Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

De Damiaansite, gelegen voorbij de Sint-Antoniuskapel op het Pater Damiaanplein ligt enigszins verborgen in hartje Leuven. Achter de historische gevels langs het Damiaanplein, de Ramberg en de Sint-Antoniusberg gaan een klooster met een imposante tuin, een voormalige drukkerij (het huidige Damiaancentrum) en twee traditionele panden schuil. De hele site ondergaat de komende jaren een volledige transformatie.

Vastgoedontwikkelaar en -investeerder Triginta realiseert hier een nieuwe en aangepaste woonplaats voor de paters die momenteel nog in het klooster wonen, doorgangswoningen (voor een korte periode ter beschikking gesteld van personen die zich in een noodsituatie bevinden) in samenwerking met OCMW Leuven, een centrale ontmoetingstuin en een co-living project voor starters en mensen met een beperking. Door het delen van gemeenschappelijke ruimtes wordt het wonen betaalbaar gehouden. 
 
Triginta zou de werken willen starten in het najaar van 2023. Volgens de planning zouden die dan eind 2025 moeten voltooid zijn. De ontwikkelaar werkt voor het project samen met a2o architecten. Er is nog geen aannemer aangesteld.
 
De aankoop en invulling van de site gingen niet over één nacht ijs. Het vooropgestelde programma komt tegemoet aan de noden van de congregatie, de stad en wijzelf, en is tot stand gekomen na talloze overlegmomenten. Zo werd nauwkeurig onderzocht welke volumes behouden zouden kunnen blijven. De huidige kloostertuin krijgt een centrale rol toebedeeld, het kloostergebouw wordt behouden en we bekijken of we de typerende dakstructuur van de voormalige drukkerij een nieuwe invulling kunnen geven”, zegt Tessa Van Gucht, Project Developer bij Triginta.
 
De locatie blikt terug op een rijk geschiedkundig verleden met als hoogtepunt de plechtige overbrenging in 1936 van het stoffelijk overschot van pater Damiaan en de bijzetting ervan in de aanpalende Sint-Antoniuskapel. De verkoop van de achterliggende Damiaansite markeert een nieuwe bladzijde in het verhaal van de Vlaamse paters van de Heilige Harten, de eigenaars van het domein, ook gekend onder de naam Picpussen.
 
“De vergrijzing en afname van de kloostergemeenschap en de onderhoudskosten voor het gedateerde en grote klooster nopen ons tot schaalverkleining. Een herontwikkeling van de Damiaansite is nodig om structureel en duurzaam tegemoet te komen aan de groeiende zorgnoden en -behoeften van de krimpende gemeenschap en aan onze wens om de aanpalende Sint-Antoniuskapel en Damiaancrypte te verzelfstandigen. Twee pijlers zijn hierbij van tel: het voortbestaan garanderen van de religieuze gemeenschap van de paters Picpussen, en het vrijwaren van het erfgoed van pater Damiaan, grootste Belg en best gekende nationale heilige”, vertelt econoom Bart Verbesselt.
 
Triginta werd in 2018 opgericht met het privé-kapitaal van vermogende Belgische families. Naast de herbestemming van religieus vastgoed specialiseert Triginta zich ook in zorgvastgoed en publiek private samenwerkingen. Daarbij blijft ze steeds eigenaar van het vastgoed en sluit ze huurcontracten af met solvabele partijen met een langetermijnvisie. Ook in Nederland werden reeds enkele projecten aangekocht en zitten er nog verschillende andere in de pijplijn. De aankoop van de Damiaansite past binnen de ambitie van Triginta om tegen 2026 een vastgoedportefeuille uit te bouwen van 750 miljoen euro.
 
 
 
 

 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant maakt sinds enkele jaren werk van renovatieleningen die door de aanvragers pas terugbetaald moeten worden als de woning van eigenaar verandert of verhuurd wordt. Provinciale renovatiebegeleiders ontzorgen de[…]

06/12/2022 | Renovatie
Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Meer artikels