Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe campagne moet misvattingen over bouwsector uitbannen

Gerelateerde onderwerpen :

,
Nieuwe campagne moet misvattingen over bouwsector uitbannen

De bouwsector brengt een aantal troeven onder de aandacht om zijn aantrekkingskracht te vergroten en de instroom van personeel te bevorderen. Dat gebeurt met de nieuwe campagne ‘De Bouw Kijkt Verder’. Een recent onderzoek dat het onafhankelijke onderzoeksbureau Profacts uitvoerde in opdracht van Constructiv, leert dat de Belg nog te veel clichés aan de bouwsector verbindt. De campagne wil die misvattingen ontkrachten.

 

De bouwsector staat voor ongeziene uitdagingen. Om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen zoals de green deal, het relanceplan, de energetische doelstellingen en de heropbouw van de overstroomde gebieden, zijn naar schatting binnen het jaar ongeveer 20.000 nieuwe werkkrachten nodig.

Profacts ondervroeg 2.005 representatieve landgenoten. Uit de rondvraag blijkt dat het enthousiasme om aan de slag te gaan in de bouw vandaag nog te beperkt is. Amper één Belg op de tien staat open voor een job in de bouwsector.

Opvallend genoeg zijn werkzoekenden het minst positief, maar ook jongeren laten zich kritisch uit: amper 11% van de studenten overweegt om in de bouwsector te werken. Nochtans zijn het net die profielen die nodig zijn om de instroom van nieuwe werkkrachten te stimuleren.

Ondervraagd over de redenen waarom men aarzelt om de stap naar de bouwsector te doen, komen enkele terugkerende misverstanden naar boven. Die houden vele mensen mogelijk tegen om de sector als potentiële werkgever te zien. Het goede nieuws is dat mensen die wél actief zijn in de bouwsector en de realiteit ervan dus goed begrijpen, wel positief ingesteld zijn. Eén op de twee is trots om in de bouwsector te werken.

Metsers

De Belg denkt bij het horen van het woord ‘bouwsector’ vooral aan metsers. Bijna de helft van de ondervraagden geeft dit beroep spontaan op. Nochtans is het aandeel metsers in de sector in de realiteit maar beperkt tot 12%. De variëteit aan jobs in de bouw is dus nog onvoldoende gekend.

Dit wil de bouwsector veranderen door het beeld van de bouw te diversifiëren. De toegenomen digitalisatie en technologische innovaties hebben een enorme impact op de bouwberoepen. De bouwsector zoekt vooral arbeiders met technische profielen die direct aan de slag kunnen.

Gebrek aan kennis

De respondenten hechten veel belang aan innovatie, maar kunnen contradictorisch genoeg weinig innovaties oplijsten. Bijna drie vierde kan geen enkele innovatie in de bouwsector spontaan opnoemen. Nochtans blijkt uit een enquête over de impact van digitalisering in en voor de bouwsector dat er flink wordt geïnvesteerd in innovatie.

Er worden steeds vaker technologieën zoals exoskeletten, drones, thermische camera’s en 3D-printers gebruikt om de werklast te verminderen en de veiligheid van de werknemers te vergroten. Ook inzake duurzaamheid, veiligheid en verloning tonen de cijfers een grote discrepantie tussen wat de Belgen denken en wat er effectief gebeurt in de bouwsector. Zowat de helft van de ondervraagden weet niet in welke mate de bouwsector actief inzet op het bereiken van klimaatdoelstellingen.

De Bouw Kijkt Verder

Uit de cijfers blijkt vooral dat de nood aan extra informatie over wat de bouwsector precies doet hoog is. Met de imagocampagne ‘De Bouw Kijkt Verder’ bewijst de sector dat ze klaar is om nieuwe talenten aan te trekken en maakt ze komaf met de grootste misvattingen. Concreet wil de sector hiermee 100.000 nieuwe werknemers aantrekken in de komende vijf jaar.

“De bouwberoepen moeten dringend geherwaardeerd worden. Indien de bouwbedrijven willen genieten van de relance, moeten we over     voldoende menselijke capaciteit beschikken. Onze sector zorgt voor stabiele en goed betaalde jobs. Dat moeten we duidelijk maken aan het publiek, zodat veel meer ouders dan nu hun kinderen in een bouwrichting inschrijven”, zegt Bob Van Poppel, patronaal woordvoerder van de Confederatie Bouw.

Waarom twijfelen jongeren, carrièreswitchers of ouders over een toekomst in de bouwsector? Ervaring is mooi meegenomen, maar geen must. Een diploma is altijd goed, maar geen noodzaak. Want het vak leer je het best op het terrein. De bouw biedt heel wat kansen en beroepsmogelijkheden”, aldus Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

“Als netwerk van de toeleveranciers van de bouw zijn wij zeer enthousiast over dit initiatief. Het plaatst de werknemers in de bouw die met onvermoeide inzet onze mooie architectuur tot leven wekken, terecht in de schijnwerpers”, besluit Marnix Van Hoe van de beroepsvereniging Fema.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse subsidies voor beginnende exporteurs

Vlaamse subsidies voor beginnende exporteurs

Flanders Investment & Trade (FIT) lanceert tot en met 11 oktober opnieuw een oproep voor het Starterspakket Internationalisering. Met deze subsidie van 7.000 euro ondersteunt FIT beginnende exporteurs. Het subsidiebudget bedraagt 1,4 miljoen[…]

28/09/2022 | Ondernemingen
Overname van Cantillana door Holcim is afgerond

Overname van Cantillana door Holcim is afgerond

Online platform voor aanvraag asbestattesten

Online platform voor aanvraag asbestattesten

Duits groeikapitaal voor Belgische domotica-specialist

Duits groeikapitaal voor Belgische domotica-specialist

Meer artikels