Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe aanpak academiepark Beringen

Gerelateerde onderwerpen :

Enkele jaren geleden werd een visie ontwikkeld voor het academiepark in Koersel-Beringen, waarbij het project gefaseerd zou uitgevoerd worden. In een eerste fase werd reeds een nieuwe toegangsweg naar de muziekacademie met parking (o.a. ten behoeve van de school) aangelegd. Ook werd op de hoek met Koersel-Dorp gestart met een kleinschalig bouwproject. De eerste fase van vier energiezuinige woningen wordt omstreeks deze tijd opgeleverd. Na de zomer zal de tweede fase van dit project starten zodat deze hoek volledig afgewerkt zal worden.

Voor het vervolg van de ontwikkeling van het academiepark werd in eerste instantie vooropgesteld dat de aanleg van een nieuwe weg (met ingang via de Pastorijstraat) zou gebeuren in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen. Die zouden voor hun doelgroep vervolgens ook twee zones binnen het project gaan ontwikkelen. Omwille van de wijzigingen in de subsidievoorwaarden voor sociale huisvestingsmaatschappijen bij de aanleg van infrastructuur bleek deze werkwijze echter niet langer haalbaar te zijn.

Extra bouwkavels

De stad heeft daarom een gewijzigde aanpak vooropgesteld. Voorlopig zal er geen weg via de Pastorijstraat voorzien worden, wel gaat de stad haar perceel grond langs deze straat verkavelen in twee loten voor halfopen bebouwing. Deze loten zullen als gemeentelijke bouwgrond worden verkocht. Met de opbrengst van deze verkoop zal de bestaande (nieuwe) weg verlengd worden in oostelijke richting, zodat daar de mogelijkheid ontstaat om extra bouwkavels en projectgronden te creëren.

De zone die initieel voorzien was voor sociale huur zal de stad voorlopig aanhouden als reservegrond omwille van de ligging vlakbij de nieuwe feestzaal ter vervanging van de oude zaal Cor, die in april wegens stabiliteitsproblemen gesloten werd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Heraanleg Scheldekaaien Nieuw Zuid Antwerpen in 2022

Heraanleg Scheldekaaien Nieuw Zuid Antwerpen in 2022

Het schetsontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid in Antwerpen is klaar. Het ontwerpteam Sweco – PROAP - WIT architecten tekende een park van 5 ha voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning. Eind dit jaar[…]

Drie ontwerpteams voor herontwikkeling Arenawijk in Deurne

Drie ontwerpteams voor herontwikkeling Arenawijk in Deurne

Bouwkroniek neemt een zomerbreak

Bouwkroniek neemt een zomerbreak

Herbestemming voor Leuvense Silo's en Molens van Orshoven

Herbestemming voor Leuvense Silo's en Molens van Orshoven

Meer artikels