Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw verwarmingssysteem voor koninklijk domein van Laken

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuw verwarmingssysteem voor koninklijk domein van Laken

(c) Regie der Gebouwen

De Regie der Gebouwen en Brussel-Energie hebben zopas officieel het nieuwe warmtenetwerk in gang gezet dat voor minstens de komende 25 jaar zal instaan voor een duurzamere verwarming van het koninklijk domein van Laken. Het nieuwe netwerk is rechtstreeks verbonden met de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek om een deel van zijn restwarmte te recupereren en zo de gebouwen van het domein, met inbegrip van de koninklijke serres, te verwarmen.
Dit project maakt het mogelijk de CO2-uitstoot van het koninklijk domein van Laken te beperken met ongeveer 2.300 ton per jaar en zou bijna de volledige verwarmingsbehoeften (ongeveer 90%) van het domein moeten dekken.
 
De werken betroffen de aanpassing van tien stookplaatsen van het koninklijk domein van Laken en de verbinding van het domein met het warmtenetwerk van de verbrandingsoven. Binnen het koninklijk domein vonden de installatiewerken van het netwerk plaats tussen januari en juni 2020.
 
Over een afstand van 2 km moesten belangrijke sleuven gegraven worden om ongeveer 4.500 m leidingen van het warmtenetwerk te plaatsen en de stookplaatsen van het koninklijk domein te verbinden met de verbrandingsoven.
 
De Regie der Gebouwen was verantwoordelijk voor de aanpassing van de stookplaatsen en hun hydraulische aansluiting op de warmtewisselaars, terwijl Brussel-Energie instond voor de plaatsing van het warmtenetwerk en de warmtewisselaars.
 
Vanaf juni 2020 begonnen de installatiewerken van het warmtenetwerk buiten het koninklijk domein, onder de Van Praetbrug en onder de Vilvoordsesteenweg. Begin 2021 werden een reeks testen en aansluitingen uitgevoerd als voorbereiding op de inbedrijfsstelling.
 
"Tegenwoordig is het essentieel om de grootst mogelijke aandacht te besteden aan het ontkolen/decarboniseren en, in ruimere zin, aan duurzaamheid in alle projecten van de Regie der Gebouwen. De regering moet het goede voorbeeld geven en ervoor zorgen dat zij de ecologische voetafdruk van haar activa verkleint. Dit project is weer een stap in de goede richting”, zegt staatssecretaris Mathieu Michel, bevoegd voor de Regie der Gebouwen.
 
"Dit project om de warmte van de verbrandingsoven terug te winnen en zo het stookolieverbruik van het koninklijk domein te verminderen, past in ons streven om warmte in Brussel koolstofarm te maken. Thermische energienetten bieden een aanzienlijk potentieel dat moet worden benut om de energetische en solidaire transitie van ons gewest te verzekeren. Daarom werd ook het Agentschap Net Brussel betrokken bij de ambitieuze klimaat- en milieudoelstellingen van het Gewest”, aldus Alain Maron, de Brusselse minister van Leefmilieu, Energie en Klimaattransitie.
 
“Als voorzitter ben ik fier op het resultaat van de jarenlange samenwerking tussen de Koninklijke Schenking en haar partners. Dit project past perfect in onze missie om op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze het patrimonium te bewaren en op de toekomst voor te bereidené”, verklaart Jan Smets, ere-gouverneur van de Nationale Bank van België en voorzitter van de beheerraad van de Koninklijke Schenking.
 
“Dit duurzame project past volledig in onze plannen om de ecologische voetafdruk te verbeteren en het energieverbruik van de openbare gebouwen te verminderen. De koninklijke serres maken dit project nog interessanter want ze vereisen een specifieke controle en een constante temperatuur gedurende het hele jaar”, zegt Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.
 
"Sinds zijn oprichting heeft Brussel-Energie er voortdurend naar gestreefd om de milieu-impact van zijn activiteiten te verminderen en om de valorisatie van restafval te verbeteren. Vandaag kan met een ton afval 2.000 kWhth warmte worden geproduceerd, tegenover 500 kWhe elektriciteit. Bovendien biedt de installatie van een verwarmingsnet een veel interessanter energierendement. Omdat Brussels-Energie dicht bij het koninklijk domein ligt, leek het ons vanzelfsprekend om aan dit project deel te nemen”, aldus Daniel Van Lathem, project manager bij Brussel-Energie.
 
https://youtu.be/JXjW2v7lu-k

Technische fiche

Aanpassingswerken stookruimtes
• Eigenaar: Federale Staat en Koninklijke Schenking
• Bouwheer: Regie der Gebouwen
• Aannemer hvac: Veolia
• Periode van de werken: 2020
• Kostprijs werken: ongeveer 237.000 €, btw inbegrepen.
• Verdeling kostprijs: Regie der Gebouwen en Koninklijke Schenking (elk 50%).
Installatie netwerk en warmtewisselaars
• Bouwheer: Brussel-Energie
• Aannemer (deel netwerk): Tijdelijke handelsvennootschap Denys - Engie Fabricom
• Aannemer (deel onderstations): Besix Van den Berg
• Periode van de werken: september 2020 - december 2020
• Kostprijs werken: ongeveer 4,5 miljoen €, btw inbegrepen.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Elia test lange-afstanddrones om hoogspanningslijnen te inspecteren

Elia test lange-afstanddrones om hoogspanningslijnen te inspecteren

In de buurt van Trois-Ponts (provincie Luik) heeft hoogspanningsnetbeheerder Elia Group voor het eerst een helikopterdrone gebruikt voor lange-afstandsinspecties van hoogspanningslijnen. Deze beyond visual line of sight-drones (bvlos) kunnen op[…]

21/09/2021 | ElektriciteitInnovatie
Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Europese deal Fit for 55 mag nog strenger voor verwarmingssector

Europese deal Fit for 55 mag nog strenger voor verwarmingssector

Oplossing voor kabelproblemen bij elektrisch laden van auto's

Oplossing voor kabelproblemen bij elektrisch laden van auto's

Meer artikels