appartementsgebouwen dringend gerenoveerd worden. In Vlaanderen alleen wordt geschat dat 37% van de woningen van onvoldoende kwaliteit zijn, waarvan 13 % aan ernstige structurele problemen (stabiliteit, vocht, verluchting) en aan problemen inzake basiscomfort (enkele beglazing, middelmatig sanitair, gebrek aan isolatie) lijden. Wallonië heeft te kampen met gebouwen die in hoofdzaak nog van vóór de oorlog dateren. Een groot deel van deze gebouwen in de provincies Henegouwen en Luik zou gesloopt moeten worden.

Onlangs hield de Faba tevens een interessant congres over renovatie in mede-eigendom, waarover we u nog in een volgende editie berichten.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verozo wil aangepaste regelgeving tegen oververhitting in gebouwen

Verozo wil aangepaste regelgeving tegen oververhitting in gebouwen

Zoals isolatie een woning tegen koude beschermt, zo beschermt zonwering tegen hitte. “In onze buurlanden is dit besef duidelijk doorgedrongen, maar België hinkt achterop. Het lijdt geen twijfel dat zonwering meenemen vanaf de[…]

Tegels en mozaïek blijven populair

Tegels en mozaïek blijven populair

Internationaal congres over gezonde steden in Brussel

Internationaal congres over gezonde steden in Brussel

Nieuw kwaliteitslabel voor professionele tuinaannemers

Nieuw kwaliteitslabel voor professionele tuinaannemers

Meer artikels