Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwbouw voor technische dienst Kinrooi

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwbouw voor technische dienst Kinrooi

Eind augustus werd het terrein achter het gemeentehuis al grotendeels vrijgemaakt.

Aannemer Driessen uit Overpelt is begonnen met de werken voor de nieuwbouw van de technische dienst naast het huidige gemeentehuis in Kinrooi. Eind augustus was de technische dienst reeds druk in de weer om een groot gedeelte van de beplanting aan de achterzijde van het gemeentehuis te verwijderen, zodat het terrein kon vrijgemaakt worden. Als alles naar wens verloopt, zal de nieuwbouw klaar zijn tegen de bouwvakantie van 2018. Dan moeten nog wel de eigen afwerking gebeuren.

De nieuwbouw van de technische dienst wordt tegen het huidige gemeentehuis aan gebouwd. Om die reden zal de hoofdingang van het gemeentehuis volledig afgesloten worden. Bezoekers zullen dus enkel via de achterdeur het gemeentehuis kunnen bereiken. Van de personeelsparking aan de achterzijde van het gemeentehuis, te bereiken via de Manestraat, wordt dan tijdelijk een publieksparking gemaakt.

“Aan de hand van  een uitgebreide studie werden de exacte noden en behoeften bepaald voor het nieuwe gebouw. Het gaat om een totale oppervlakte van 7.000 m² waar de afdeling Ruimte (de technische dienst en de dienst Grondgebiedzaken) gehuisvest zal worden. Naast het ontwerp van een nieuw gedeelte (laagbouw) voor de administratie komen er ook een werkloods, een magazijn en diverse opslag- en herstellingswerkplaatsen (metaal, hout, signalisatie en onderhoud). Tevens worden een vergaderruimte, een refter, kleedkamers en toilet- en doucheruimtes voorzien in het nieuwe gebouw”, vertellen burgemeester Jo Brouns en Jos Vandewal, schepen van de Technische Dienst.

In het ontwerp werden onder meer de terreinafbakening, inplantingen van kantoren en werkplaatsen, een afspuitinstallatie en tankstation, de autoparking van het personeel, een overdekte fietsparking van het personeel, een auto- en fietsparking voor bezoekers, aanvoer- en afvoerwegen, opslagplaatsen voor grond- en wegenismaterialen, tijdelijke opslagplaatsen voor het eigen afval (groen, grofvuil, ijzer, een bufferbekken, enz.)  opgenomen.

Leuerbroek

Ander nieuws uit Kinrooi: dit najaar beginnen ook de werken om de industriezone Leuerbroek te vergroten. Zo ontstaan mogelijkheden voor nieuwe bedrijven of bestaande bedrijven die willen uitbreiden op de kmo-zone langs de Weertersteenweg tussen Kinrooi en Maaseik. In totaal zal de zone uitgebreid worden met 7,9 ha. Het is de bedoeling om het perceel ten zuiden van de Raamdijk en ten zuiden van de bestaande kmo-zone op te delen in ongeveer vijftien kleinere loten.

De gemeenteraad  besliste om het gedeelte van de Raamdijk dat hierin valt af te schaffen als buurtweg. De ontsluiting van het bestaande en nieuwe bedrijventerrein zal gebeuren via de huidige aansluiting op de N762 (Weertersteenweg). Het momenteel afgesloten zijweggetje zal op termijn weer opengaan om de verbinding te maken met de uitbreidingszone. LRM coördineert de ontwikkeling van de uitbreiding van de kmo-zone Leuerbroek.

Nieuwe woonwijk

Woongelegenheid creëren is al jaren één van de beleidsopties in de gemeente Kinrooi. Via verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen (rup’s) werd hiervan stelselmatig werk gemaakt. De ontwikkeling van nieuwe bouwplaatsen komt in Molenbeersel en Kessenich in een volgende fase nu de gemeenteraad besliste om aannemers te zoeken voor infrastructuurwerken voor twee woonuitbreidingsgebieden.

In het kader van het rup Woonbeleid - deelplan Molenbeersel zal het gemeentebestuur tegenover Villa Pax en in de omgeving van de Schurenbeemdstraat een volledig nieuwe woonwijk ontwikkelen. De verkaveling zal bestaan uit een aantal bouwplaatsen en een projectzone voor groepswoningbouw met een aantal appartementen. In totaal zal het om een veertigtal nieuwe wooneenheden gaan.

Sinds de aankoop van de laatste percelen begin dit jaar is de gemeente eigenaar van het totale woongebied en werd  gestart met de ontwikkeling.  Inmiddels heeft ontwerper Sweco Belgium het plan van de infrastructuurwerken met de nutsleidingen klaar en zal de gemeente Kinrooi hiervoor een aannemer zoeken. De raming voor de aanleg van nutsleidingen en wegenis is geraamd op 1 miljoen €, waarvan 850.000 € ten laste van de gemeente is en de rest voor Infrax. In fase 1 zal er eerst een tijdelijke asfaltlaag gelegd worden. Later volgt dan de definitieve afwerking.

Rup Kessenich

Dezelfde werkwijze wordt gehanteerd voor het rup Kessenich. Dat omvat in totaliteit het binnengebied tussen de Meierstraat, de Veldstraat en de Dorpsstraat. Maar in eerste instantie is enkel een plan getekend voor de infrastructuurwerken van het eerste deel, goed voor ongeveer zeventien bouwplaatsen. Het gaat om de percelen ten noorden van het Ertesjièterspédje aan de kant van de school en verder grenzend aan de parking van sportzaal de Dom. 

Het kostenplaatje voor de infrastructuurwerken van deel 1 in het rup Kessenich wordt geraamd op 420.000 €, zonder btw. Ook hier zal het grootste gedeelte (400.000 €) voor rekening van de gemeente zijn en het resterende  gedeelte voor Infrax. Voor zowel de werken in Molenbeersel als Kessenich heeft Kinrooi de nodige kredieten voorzien in het budget van 2017.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

AZ Sint-Maarten wordt woonbuurt

AZ Sint-Maarten wordt woonbuurt

Projectontwikkelaar Ciril, het vroegere DMI Vastgoed, realiseert op de voormalige site van het AZ Sint-Maarten in Mechelen weldra een nieuwe buurt. De vastgoedspecialist uit Limburg kreeg zopas een vergunning voor de bouw van 74 appartementen,[…]

Geen zomerbouwstop aan de kust?

Geen zomerbouwstop aan de kust?

Lantis gunt ontwerp tweede Tijsmanstunnel aan Arcadis en Tractebel

Lantis gunt ontwerp tweede Tijsmanstunnel aan Arcadis en Tractebel

Binnenvaart en waterwegen blijven operationeel voor goederentransport

Binnenvaart en waterwegen blijven operationeel voor goederentransport

Meer artikels