Volg Bouwkroniek

Abonneer u Aanmelden

Nieuw procedurebesluit Wonen wil meer autonomie voor lokaal bestuur

Gerelateerde onderwerpen :

Nieuw procedure

© Guido Coolens

Het procedurebesluit Wonen regelt de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten. In het Vlaamse regeerakkoord was reeds afgesproken om dit procedurebesluit te evalueren. Op basis van de resultaten van die evaluatie vorig najaar (met onder meer een bevraging van de lokale besturen) wordt het procedurebesluit nu aangepast.

Het vernieuwde procedurebesluit wil o.a. inzetten op een snellere doorlooptijd van projecten en meer autonomie geven aan het lokale bestuur en de lokale actoren. Belangrijke instrumenten in het procedurebesluit zijn het lokaal woonoverleg, waar minder projecten zullen moeten besproken worden, en de lokale woontoets, waarin de gemeente zal oordelen of het voorgestelde project past in het gemeentelijke beleid.

Vlak vóór het paasreces  keurde de Vlaamse regering het nieuwe procedurebesluit Wonen een eerste keer  principieel goed. Na advies van de Raad van State is het de bedoeling dat dit besluit ingaat op 1 juli.
 

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Op 30 juni treedt de nieuwe reglementering overheidsopdrachten in werking. Het is zeer snel gegaan: tussen de publicatie op 9 mei van de uitvoeringsbesluiten over de plaatsing voor klassieke sectoren en de inwerkingtreding van de nieuwe wet[…]

Staat verkoopt steeds meer eigendommen

Staat verkoopt steeds meer eigendommen

Publica Awards: de stem van het publiek

Publica Awards: de stem van het publiek

Publica Awards 2017 halen publieke projecten voor het voetlicht

Publica Awards 2017 halen publieke projecten voor het voetlicht

Meer artikels