Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw Sluispark maakt Leuven nog groener

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuw Sluispark maakt Leuven nog groener

Het Janseniuspark is vrijwel klaar.

De stad Leuven is de jongste jaren een pak groener geworden en wil dat beleid voortzetten. Heel wat nieuwe parken worden aangelegd en de bestaande parken worden verfraaid.  Op 30 april wordt het gloednieuwe Sluispark aan de Vaartkom officieel in gebruik genomen. De nieuwe groene ruimte van het Sluispark is bijna even groot als het Sint-Donatuspark, het stadspark tussen de Charles Deberiotstraat, de Vlamingenstraat en de Tiensestraat. Bovendien zijn nog meer nieuwe parken op komst, waaronder het Janseniuspark, het Park Belle Vue en het Park Tweewaters.

Momenteel telt Leuven al een zeventigtal parken en open tuinen in allerlei formaten. Meer dan acht op de tien Leuvenaars wonen op minder dan 400 m van openbaar groen. “Groen en water zijn ontzettend belangrijk voor de kwaliteit van leven in een stad. We willen van Leuven één van de groenste steden van Europa maken en daarom werken we tegelijkertijd aan verschillende parken. Na het Treinpark op de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo is nu ook het Sluispark klaar. Park Belle Vue in Kessel-Lo en het Janseniuspark op de nieuwe woonsite aan de Minderbroedersstraat zijn de volgende parken waarvan de Leuvenaars kunnen genieten”, zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani.

Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets, schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani, directeur Groenbeheer van de stad Leuven Jan Vandyck, schepen van Openbaar Groen Myriam Fannes en schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies zien Leuven steeds groener worden.

Door het Park Tweewaters komt er ongeveer 7 ha extra park in Leuven, goed voor een oppervlakte van elf voetbalvelden. Ook Europa erkent de inspanningen van het Leuvense stadsbestuur: recent werd bekendgemaakt dat Leuven samen met Ludwigsburg (Duitsland) en Växjö (Zweden) in de top drie staat als finalist van de ‘European Green Leaf Award’, een prijs voor kleinere steden die zich inspannen om te verduurzamen en die zo de levenskwaliteit van hun inwoners verbeteren. De prijs wordt op 2 juni uitgereikt in het Duitse Essen.

Het Sluispark is naast het vlakbij gelegen Keizersberg de groene long van de Vaartkom. De vervallen loodsen in de Sluisstraat hebben plaats gemaakt voor een volledig nieuw buurtpark. De nieuwe Sluisstraat vormt voor voetgangers en fietsers een aangename groene verbinding doorheen het Sluispark tussen de Vaartkom en het stadscentrum. Paaltjes aan beide kanten maken doorgaand autoverkeer onmogelijk. De straat wordt alleen nog bereikbaar voor voetgangers en fietsers en de wagen wordt zoveel mogelijk gebannen; alleen plaatselijk verkeer wordt nog toegelaten. Het gedeelte tussen het park en de Halfmaartstraat wordt ingericht als woonerf, met bomen en parkeergelegenheid voor de bewoners. Het stukje Sluisstraat tussen De Hoorn en de Vaart blijft toegankelijk voor bezoekers van De Hoorn.

Naast de bestaande parken of parken in aanleg zijn ook het park Hertogensite, de uitbreiding van het Dijlepark (foto) en de groene Bodartpoort in de ontwerpfase.

“In deze nieuwe stadswijk zijn vrij recent honderden mensen komen wonen en in de komende jaren zullen er dat een paar duizend zijn. Zij kunnen vanaf nu genieten van een extra groene zone, vrijwel even groot als het stadspark in het centrum. Het park is samen met projectontwikkelaar ViRiX en de buurtbewoners ontworpen en aangelegd”, zegt schepen van Openbaar Groen Myriam Fannes.

Het zal nog wel even duren vooraleer al het groen in volle glorie te bewonderen valt. De aangeplante boompjes zijn nog jong, struiken en oeverbeplanting moeten nog aangroeien. Water staat centraal in het Sluispark. De Dijle is opnieuw opengelegd en kreeg een erg zichtbare rol. Het water zal ook letterlijk voelbaar zijn dankzij de lange zittrappen tot aan het water en vooral de waterspeeltuin voor kinderen.

Water

Het nieuwe Sluispark situeert zich tussen nieuwbouw en nog te ontwikkelen bouwprojecten. De opengelegde Dijle is letterlijk voelbaar dankzij de lange zittrappen tot aan het water.

“Plaatsen waar je in of vlakbij het water kan, zijn vaak trekpleisters: ze spreken jong en oud aan. Daarom zorgen we graag voor extra waterplezier, zoals dat ook zal gebeuren op het toekomstige Blauwputplein op de Centrale Werkplaatsen of op het Hooverplein dat begin 2018 wordt heraangelegd. De installatie van  Leuven-Bad in de Vaartkom zijn we volop aan het onderzoeken”, verklaart Ridouani.

“Centraal in het nieuwe Sluispark bevindt zich een grote grasoppervlakte. Daaronder bevindt zich een bekken om het water te bufferen. Deze locatie, het laagste punt van Leuven, had vroeger immers vaak te kampen met overstromingen. In het midden van de vernieuwde Sluisstraat staat een podium van ongeveer 10 bij 20 m waar optredens kunnen plaatsvinden. In het park zelf staan verschillende rustbankjes. Over de Dijle werden enkele nieuwe brugjes geplaatst en er werden terrassen aangelegd”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies.

Het water speelt bovendien ook een belangrijke rol in de biodiversiteit van de omgeving, onder meer door de vistrappen (een constructie waarmee vissen langs obstakels kunnen zwemmen) en de ecologische moeraszone in de zandvang. Dit laatste is een constructie die tussen de Dijle en de Vaart ligt. Het water wordt in de zandvang sterk vertraagd door de grote diepte en de twee bochten. Zo bezinkt het zand daar al, in plaats van in de Vaart zelf. De nu nog verloederde oude sluis wordt gerestaureerd en geïntegreerd in de omgeving.

Ook in nieuwe ontwikkelingen, zoals de toekomstige Hertogensite, gaat veel aandacht naar vergroening en water.  “Op verschillende plaatsen in de stad zijn de waterlopen na decennia opnieuw opengelegd, vaak met vergroening en zitruimte aan de oevers, zoals vorig jaar nog in de binnentuin van studentenresidentie Rega aan Sint-Maartensdal”, zegt schepen Ridouani.

“We gaan de bestaande en nieuwe groene zones in de stad met elkaar verbinden zodat we een groennetwerk creëren door het hele grondgebied. De binnenstedelijke Dijlevallei is daar een goed voorbeeld van. Naast de bestaande parken of parken in aanleg zijn ook het park Hertogensite, de uitbreiding van het Dijlepark en de groene Bodartpoort in de ontwerpfase. Een ander voorbeeld is de Molenbeekvallei, waar we verschillende parkjes en groeneilanden aan elkaar rijgen, waardoor een aangename wandel- en fietsverbinding tussen de Naamsepoort en Bierbeek ontstaat, via het Ruelenspark, het Van Ostaijenpark, Park Cadol en de Parkabdij”, besluit Carl Devlies.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Spectaculaire plaatsing spoorbruggen over het Albertkanaal in Genk

Spectaculaire plaatsing spoorbruggen over het Albertkanaal in Genk

In Genk werden het voorbije weekend de spoorbruggen over het Albertkanaal aan het sluizencomplex vervangen door nieuwe hogere bruggen. Vlaanderen investeerde 19,7 miljoen € in deze twee nieuwe bruggen. De Vlaamse Waterweg nv verhoogt[…]

Definitieve heraanleg Gentse Overpoortstraat start in mei

Definitieve heraanleg Gentse Overpoortstraat start in mei

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

350.000 € voor 'koele' straten in Mechelen

350.000 € voor 'koele' straten in Mechelen

Meer artikels