Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwbouw AZ Sint-Maarten in Mechelen ingehuldigd

Nieuwbouw AZ Sint-Maarten in Mechelen ingehuldigd

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten in Mechelen groepeerde zijn campus Rooienberg in Duffel en de campussen Leopoldstraat en Zwartzustersvest in Mechelen in een nieuw regionaal ziekenhuis aan de Liersesteenweg 435 in Mechelen-Noord. De bouw begon in oktober 2013.

Algemeen directeur Jan Ennekens knipte zopas in aanwezigheid van Vlaams minister Welzijn Jo Vandeurzen en federaal minister Maggie De Block, beiden bevoegd voor Volksgezondheid, het officiële lintje ter gelegenheid van de voltooiing van de nieuwbouw door. Het openingsevenement werd bijgewoond door bouwpartners Engie, Siemens, MBG, Group Jansen, VK Architects & Engineers, Trox, Porcelanosa, Ingenium/Botec, Idewe, Omni Care Consult, Avex, Arthrex, Dimension Data, Arcadiz en Legrand Group.

Het nieuwe ziekenhuis omvat 654 hospitalisatiebedden, 96 plaatsen voor daghospitalisatie en een sterk uitgebouwde polikliniek of raadplegingsactiviteit. “De nieuwbouw was een unieke gelegenheid om de ziekenhuiswerking te herorganiseren en de infrastructuur zo goed mogelijk af te stemmen op actuele evoluties: de toename van de medisch-technische mogelijkheden, een evolutie naar nog meer specialisaties, de vergrijzing van de bevolking en de toenemende zorgzwaarte door o.a. de verkorting van de opnameduur. Ook de druk vanuit de overheid neemt toe en vertaalt zich in steeds meer organisatorische en infrastructuureisen”, verklaart Jan Ennekens.

 “Medische zorg is onze kernopdracht. Met de verhuis naar één campus realiseren we verschillende voordelen. Nu moesten we patiënten soms verwijzen naar andere campussen. Voortaan vinden ze het volledige zorgaanbod op één locatie. We hebben dit aanbod ook kunnen verbreden met zeer gespecialiseerde diensten. Het samenvoegen van de drie campussen zal bovendien een extra impuls geven op het vlak van multidisciplinaire samenwerking. Hiermee kunnen we de zorgkwaliteit nog verbeteren,” zegt Birger Jespers (hoofdarts/medisch directeur).

Het AZ Sint-Maarten investeerde 12 miljoen € in hightech en innovatie. Het digitale operatiekwartier spreekt tot de verbeelding. De dienst Radiotherapie beschikt over twee lineaire versnellers van de jongste generatie. Ook de verdeling van de medicatie zal heel wat efficiënter en veiliger verlopen dankzij o.a. robotisering.

“Maar we zijn niet alleen innovatief inzake techniek. We hebben ook veel aandacht besteed aan comfort, privacy, ergonomie, milieu en veiligheid. De vele glaspartijen bieden een bijna continu contact met de buitenwereld. Per type patiënt werd een ander type van kamer uitgewerkt met alle modern comfort. Elke opgenomen patiënt beschikt over eigen sanitair en ligt aan het raam met uitzicht op het groen. Elke patiënt heeft ook een eigen internet-tv met tal van functies. Verpleegkundige oproepen zullen nvlotter en efficiënter verlopen”, vult Birger Jespers aan.

“Met het oog op een efficiënte werking werden de circulatiestromen van de verschillende gebruikers (patiënten, bezoekers, medewerkers, logistiek, leveranciers) in kaart gebracht. Dit werd vervolgens vertaald in een slimme indeling. De zorgboulevard, toegankelijk via de hoofdingang, vormt de kern van het ziekenhuis. Van hieruit zijn alle diensten vlot toegankelijk dankzij een duidelijke signalisatie. Diensten die vaak met elkaar te maken hebben, liggen ook naast, boven of onder elkaar. Zo sluit Spoedgevallen aan op Medische beeldvorming. Medische beeldvorming maakt op haar beurt deel uit van het poliklinische gebeuren. Het chirurgische dagziekenhuis sluit aan bij het operatiekwartier en de endoscopie-eenheid om ook hier de patiëntenstroom vlot te laten verlopen”, aldus Jan Ennekens.

Het nieuwe ziekenhuis is het sluitstuk van twee opeenvolgende fusies. De voorbije vijftien jaar heeft AZ Sint-Maarten ingespeeld op het overheidsbeleid op het vlak van schaalvergroting en zorgafstemming binnen de regio. Op 1 januari 1999 ontstond AZ Sint-Maarten uit de fusie tussen AZ Sint-Jozef in Mechelen en AZ Sint-Norbertus in Duffel. Op 30 juni 2006 werd daar het zorgaanbod van het Dodoensziekenhuis in Mechelen aan toegevoegd. Zo levert AZ Sint-Maarten een concrete bijdrage aan een optimale zorgafstemming in de regio en dat binnen een kwaliteitsvol en economisch verantwoord kader.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) heeft het consortium  voor de bouw van het nieuwe VRT-huis geselecteerd. De opdracht wordt gegund aan het bouwteam bestaande uit Office Kersten Geers David Van Severen, Jaspers-Eyers[…]

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Molenpark wordt nieuwe groene woonbuurt in Eeklo

Molenpark wordt nieuwe groene woonbuurt in Eeklo

Portugese architect ontwerpt Scheutbospark tussen Anderlecht en Dilbeek

Portugese architect ontwerpt Scheutbospark tussen Anderlecht en Dilbeek

Meer artikels