Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe Connector Brussels Airport is duurzaam en milieuvriendelijk

Gerelateerde onderwerpen :

Nieuwe Connector Brussels Airport is duurzaam en milieuvriendelijk

Het jongste milieurapport van Brussels Airport heeft aandacht voor enkele belangrijke projecten die vorig jaar in gang werden gezet, zoals de doorgedreven isolatie en de koude-warmteopslaginstallatie in het pas geopende Connectorgebouw en die dit jaar worden voortgezet. De Connector, die de terminal bovengronds met de twee pieren verbindt, is een gebouw met hoge isolatiewaarden en grote open ruimtes met natuurlijk daglicht. Connector is het belangrijkste bouwproject van Brussels Airport in tien jaar.

Bij het ontwerp van het gebouw ging veel aandacht naar kwaliteit en passagiersbeleving, maar in het bijzonder naar duurzaamheid. Dankzij een maximaal gebruik van natuurlijke energiebronnen, waardoor een lager energieverbruik gerealiseerd wordt, legt Connector ook een link met de toekomst: Brussels Airport wil zijn primair energieverbruik per m² tegen 2020 verminderen met 20%. Daarom zijn extra inspanningen geleverd om Connector goed te isoleren. De K-waarde van het nieuwe gebouw ligt op 20, de helft minder dan de wettelijk verplichte K-waarde van 40. Om deze waarde te bereiken, werd zwaar geïnvesteerd in dak- en muurisolatie en ramen.

Om de passagiers een zo ruim mogelijk uitzicht geven op alle activiteiten van de luchthaven werd gekozen voor grote ramen die uitkijken op het tarmac. Om in de zomer de hitte buiten te houden, werden zonneschermen geplaatst bij de ramen aan de westkant en zonnevinnen aan de oostkant. Het noordelijk georiënteerde dak heeft een zaagtandstructuur, waarbij aan de rechte zijkanten ramen zijn geplaatst. Alles samen zijn er 1.500 m² dakvensters die het licht binnenlaten en de hitte buiten houden. Op plaatsen met onvoldoende natuurlijk licht werd zoveel mogelijk gekozen voor energiezuinige ledverlichting.

Er werd ook geïnvesteerd in een koude-warmteopslaginstallatie. Deze techniek laat toe om in de zomer koel grondwater te gebruiken om het gebouw te koelen. Omdat het grondwater zo geleidelijk opwarmt, kan het tijdens de winter met behulp van een warmtepomp weer worden gebruikt om het gebouw te verwarmen.

Connector heeft een dak van 11.000 m². Het water dat op het dak valt, wordt opgevangen en opgeslagen in citernes onder het gebouw die 670.000 liter kunnen bevatten. Het regenwater wordt vervolgens gebruikt in de sanitaire voorzieningen en voor de schoonmaak van afvalcontainers.

Om de luchthaven draaiende te houden, is zeer veel stroom nodig. Zowel de binnenverlichting, de ventilatie, de koeling, de bagagebanden en de geparkeerde vliegtuigen slorpen veel elektriciteit op, maar ook de buitenverlichting en de bebakening op het tarmac zijn geen kleine verbruikers. In totaal bedroeg het elektriciteitsverbruik op Brussels Airport vorig jaar 76.764 MWh. Dat is te vergelijken met het jaarlijkse verbruik van ongeveer 22.000 gezinnen. Sinds 2010 wordt uitsluitend groene stroom gekocht.

De productie van eigen elektriciteit in twee zonnepanelenparken past eveneens in het milieuvriendelijke plaatje. De luchthaven beschikt over twee zonnepanelenparken. Op het dak van een vrachtgebouw van Brucargo bevindt zich een ruim park van 7.220 panelen dat in 2011 werd geopend. Eind 2013 kwam er een tweede park bij: een 1,7 ha groot terrein met in totaal 5.760 zonnepanelen. Vorig jaar zorgden deze twee parken voor een productie van 2.884 MWh, wat gelijk is aan het verbruik van 832 gezinnen.

Er wordt een studie gestart voor de plaatsing van een wkk-installatie.

Tegen 2020 wil de luchthaven 20% minder primaire energie verbruiken per vierkante meter ten opzichte van het jaar 2009. Om energie te sparen, worden een heleboel nieuwe technieken getest, waaronder verlichting met ledlampen die een belangrijke energiewinst opleveren. In de gebouwen worden nu al zoveel mogelijk spaarlampen gebruikt. Dit wil men aanvullen met een nieuwe generatie ledlampen. Ook voor de operationele bebakening van de luchthaven zullen ledlampen een volwaardig alternatief worden. Het aantal zijdelingse bakens op de taxiwegen is reeds gereduceerd, een reeks halogeenlichten werd vervangen door ledlampen en inmiddels is beslist om dit jaar de tl-lampen in de signalisatiepanelen eveneens te vervangen door ledlampen. Tijdens de renovatiewerken aan baan 25L zal de elektrische installatie van de bebakening worden vervangen en installeert men energiezuinige led-bebakening, goed voor 1.300 nieuwe ledlampen. De komende jaren zal de bebakeningsverlichting op de andere banen eveneens worden vervangen door ledlampen. De jaarlijkse energiebesparing door het gebruik van al deze leds zal tegen 2020 oplopen tot 1.855 MWh, of het gemiddelde verbruik van 530 gezinnen.

In de terminal werden nieuwe koelinstallaties geplaatst die een stuk energie-efficiënter werken. Onderhoudsfirma Cofely Services werkt samen met luchthavenpersoneel dagelijks aan kleine aanpassingen met vaak grote energiebesparende gevolgen. Het past tevens technieken toe om de ventilatie energiezuiniger te maken. Er werden bijkomende meters geplaatst om het energieverbruik voor koeling en ventilatie beter te kunnen opvolgen en te optimaliseren.

Dit jaar begint in de terminal een proefproject om de binnenlucht te zuiveren door middel van ionisatie in plaats van door actieve koolfilters. Brussels Airport verwacht een daling van het betreffende energieverbruik met 30%. Tevens wordt een studie gestart voor de plaatsing van een wkk-installatie (warmtekrachtkoppeling). In zo'n installatie worden warmte en elektriciteit tegelijk opgewekt. De kracht is afkomstig van een verbrandingsmotor die een stroomgenerator aandrijft. De warmte die daarbij vrijkomt, gaat niet verloren maar wordt lokaal nuttig gebruikt voor de productie van warm water voor de verwarming van de gebouwen.

Ter voorbereiding van de eventuele komst van een wkk-installatie werd vorig jaar reeds een warmtewisselaar vervangen. Dit jaar zal dat ook gebeuren met een tweede warmtewisselaar. Begin 2016 moet de studie afgerond zijn en wordt op basis van de technische en economische haalbaarheid beslist of de wkk-installatie gebouwd zal worden.

Sinds 1999 organiseert Brussels Airport zijn milieubeheer volgens de ISO 14001-norm. Deze norm bepaalt waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. In februari 2015 werd voor de vijfde keer en met succes een hercertificatie-audit uitgevoerd door een team van externe milieuauditoren: het certificaat werd herbevestigd tot 2018.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

De Watergroep krijgt geen omgevingsvergunning om de komende twintig jaar grondwater op te pompen in het Limburgse Rukkelingen, een deelgemeente van Heers. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaat enkel akkoord met een strikte[…]

27/05/2022 | ActueelGrondwater
Mechelen zet onthardingsteam aan het werk

Mechelen zet onthardingsteam aan het werk

Nieuwe tool berekent ideale grootte regenwaterput

Nieuwe tool berekent ideale grootte regenwaterput

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst

Meer artikels