Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe Europese drone-wetgeving van kracht

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwe Europese drone-wetgeving van kracht

© Kalinovsky Dmitry,+375297500400

De geldende nationale drone-wetgeving werd op 31 december vervangen door nieuwe Europese regelgeving. De verordening zorgt in heel Europa voor dezelfde basisbeginselen om de veiligheid en beveiliging van drone-activiteiten te garanderen en de privacy van burgers te beschermen.

 

Het KB verscheen op 8 november 2020 in het Belgisch Staatsblad. Daarin worden de Europese bepalingen vertaald naar nationaal recht. De nieuwe regels zorgen voor een grote ommezwaai in de dronesector. Eén van de grootste veranderingen is dat het onderscheid tussen het recreatieve en professionele gebruik van drones verdwijnt.
 
Voortaan is het risico van een vlucht doorslaggevend: hoe hoger het risico van een vlucht, hoe strenger de eisen voor zowel de piloot als de drone. In totaal zijn er nu drie categorieën: open, specifiek en certified.
 
Vluchten met een laag risico zullen terecht komen in de ‘open’ categorie, bedoeld voor drones tot 25 kg, waarmee niet in de buurt van mensen wordt gevlogen, die steeds in het zicht van de piloot blijven en die zich niet in het gecontroleerde luchtruim begeven.
 
Daarnaast zijn er ook tal van nieuwe verplichtingen zoals de verplichte registratie van iedere dronepiloot, de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor dronepiloten, het verplichte gebruik van het drone identificatie-systeem voor bepaalde toestellen, enz.
 
De belangrijkste nieuwigheden op een rijtje:
• Voortaan moeten alle exploitanten van een onbemand luchtvaartuig (personen die dronevluchten willen uitvoeren) zich vooraf registreren bij het Directoraat-generaal Luchtvaart van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (DGLV). Deze registratie is gratis. Iedere geregistreerde exploitant krijgt een uniek registratienummer.
• Het DGLV bewaart een registratieregister. Dat kan gebruikt worden voor toezicht en controle, vervolging en sanctionering, samenwerking met andere EU-autoriteiten en statistieken. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan de politiediensten, de fod’s Binnenlandse Zaken en Justitie.
• Dronepiloten moeten minstens 14 jaar zijn (met uitzondering van speelgoeddrones) om onder bepaalde voorwaarden in de ‘open’ categorie te kunnen vliegen. De leeftijdsgrens binnen de ‘specifieke’ categorie is 16 jaar.
• Piloten die in de ‘open’ categorie willen vliegen, moeten slagen in een opleiding die online wordt aangeboden door de DGLV.
• Iedere vlucht moet worden uitgevoerd conform de Verordening 2019/947.
• Elke exploitant moet zich adequaat laten verzekeren in functie van het gewicht van zijn drone en de exploitatiecategorie.
 
Dronepiloten die uitsluitend in de ‘open’ categorie vliegen, moeten een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor lichamelijk letsel en materiele schade aan derden. Als de gebruikte toestellen een maximale startmassa van 20 kg of meer hebben, gelden strengere verzekeringsplichten.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels