Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe bestemming voor grote leegstaande gebouwen in Antwerpen

Nieuwe bestemming voor grote leegstaande gebouwen in Antwerpen

Nooit eerder werden in Antwerpen zoveel grote gebouwen die leegstaan omgebouwd tot woon-, winkel- of kantoorruimte. Van de 101 grote industriële gebouwen die in de grootste stad van Vlaanderen staan te verkommeren, zijn momenteel ruim de helft in reconversie en krijgen ze een nieuwe bestemming. Daarmee speelt de metropool een voortrekkersrol in Vlaanderen. Dat blijkt uit een marktanalyse van appartementenbouwer Immpact. Die meent dat de grote inhaaloperatie niets te laat komt, want nergens in Vlaanderen is de woningnood groter dan in Antwerpen.

Uit de cijfers die Immpact voor haar marktanalyse opvroeg bij het Vlaamse register voor leegstaande gebouwen blijkt dat Antwerpen vorig jaar precies 101 leegstaande panden telde die groter zijn dan 500 m². Zes ervan staan geboekstaafd als verwaarloosd, zo'n 48 panden staan leeg, en 47 staan leeg én zijn verloederd. Toch heeft Antwerpen de voorbije maanden aan ruim de helft ervan al een nieuwe bestemming gegeven of zijn er volop plannen in de maak.

In heel wat gevallen gaat het om stadskankers die dringend een nieuwe bestemming moesten krijgen, maar waar dit veelal dreigde uit te monden in een jarenlang vergunningsproces. Daarom werkten Antwerpen en Vlaanderen recent een speciale regeling uit om o.a. woningen toe te laten op industriële sites. Zo kan het proces gevoelig worden ingekort en slaagt Antwerpen erin een grote inhaaloperatie op te starten.

'Dit was dringend nodig om een versnelling hoger te schakelen bij het oplossen van de woningnood. Antwerpen verwacht tegen 2030 met 70.000 inwoners te groeien naar een stad die plaats moet bieden aan minstens 570.000 mensen. Om dat op te vangen, heeft onze metropool ruim 45.000 bijkomende wooneenheden nodig. Alleen kwamen er de afgelopen tien jaar slechts 12.969 nieuwe wooneenheden bij. En dan spreken we nog maar alleen over het aspect wonen en niet over de nood aan bijkomende kantoor- of winkelruimte', verklaart Philippe Janssens, ceo van Immpact.

Voortrekkersrol

Bovendien spitste Antwerpen zich in het verleden vooral toe op de reconversie van het Eilandje en minder op de rest van de stad en de districten. Schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde, die eveneens voor de marktanalyse werd ondervraagd, zegt nu ook naar de sites buiten de Ring te kijken.

'Via een aangepaste regeling slagen we erin om op korte termijn heel wat van die grote leegstaande terreinen een zinvolle invulling te geven, zowel in de stadskern als erbuiten. Industriegrond omvormen tot woongebied was zo tot vóór kort een proces dat jaren duurde. Neem alleen al de periode die nodig is voor het vergunningsproces en de voorbereidingen voor de werf, en je weet dat je minstens voor vijf jaar bent vertrokken. Dankzij de uitzonderingsregel, die er in afspraak met Vlaanderen kwam, kunnen we nu een voortrekkersrol spelen op het vlak van reconversie' , zegt schepen Van de Velde.

Koffienatie

Eén van de sites die deze versnelde aanpak illustreert, is Koffienatie, een oud pakhuis vlakbij Park Spoor Noord dat jarenlang werd gebruikt om koffiestalen te testen en dienst deed als stockageplaats voor de kostbare koffie. Nadat het een hele tijd leegstond, wordt het nu getransformeerd naar 35 ecovriendelijke en betaalbare appartementen. De geplande stadsontwikkeling zal nog een extra boost geven aan deze nieuwe buurt, die straks als voorbeeld kan dienen voor betaalbare reconversie.

'Antwerpen pakt zo niet alleen de stadskankers in een versneld tempo aan, maar slaagt er ook in om extra betaalbare woningen te creëren. Dat is wat Vlaanderen, en Antwerpen nog méér nodig heeft, want een eigen woning vinden voor 200.000 ' of minder is een uitdaging geworden; zeker in Antwerpen, waar bijna één op de tien moeite heeft om de huur of zijn woonlening te betalen', vervolgt Philippe Janssens.

Databank

Ook opmerkelijk: om het woonbeleid in Antwerpen te optimaliseren, wordt werk gemaakt van een databank die alle details bijhoudt over de duizenden stedenbouwkundige vergunningen die jaarlijks worden uitgereikt. Die analysetool moet er op korte termijn komen. 'Zo kunnen we nagaan hoe we de vrije ruimte zo efficiënt mogelijk kunnen invullen. Dat is meer dan welkom, zeker nu we de komende jaren een recordaantal ruimtelijke uitvoeringsplannen en masterplannen willen opmaken om locaties die al tientallen jaren onderbenut worden versneld, slim en kwalitatief te ontwikkelen', besluit Rob Van de Velde.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 10% van alle kleine en middelgrote ondernemingen in de Europese Unie beschikt over geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten), zoals nationale of Europese merken, modellen en octrooien. Nochtans plukken 93% van de[…]

30/09/2022 | Ondernemingen
Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Tegels en mozaïek blijven populair

Tegels en mozaïek blijven populair