Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw procedurebesluit Wonen wil meer autonomie voor lokaal bestuur

Gerelateerde onderwerpen :

Nieuw procedurebesluit Wonen wil meer autonomie voor lokaal bestuur

© Guido Coolens

Het procedurebesluit Wonen regelt de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten. In het Vlaamse regeerakkoord was reeds afgesproken om dit procedurebesluit te evalueren. Op basis van de resultaten van die evaluatie vorig najaar (met onder meer een bevraging van de lokale besturen) wordt het procedurebesluit nu aangepast.

Het vernieuwde procedurebesluit wil o.a. inzetten op een snellere doorlooptijd van projecten en meer autonomie geven aan het lokale bestuur en de lokale actoren. Belangrijke instrumenten in het procedurebesluit zijn het lokaal woonoverleg, waar minder projecten zullen moeten besproken worden, en de lokale woontoets, waarin de gemeente zal oordelen of het voorgestelde project past in het gemeentelijke beleid.

Vlak vóór het paasreces  keurde de Vlaamse regering het nieuwe procedurebesluit Wonen een eerste keer  principieel goed. Na advies van de Raad van State is het de bedoeling dat dit besluit ingaat op 1 juli.
 

AANBESTEDINGEN
Alle aanbestedingen

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe Europese privacywet vanaf 25 mei

Nieuwe Europese privacywet vanaf 25 mei

Hopelijk zijn er weinig of geen bedrijven die nog nooit hebben gehoord van GDPR. Vanaf 25 mei zullen deze vier letters voor heel wat ondernemingen immers behoorlijk verregaande gevolgen hebben. Het gaat om de nieuwe Europese privacywet die[…]

Kerstboom voor de paus vervoerd met trailer van Faymonville

Kerstboom voor de paus vervoerd met trailer van Faymonville

Gent presenteert meerjarenplan tot en met 2021

Gent presenteert meerjarenplan tot en met 2021

Al meer dan honderd Belgische Smart City-projecten

Al meer dan honderd Belgische Smart City-projecten

Meer artikels