Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe energiebrochure stoomtoepassingen

Gerelateerde onderwerpen :

In tal van industriële en dienstensectoren wordt stoom nog steeds gebruikt als warmtedrager voor diverse processen, zoals de mechanische aandrijving van ventilatoren of de elektriciteitsproductie, al dan niet met warmtekrachtkoppeling (wkk). Bij de toepassing van stoom moet rekening gehouden worden met de steeds strengere eisen inzake veiligheid en milieu-impact (afvalwater, emissies of vast afval), wat zich vertaalt in stijgende investerings- en werkingskosten.

Vanuit zowel economisch als milieutechnisch standpunt is een optimale energie-efficiëntie in ieder geval van essentieel belang. Energie is immers een belangrijke kostenpost. De recente schommelingen van de energieprijzen hebben dit effect onderstreept en dit zal in de toekomst ongetwijfeld nog versterkt worden.

Energik vzw en Het Stoomplatform hebben tijdens al hun contacten moeten vaststellen dat de kennis over stoom in de bedrijfswereld zich beperkt tot een strikt minimum. Via studiedagen over duurzaam stoomgebruik probeert het Stoomplatform de aandacht te vestigen op het belang van energie-efficiëntie en de mogelijk te realiseren kostenbesparingen bij installaties voor energieproductie en -transport op basis van stoom.

Om hieraan tegemoet te komen is recent de brochure 'Best practice bij stoomtoepassingen' uitgegeven door Het Stoomplatform ' Energik vzw met steun van het Vlaams Energieagentschap. In deze brochure komen tien succesverhalen van stoomgebruikers aan bod die de veiligheid en energie-efficiëntie van hun stoominstallatie bevorderd hebben door één of meer weloverwogen betaalbare procesaanpassingen. De bedoeling is dat de lezer op een snelle manier inzicht krijgt in betaalbare energiebesparende en veiligheidsbevorderende maatregelen.

Je kan de brochure bestellen of downloaden bij het Vlaams Energieagentschap op www.energiesparen.be/publicaties.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Demir sluit achterpoortje voor fraude met grondstofverklaringen

Demir sluit achterpoortje voor fraude met grondstofverklaringen

Aanvragers van grondstofverklaringen zullen vanaf 1 januari 2022 niet langer zelf analyseresultaten kunnen opladen in het webloket van de Vlaamse overheid. Vanaf dan kan dat enkel door erkende laboratoria gebeuren. Dat besliste de Vlaamse[…]

16/07/2021 | ActueelZuhal Demir
Oosterweelwerken krijgen groen licht

Oosterweelwerken krijgen groen licht

'Geen werken in vervuilde grond tot experten groen licht geven'

'Geen werken in vervuilde grond tot experten groen licht geven'

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Meer artikels