Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw procedurebesluit Wonen wil meer autonomie voor lokaal bestuur

Gerelateerde onderwerpen :

Nieuw procedurebesluit Wonen wil meer autonomie voor lokaal bestuur

© Guido Coolens

Het procedurebesluit Wonen regelt de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten. In het Vlaamse regeerakkoord was reeds afgesproken om dit procedurebesluit te evalueren. Op basis van de resultaten van die evaluatie vorig najaar (met onder meer een bevraging van de lokale besturen) wordt het procedurebesluit nu aangepast.

Het vernieuwde procedurebesluit wil o.a. inzetten op een snellere doorlooptijd van projecten en meer autonomie geven aan het lokale bestuur en de lokale actoren. Belangrijke instrumenten in het procedurebesluit zijn het lokaal woonoverleg, waar minder projecten zullen moeten besproken worden, en de lokale woontoets, waarin de gemeente zal oordelen of het voorgestelde project past in het gemeentelijke beleid.

Vlak vóór het paasreces  keurde de Vlaamse regering het nieuwe procedurebesluit Wonen een eerste keer  principieel goed. Na advies van de Raad van State is het de bedoeling dat dit besluit ingaat op 1 juli.
 

AANBESTEDINGEN
Alle aanbestedingen

Meest aanbevolen artikels

Gent presenteert meerjarenplan tot en met 2021

Gent presenteert meerjarenplan tot en met 2021

Het stadsbestuur van Gent heeft een akkoord bereikt over het budget voor 2018. Daarnaast zal het college van burgemeester en schepenen in december aan de gemeenteraad een meerjarenplan in evenwicht presenteren tot en met 2021, dat is halfweg de[…]

Al meer dan honderd Belgische Smart City-projecten

Al meer dan honderd Belgische Smart City-projecten

Smart Belgium Services wil referentie worden voor slimme stadsprojecten

Smart Belgium Services wil referentie worden voor slimme stadsprojecten

Nieuwe Europese privacywet op komst

Nieuwe Europese privacywet op komst

Meer artikels