Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw woonblok vervoegt gerenoveerde Drie Hofsteden

Nieuw woonblok vervoegt gerenoveerde Drie Hofsteden

De thv Artes Depret-Artes Roegiers is in februari gestart met de renovatie van het eerste van de twee grote sociale appartementsblokken van de Drie Hofsteden in Kortrijk. Die worden opgewaardeerd tot 'bijna energie-neutrale gebouwen' (ben), waarmee ze zullen voldoen aan de Europese energienorm van 2020.

Beide gebouwen dateren uit begin jaren '70 van vorige eeuw. Zopas werd de stedenbouwkundige vergunning verleend voor de renovatie van het tweede te renoveren bouwblok en voor het bijbouwen van een kleiner nieuw appartementsblok op de site. Die twee opdrachten zijn samen goed voor een investering van afgerond 20 miljoen '. In het najaar wordt het uitvoeringsdossier van beide gebouwen in bouwteam gemaakt.

De reconversie van de flatgebouwen van de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning past in een proeftuinproject van het Vlaamse agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) met grote ambities: renoveren tot een BEN-niveau en dit binnen de financieringsmogelijkheden van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Goedkope Woning heeft met haar partners Universiteit Gent en Buro II & Archi+I hiervoor subsidies gekregen voor een periode van vier jaar. Het proeftuinproject omvat een engagement inzake energiezuinigheid @(BEN), maar ook een bijkomend onderzoek om de werken te realiseren met zo weinig mogelijk hinder voor de bewoners. De verhuisbewegingen moeten sneller. Er wordt voor het tweede te renoveren woonblok een doorlooptijd van zes maanden vooropgesteld, wat veel korter is dan voor het eerste blok. Ook moeten op de bouwplaats bijkomende maatregelen genomen worden voor de bewoners wiens appartement pas in een latere fase wordt aangepakt. Er wordt ook ernstig werk gemaakt van een optimale verhouding bouwkosten/wooncomfort/duurzaamheid. Om deze doelstellingen mogelijk te maken, zullen de voorbereiding en de werken worden uitgevoerd in bouwteam met de aannemer erbij.

Zowel de stad Kortrijk als Goedkope Woning hebben de ambitie om niet alleen het comfort van de gebouwen te verhogen en het energieverbruik te laten dalen, men wil ook van deze groene omgeving aan het Gebroeders Van Raemdonckpark een completere buurt maken, met meer eigenheid en een beter sociaal contact. De gehele site wordt volledig heraangelegd tot het nieuwe centrum van deze buurt.

Nieuwbouw

Tussen de gerenoveerde blokken in wordt een nieuwbouw opgetrokken die op de scheiding staat van het nieuw aan te leggen buurtplein en de bestaande achterliggende boomgaard. Het gebouw moet helpen om de beloofde korte verhuisperiodes te kunnen halen. Er komen 32 nieuwe appartementen en een cafetaria of een andere niet-residentiële voorziening (diensten en/of commercieel).

Ondergronds worden voldoende bijkomende garages gebouwd en een gemeenschappelijke stookplaats voor de gerenoveerde blokken. Na de renovatie zal de hele site van de Drie Hofsteden 119 sociale appartementen bevatten. Alle grote drie-slaapkamerappartementen worden vervangen door kleinere types met twee slaapkamers. Op het gelijkvloers van de oude woonblokken wordt niet langer gewoond. Daar is er zo zowat 900 m² bruto beschikbaar voor diensten en/of commerciële voorzieningen. De vraag naar een lokaal dienstencentrum en een bibliotheek wordt onderzocht.

Omdat de bouwwerken aan het tweede bouwblok en de nieuwbouw ongeveer gelijktijdig zullen starten in het voorjaar van 2016, was het nodig om beide gebouwen in één enkele bouwaanvraag samen te bundelen.

Daktuinen

De nieuwbouw zal zowel in vorm en schaal als in materialisatie fel afwijken van de andere woonblokken. Het wordt een asymmetrisch gebouw, dat beperkt blijft in hoogte en ontsloten wordt via één enkele lift. Enkel het centrale deel telt acht verdiepingen. Aan de zijde van het ene blok zijn er slechts vier bouwlagen en aan de kant zijn er zes. Het hoogste dak wordt vrij gehouden voor technieken, op de twee vrijkomende lagere daken worden twee verschillende tuinen voorzien voor de bewoners van de site.

De laagst gelegen tuin boven de vierde bouwlaag wordt een moestuin waar enthousiastelingen aan 'city gardening' kunnen doen. De hoger gelegen daktuin boven de zesde bouwlaag wordt een collectieve tuin voor alle bewoners. Deze zal in de zomerperiode als ontmoetingsplek worden ingezet. De gevels worden afgewerkt met bamboe, die op verschillende manieren wordt aangewend. Bamboe is een natuurlijk materiaal dat qua duurzaamheid kan wedijveren met tropisch hardhout, maar ecologisch veel beter scoort, omdat het de tropische wouden niet aantast, snel groeit en gemakkelijk kan verwerkt worden.

Folies

De drie gebouwen worden aan elkaar gebonden door een smal wandelpad van afgerond 300 m, dat vlak wordt aangelegd en als bedoeling heeft het wandelen te bevorderen en het volledige terrein te leren ontdekken. Het kan ook gebruikt worden om te sporten of te rolschaatsen. Dwars door het terrein loopt een wandelpad van de ene uithoek naar de andere. Het grondverzet door de uitgravingen van de nieuwe ondergrondse garage en stookplaats wordt verwerkt in het terrein, zodat op bepaalde plaatsen grote glooiingen ontstaan.

Verspreid over het terrein worden op verschillende plaatsen kleine 'folies' voorzien. Zij kunnen gebruikt worden als picknickplaatsen, of gewoon als zitbanken. 's Avonds worden ze verlicht met led's. Er is ook mogelijkheid tot het aanleggen van een trimparcours met een fit-o-meter.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Van Thuyne: ‘Hier stroomt beton door de aderen’

Publireportage

Van Thuyne: ‘Hier stroomt beton door de aderen’

Straks verlaat Van Thuyne voorgoed de oude site in Sint-Eloois-Vijve (Waregem) voor de nieuwe site in Wielsbeke, waar momenteel de laatste hand wordt gelegd aan een nieuw kantoorgebouw. “Op de site in Sint-Eloois-Vijve is een stukje[…]

21/09/2021 | Beton
Nieuwe fietsbrug verbindt Vilvoorde met Brucargo

Nieuwe fietsbrug verbindt Vilvoorde met Brucargo

Elia test lange-afstanddrones om hoogspanningslijnen te inspecteren

Elia test lange-afstanddrones om hoogspanningslijnen te inspecteren

Belgische groep bouwt drie woonzorgcentra in Spanje

Belgische groep bouwt drie woonzorgcentra in Spanje