Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwbouwwijk NovaCity in Anderlecht gegund

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwbouwwijk NovaCity in Anderlecht gegund

© Foto’s: Kairos - Bogdan & Van Broeck - DDS+ - Eole - Pixelab

Projectontwikkelaar Kairos (Immo BAM) heeft de overheidsopdracht gewonnen voor de realisatie van de duurzame nieuwbouwwijk NovaCity-Zuid in het zuiden van Anderlecht. Het project werd gelanceerd door citydev.brussels en het ontwerp is van de architectenbureaus Bogdan & Van Broeck, DDS+ en Eole, die economische functies en woongelegenheid zodanig slim in elkaar wisten te passen dat een echte symbiose ontstaat. De nieuwe wijk omvat 63 geconventioneerde passieve koopwoningen; minstens 30% ervan zullen voldoen aan de nulenergienorm.

Daarnaast omvat het project ook 7.600 m² ruimtes voor economische activiteiten (gelijkvloerse kmo-ateliers met een moduleerbare oppervlakte van 150 tot 500 m²) en de daarmee samenhangende functies (kantoren op een mezzanine boven de dienstzone en toonzalen aan de nieuwe weg). De kantoren op de mezzanine doen dienst als visuele en akoestische isolatie voor de woningen. Op het dak van de ateliers komen tuintjes voor de appartementen.

Het project voorziet bovendien de aanleg van een nieuwe weg en openbare pleinen waarlangs je de woningen en toonzalen in kunt. Een dienstzone biedt dan weer toegang tot de ruimtes voor economische activiteiten op de begane grond aan de spoorweg. Het project trekt volledig de kaart van duurzame ontwikkeling: het neemt de drie pijlers ervan (economie, milieu en sociaal aspect) in aanmerking. Het geraamde totaalbedrag van het project is 25 miljoen €, zonder btw. Van dat bedrag wordt 6 miljoen € (zonder btw) gedekt door een subsidie voor het deel met de geconventioneerde woningen.

Het NovaCity-project omvat het huizenblok dat wordt gevormd door de Klaverstraat, de Bergensesteenweg en de Vogelenzang­straat in Anderlecht. In het zuiden wordt de site begrensd door de spoorweg. Het perceel van ongeveer 2 ha is op het gewestelijk bestemmingsplan opgenomen als sterk gemengd gebied. Voor de herontwikkeling van dit huizenblok is een masterplan opgesteld dat de site opdeelt in twee zones van elk ongeveer 1 ha.

Bestemmingen

Het ontwikkelingsschema voor de hele site stelt immers verschillende bestemmingen voor: een kmo-park, geconventioneerde koopwoningen, studentenwoningen, winkels, …. De bedoeling van het masterplan is om deze verschillende bestemmingen met elkaar te vervlechten dankzij een harmo­nieuze inplanting. Het geheel moet ook perfect passen in de bestaande geografische en sociaal-economische context en tegelijk een nieuw ijkpunt in de wijk vormen.

In de noordzone komen hoofdzakelijk woningen met winkels op het gelijkvloers aan de Bergensesteenweg. Voor dit noordelijke deel is er een verkavelingsvergunning (voor vier huizenblokken, de wegen en het openbaar plein). De kavels zullen worden ontwikkeld via een volgende promotieopdracht van werken. De aanleg van de toekomstige openbare wegen schakelt echter een versnelling hoger en wordt toevertrouwd aan de projectontwikkelaar van de zuidzone. De wegen zijn immers nodig om het zuidelijke deel te ontsluiten.

In dat zuidelijke deel komt een gemengd project met woningen en een kmo-park. De bouw van de ruimtes voor kmo’s en de nevenfuncties en de aanleg van de bijhorende private manoeuvreerruimte worden gefinancierd met EFRO-geld (programmering 2014-2020).

De kmo’s moeten de sectoren van duurzaam bouwen en hernieuwbare energiebronnen versterken. Projecten die genieten van EFRO-subsidies krijgen een strakke planning opgelegd. Om dit deel dus sneller te kunnen ontwikkelen werd  de zuidkant niet opgenomen in de verkavelingsvergunning van de noordkant, maar  werd een afzonderlijke stedenbouwkundige vergunning aangevraagd.

De door Kairos ingediende offerte stelt een voorbeeldprogramma voor dat op meer dan één front innoverend is. Het project wordt harmonieus opgenomen in de bestaande wijk, maar tegelijk wordt het perceel in de kijker gezet als wijkingang.

Het heeft een erg uitgesproken architecturale identiteit en eenheid en vormt meteen ook een landmark aan de ingang van de stad en fungeert daardoor als een uitstalraam voor functionele gemengdheid.

De verticale functionele gemengdheid en de dichtheid zijn erg goed uitgewerkt. Door het ontwerp van de gebouwen kan de geluids-, geur- en visuele hinder fel beperkt worden op deze site, waar met heel wat elementen rekening moet worden gehouden.

Het ‘samen-leven’ werd bijzonder goed uitgedacht door de architecten. Zo worden ontmoetingen bevorderd dankzij de gedeelde ruimtes op het dak, de galerijen met terrassen, de collectieve moestuinen, een serre en een speelplein. De rond een ruggengraat verspreide ateliers zorgen voor interactie tussen de verschillende gebruikers, die elkaar ook kunnen ontmoeten in de voor hen voorziene gemoedelijke ruimte.

De kmo-ruimtes zijn functioneel en flexibel: dankzij de modulaire structuur kunnen er ateliers van 150 tot 500 m² worden aangeboden en kunnen de ruimtes voor economische activiteiten achteraf worden aangepast als de behoeften zouden evolueren. De autostromen van de economische activiteiten worden hiërarchisch ingedeeld en zijn dus goed beheerd. De warmte-krachtkoppeling zal 100% van de warmwaterbehoefte van de woningen dekken en voorziet de fotovoltaïsche panelen van de helft van de stroom die nodig is in het hele project.

Cijfers

▪ 63 geconventioneerde woningen;
▪ 7.859 m² bovengrondse bruto-oppervlakte (zonder terrassen);
▪ 4.649 m² bovengrondse bruto-oppervlakte aan ateliers;
▪ 1.259 m² bovengrondse bruto-oppervlakte toonzalen;
▪ 1.652 m² bovengrondse bruto-oppervlakte kantoren;
▪ 3.686 m² openbare ruimtes;
▪ 5.364 m² buitenruimtes voor de economische activiteiten;
▪ 142 fietsstaanplaatsen;
▪ 25 miljoen € (raming kostprijs, zonder btw).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

De teams van Valens (Eiffage) haalden het contract binnen voor de bouw van het psychiatrisch centrum voor het Saint-Luc ziekenhuis en Valisana in Sint-Lambrechts-Woluwe, op de campus van de UCLouvain. De werken starten deze maand. Het gaat om[…]

17/09/2021 | Projectenoverheidsopdracht
UGent wil twee studentenhomes bouwen

UGent wil twee studentenhomes bouwen

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

Merelbeke start met aanleg sportpark Molenkouter

Merelbeke start met aanleg sportpark Molenkouter

Meer artikels