Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe Belgische aanvulling Europese betonnorm

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwe Belgische aanvulling Europese betonnorm

© ©Hoda Bogdan - stock.adobe.com

In België werd het gebruik van gerecycleerde granulaten voor de productie van beton voor het eerst mogelijk gemaakt bij de invoering van NBN B 15-001: 2012, tweede versie van de nationale aanvulling bij EN 206-1.

Het bijhorende Benor-reglement voor stortklaar beton TRA 550 werd overeenkomstig aangepast zodat beton met gerecycleerde granulaten tevens onder Benor kon geleverd worden.
Aangezien de ervaring met het gebruik van deze granulaten in beton nog beperkt was, werd het gebruik beperkt tot uitsluitend droge binnenomgevingen. Bij de publicatie van de nieuwe Europese betonnorm EN 206 in 2013 maakte men vanuit Europa het gebruik van gerecycleerde granulaten bij de aanmaak van beton eveneens mogelijk.

De nieuwe Belgische aanvulling NBN B 15-001 bij deze Europese betonnorm wordt binnenkort gepubliceerd. Hierin is het gebruik van gerecycleerde granulaten voor beton stevig uitgebreid tegenover de vorige uitgave.

Ondertussen boog een werkgroep opgericht in de schoot van het Bestuurscomité Beton van BE-CERT zich over de bestaande resultaten van onderzoeken uitgevoerd op beton geproduceerd met gerecycleerde granulaten. In deze werkgroep waren alle betrokkenen, publieke en private gebruikers, producenten en onderzoeksinstellingen, vertegenwoordigd.

BE-CERT maakt zich sterk om bij de publicatie van NBN B 15-001 meteen ook een nieuwe uitgave van TRA 550 te lanceren zodat voor alle toepassingen waarvoor dit voorzien is in NBN B 15-001, beton met gerecycleerde granulaten zal kunnen geleverd worden, en dit onder het Benor-merk. Binnen het toepassingsreglement TRA 550 versie 4.0 worden daartoe twee bijkomende betoncategorieën gedefinieerd: categorie RS, recyclage standaard, overeenstemmend met het toepassingsdomein van de categorie S, standaard en categorie RD, recyclage duurzaam, voor de toepassingen waarvoor strengere eisen gesteld worden aan de duurzaamheid.

In NBN B 15-001 en TRA 550 is voorzien dat enkel hoogwaardig betongranulaat A+ mag gebruikt worden, zodat de bouwheren en gebruikers een maximale kwaliteitsgarantie geboden wordt. Vanuit dezelfde optiek worden voorts ook specifieke eisen gesteld aan de betonsamenstelling.

BE-CERT streeft er op deze manier naar om voor beton met gerecycleerde granulaten geen enkele toegeving te doen naar het kwaliteitsniveau ten opzichte van beton aangemaakt met natuurlijke granulaten.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Europees platform voor coatingonderzoek gestart

Europees platform voor coatingonderzoek gestart

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) stapt mee in groot Europees project dat de coatingindustrie innovatief, duurzaam en groen moet maken. Met het Vipcoat-project dat zopas werd gestart wil de Europese Unie nieuwe technologieën voor[…]

Brussels Airport opent ultramodern en duurzaam logistiek gebouw

Brussels Airport opent ultramodern en duurzaam logistiek gebouw

Circulaire economie is in opmars in de bouwsector

Circulaire economie is in opmars in de bouwsector

Circulaire bedrijven zijn beter bestand tegen economische schokken

Circulaire bedrijven zijn beter bestand tegen economische schokken

Meer artikels