Volg Bouwkroniek

Abonneer u Aanmelden

Nieuw procedurebesluit Wonen wil meer autonomie voor lokaal bestuur

Gerelateerde onderwerpen :

Nieuw procedure

© Guido Coolens

Het procedurebesluit Wonen regelt de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten. In het Vlaamse regeerakkoord was reeds afgesproken om dit procedurebesluit te evalueren. Op basis van de resultaten van die evaluatie vorig najaar (met onder meer een bevraging van de lokale besturen) wordt het procedurebesluit nu aangepast.

Het vernieuwde procedurebesluit wil o.a. inzetten op een snellere doorlooptijd van projecten en meer autonomie geven aan het lokale bestuur en de lokale actoren. Belangrijke instrumenten in het procedurebesluit zijn het lokaal woonoverleg, waar minder projecten zullen moeten besproken worden, en de lokale woontoets, waarin de gemeente zal oordelen of het voorgestelde project past in het gemeentelijke beleid.

Vlak vóór het paasreces  keurde de Vlaamse regering het nieuwe procedurebesluit Wonen een eerste keer  principieel goed. Na advies van de Raad van State is het de bedoeling dat dit besluit ingaat op 1 juli.
 

Meest aanbevolen artikels

Klachtenregen over digitale bouwaanvraag

Klachtenregen over digitale bouwaanvraag

Het regent klachten over het loket van de digitale bouwaanvraag. Acht op de tien architecten ondervond al problemen met het systeem en vorige week werd het internetloket tijdelijk uitgeschakeld om een virusprobleem op te lossen. Netwerk[…]

Soepeler procedures om verkavelingen te wijzigen

Soepeler procedures om verkavelingen te wijzigen

Aanvechten bouwvergunningen wordt strikter gereglementeerd

Aanvechten bouwvergunningen wordt strikter gereglementeerd

Bouwovertredingen opsporen met drone

Bouwovertredingen opsporen met drone

Meer artikels