Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwbouwvergunningen in Vlaanderen blijven dalen

Nieuwbouwvergunningen in Vlaanderen blijven dalen

Het voorbije jaar 2015 werd volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) geen goed jaar voor de bouw van nieuwe woningen. Vooral voor nieuwe huizen maar ook voor nieuwe flats daalt in Vlaanderen het aantal toegekende bouwvergunningen in vergelijking met voorgaande jaren. Tegelijk blijft het aantal grondige woningrenovaties in Vlaanderen op een te laag niveau. Het aantal kredieten voor woningrenovaties stijgt wel, maar de renovaties blijven grotendeels beperkt tot kleinschalige ingrepen.

Het aantal vergunningen voor nieuwe appartementen daalde in Vlaanderen tijdens de eerste acht maanden van 2015 in vergelijking met het gemiddelde van de periode 2008-2014 met 3%; het aantal vergunde nieuwe huizen daalde met 12%. In Wallonië doet zich inzake nieuwbouw een gelijkaardige trend voor. Het aantal vergunde flats daalt er met 1% en het aantal vergunde huizen met liefst 19%. Het verschil tussen flats en huizen is in Wallonië sterker omdat de trend naar meer appartementsbouw daar relatief recent is en er op dit vlak een inhaalbeweging aan de gang is.

In Wallonië stijgt het aantal vergunde grondige woningrenovaties met 7%, maar in Vlaanderen dalen deze met 1%. Dit laatste is alarmerend omdat het Vlaamse woningbestand sterk verouderd is en grondige renovatie dringend nodig is omwille van de vereiste verbeteringen in het wooncomfort, de energetische prestatie en de woningstructuur. Het jaarlijkse aantal grondige renovaties blijft in Vlaanderen beperkt tot ongeveer 0,7% van het totale woningenpatrimonium.

Kredieten

Uit de Belgische cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) blijkt wel een sterke toename van het aantal kredieten voor renovaties. Tijdens de eerste drie kwartalen van 2015 stegen die zelfs met 57%. Dat is vooral te wijten aan de talrijke kleinere renovaties waarvoor geen vergunning is vereist. Dit wijst er volgens de VCB op dat verbouwers zich vooral concentreren op het realiseren van 'quick wins' en grondige werken uitstellen.

In het Vlaamse renovatiepact werd afgesproken dat de energieprestaties van al de bestaande woningen tegen 2050 sterk moeten verbeteren. Zeker als de energiebesparende investeringen fasegewijs worden uitgevoerd, komt het erop aan planmatig tewerk te gaan en het totaalbeeld in gedachten te houden om zo onnodige of dubbele investeringen te vermijden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Het familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout, gespecialiseerd in de productie en montage van aluminium ramen, gevels en zonnepanelen, zette de symbolische eerste spadesteek voor de bouw van een nieuwe, geautomatiseerde productiehal met een[…]

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring