Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe brug van Den Azijn moet Antwerpse files verlichten

Nieuwe brug van Den Azijn moet Antwerpse files verlichten

Luk Lemmens (gedeputeerde van de provincie Antwerpen), Chris Danckaerts (gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg) en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts fietsten de nieuwe brug in.

De nieuwe stalen boogbrug over het Albertkanaal in Deurne, in de volksmond ‘de brug van den Azijn’, is vorig weekend officieel ingehuldigd. Er is in totaal 15 miljoen € geïnvesteerd in een betere brug: er kunnen nu grotere schepen onder varen en reizigers van De Lijn en fietsers kunnen er vlotter en veiliger overheen.

“We versterken de alternatieven voor de wagen en de vrachtwagen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

De Vlaamse regering wil vrachtwagens van de weg halen en investeert daarom in de binnenvaart, een aantrekkelijk alternatief voor de file. De belangrijkste watersnelweg in Vlaanderen is het Albertkanaal, waarover jaarlijks zowat 40 miljoen ton vervoerd wordt. “Dat is het equivalent van twee miljoen vrachtwagens. Zonder de binnenvaart op het Albertkanaal zouden in 2017 elke dag 8.000 vrachtwagens extra over onze wegen gereden hebben”, verklaart minister Ben Weyts.

De Vlaamse overheid investeert in een grotere capaciteit voor het Albertkanaal. Door alle bruggen over het kanaal te verhogen tot een doorvaarhoogte van minstens 9,1 m verhoogt ook de capaciteit van het Albertkanaal met liefst 25%. “Schepen met vier lagen containers zullen dan gebruik kunnen maken van deze watersnelweg. Zo wordt het voor ondernemers en transporteurs nog veel aantrekkelijker om voor dit vervoersalternatief te kiezen. De volgende investering staat al in de steigers. Hierna pakken we de Theunisbrug aan”, deelt Weyts mee.In het kader van dit grote investeringsproject werd ook de ‘brug van den Azijn’ in Deurne volledig vervangen. De realisatie was in handen van Herbosch-Kiere en Jan De Nul nv. Er kwam een gloednieuwe stalen boogbrug op de plaats van de voormalige brug. De nieuwe brug heeft een overspanning van 123 m en een breedte van 15,6 m. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 63 m) ook de Vaartkaai (zijde Merksem), de Merksemsesteenweg (zijde Deurne) en de jaagpaden/fietspaden onder de brug. De nieuwe brug is bovendien goed afgestemd op de noden van de voetgangers en fietsers en het openbaar vervoer. Zo zijn in beide richtingen zowel vrije busbanen voorzien als vrijliggende éénrichtingsfietspaden en voetpaden.

De nieuwe brug werd officieel ingehuldigd in aanwezigheid van minister Weyts, gedeputeerde van de provincie Antwerpen Luk Lemmens, districtsvoorzitter van Merksem Luc Bungeneers, districtvoorzitter van Deurne Tjerk Sekeris en gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg Chris Danckaerts. “Onze waterwegen moeten bedrijfszeker zijn en beantwoorden aan de verwachtingen van onze watergebonden klanten. We willen het Albertkanaal in de toekomst nog aantrekkelijker maken voor ondernemingen om te investeren in economie en binnenvaart”, aldus Danckaerts.De omgeving van het Albertkanaal in Merksem, Deurne, Schoten en Wijnegem omvat het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. Het is ook een buurt waar heel wat mensen graag wonen. Deze combinatie genereert divers verkeer. De provincie werkt samen met vele partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, aan een toekomstplan: ‘De Kanaalkant’heeft als doel om het gebied te transformeren tot een aangename woonplek waarbij bedrijven goed bereikbaar zijn. Deze brug is één van de acties voor wonen, werken, verkeer en een groene kwalitatieve omgeving die door verschillende overheden op het terrein uitgevoerd worden en die bijdragen tot de realisatie van de toekomstvisie van de kanaalkant.

Vlot door Antwerpen

Bovenop de investeringen in de bruggen over het Albertkanaal zijn ook verschillende andere omvangrijke werken in uitvoering of gepland in Antwerpen. Deze werken worden door de verschillende partners op elkaar afgestemd om Antwerpen bereikbaar te houden.

“Het gaat om tal van grote werken, die soms tegelijkertijd worden uitgevoerd. Hinder kan bij al deze werken niet vermeden, maar wel beperkt worden”, aldus Chris Danckaerts.

De waterwegbeheerder is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt gezorgd voor efficiënte omleidingen met een duidelijke signalisatie zodat iedereen vlot op zijn bestemming geraakt. Ook tijdens de nakende herbouw van de Theunisbrug zal veel aandacht gaan naar minder hinder. Zo zal er, behoudens erg korte periodes, altijd weg- en tramverkeer mogelijk blijven, weliswaar met een tijdelijke beperking van het aantal rijstroken (2 x 1 tijdens de werken). Om dit mogelijk te maken, wordt de brug in fasen gerealiseerd. Eerst wordt een nieuwe wegbrug en trambrug gebouwd aan de oostelijke zijde van de bestaande brug. Tramverkeer en wegverkeer (2 x 1 rijstrook) verlopen vervolgens via de nieuwe bruggen, waarna de bestaande bruggen volledig worden afgebroken om plaats te maken voor een tweede nieuwe wegbrug. Begin 2020 zou het project klaar moeten zijn.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start half augustus met de gefaseerde aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Tongersesteenweg (N78) met de Montaigneweg in Lanaken. De werken zullen vermoedelijk een half jaar duren. De nieuwe[…]

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

Meer artikels