Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwbouw in Vlaanderen vooral gedreven door appartementsbouw

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwbouw in Vlaanderen vooral gedreven door appartementsbouw

De Vlaamse nieuwbouwmarkt deed het goed in 2016. In Vlaanderen werden ongeveer 40.000 vergunningen goedgekeurd voor nieuwe appartementen en huizen, heel wat meer dan een jaar eerder. De stijging was veruit het sterkst bij de appartementsbouw: die bedroeg liefst 30%. Voor nieuwe huizen bleef de groei beperkt tot 7%. Het aandeel van de appartementsbouw in Vlaanderen steeg daardoor tot 64%.

In Wallonië daalde dit aandeel vorig jaar echter opnieuw tot 47%. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) wijst dit op toenemende verschillen tussen de Vlaamse en de Waalse woningbouwmarkt, onder meer omwille van een ander ruimtelijk beleid.

De jongste jaren is het aantal toegekende vergunningen voor nieuwe huizen in Vlaanderen gestaag gedaald. Telkens wanneer de woningbouwactiviteit erop vooruitging, kwam die vooruitgang vooral de appartementsbouw ten goede. Dat was al zo in de periode 2005-2006 en hetzelfde fenomeen deed zich opnieuw voor in 2014 en 2016.

In het Waalse Gewest is het aantal vergunde huizen er de jongste tien jaar nog duidelijker op achteruitgegaan dan in Vlaanderen. Bovendien is de appartementsbouw in het Waalse Gewest er niet in geslaagd zo sterk door te breken als in Vlaanderen.

De stijging die daar in 2014 werd vastgesteld heeft zich vorig jaar niet doorgezet, met als gevolg dat de Waalse woningbouwmarkt momenteel naar een historisch dieptepunt evolueert met in 2016 slechts ongeveer 9.000 toegekende vergunningen voor nieuwe huizen en nieuwe flats samen.

De toegenomen impact van de regionale regelgeving speelt hierin volgens de VCB een steeds belangrijkere rol. Zo heeft de verstrenging van het maximale E-peil voor nieuwe woningen in Vlaanderen vanaf 2014 en opnieuw vanaf 2016 het aantal vergunningsaanvragen eind 2013 en eind 2015 in de hand gewerkt om die strengere regels voor te zijn. Het toenemende belang van de appartementsbouw in Vlaanderen is het gevolg van een grotere bevolkingsdichtheid, maar ook van een ruimtelijk beleid dat verdere bebouwing in het buitengebied tegengaat en steeds meer aanzet tot verdichting in en nabij stads- en dorpskernen.

Woningrenovaties

Een domein waarin het Vlaamse en het Waalse Gewest nog enigszins samen sporen, is het lage niveau van het aantal vergunde woningrenovaties. In Vlaanderen schommelt het aantal vergunningen voor grondige woningrenovaties de jongste jaren rond 16.000 per jaar en in Wallonië rond 9.000 per jaar.

In 2016 lag het aantal goedkeuringen voor grondige woningrenovaties zelfs nog iets lager: 15.820 in Vlaanderen en 8.704 in Wallonië. In beide gewesten stagneert dus het renovatieniveau terwijl de renovatiebehoeften in bestaande woningen er zeer groot zijn.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Ondanks de actuele ongeziene uitdagingen voor de bouwsector – veroorzaakt door inflatie, sterk gestegen energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen – slaagt woningbouwer en buurtontwikkelaar Matexi erin om een solide koers[…]

Gent wil aanbod studentenhuisvesting verhogen

Gent wil aanbod studentenhuisvesting verhogen

Cofinimmo verwerft twee nieuwe woonzorgcentra

Cofinimmo verwerft twee nieuwe woonzorgcentra

Woningent zoekt ontwerper voor sociaal woongebouw in Meulestede

Woningent zoekt ontwerper voor sociaal woongebouw in Meulestede

Meer artikels