Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe Europese privacywet op komst

Nieuwe Europese privacywet op komst

De nieuwe Europese privacywet, die de naam GDPR (General Data Protection Regulation) meekreeg, in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt genoemd, gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.

Organisaties en bedrijven moeten vanaf 25 mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelen, hoe deze data worden gebruikt en hoe ze beveiligd zijn, of ze nu worden bewaard in een datacenter of in de cloud buiten de Europese Unie.

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer noemt de nieuwe wet een kans voor bedrijven om hun databeheer te professionaliseren en het vertrouwen van de consumenten in het bedrijf te versterken. “In de digitale economie overleven immers alleen die bedrijven die het vertrouwen van klanten niet beschadigen”, zegt De Backer.

Wanneer de GDPR volgend jaar in werking treedt, zullen bedrijven enkel nog data mogen bijhouden van klanten die hiervoor hun expliciete toestemming hebben gegeven. De betrokkenen moeten ook geïnformeerd worden over hoe data worden verzameld en verwerkt en kunnen ook eisen om de info over hen te wissen. Grote bedrijven die veel en gevoelige gegevens verwerken, moeten tevens een Data Protection Officer (DPO) aanstellen. Eventuele datalekken of diefstallen moeten binnen de 72 uur gemeld worden aan de privacycommissie.

De Backer bereidt momenteel een wet voor waarin alles in detail wordt geregeld. De privacycommissie wordt vanaf 25 mei ook een controlerende instantie en krijgt een afzonderlijke inspectiedienst die ter plaatse bedrijven zal kunnen controleren. Een wetsvoorstel om dat mogelijk te maken wordt momenteel in de Kamer behandeld. De privacy zal zich aanvankelijk richten op het doen toepassen van de regels, maar zal ook boetes kunnen opleggen die kunnen oplopen tot 4% van de omzet van het betrokken bedrijf.

Een aantal bedrijven zullen nog heel wat werk voor de boeg hebben om te voldoen aan alle eisen. De nieuwe wet omvat immers veel meer dan een aantal regeltjes volgen, maar zal soms een compleet nieuwe cultuur eisen over hoe in het bedrijf wordt omgegaan met data.
 

Wordt u geconfronteerd met moeilijkheden bij ICT-overheidsopdrachten ?
Op de ICT Tender Day ontdekt u alle oplossingen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Record aantal omgevingsvergunningen tijdens coronajaren

Record aantal omgevingsvergunningen tijdens coronajaren

Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 werden in het Omgevingsloket een record aantal omgevingsvergunningen en meldingen geregistreerd. In 2020 gaat het om 69.300 toegekende vergunningen en in 2021 om 77.200. De voorbije twee jaar hebben eigenaars[…]

Ook Lochristi en Wachtebeke fuseren

Ook Lochristi en Wachtebeke fuseren

Brussel is negende duurste hoofdstad van Europa om te bouwen

Brussel is negende duurste hoofdstad van Europa om te bouwen

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Meer artikels