Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw pompgemaal moet Waasland behoeden voor wateroverlast

Gerelateerde onderwerpen :

Het nieuwe pompgemaal met ingenieuze vistrap aan de dam tussen de Durme en de Moervaart in Lokeren werd onlangs officieel in gebruik genomen. De ingrepen maken deel uit van het rivierherstelplan dat Waterwegen en Zeekanaal voor de Durme uitwerkte na de overstromingen van 2010 en 2011 en zullen het Waasland in de toekomst beter beschermen tegen overstromingen. De werken werden uitgevoerd door aannemer Herbosch-Kiere en de kostprijs bedraagt ongeveer 2,4 miljoen '.

Om de stad Lokeren te beschermen tegen wateroverlast werd in het verleden een dam gebouwd. Die dam scheidde de Durme en de Moervaart van elkaar, wat lokaal tot problemen leidde. De Durme kreeg te kampen met aanzanding, omdat ze van haar bovendebiet werd afgesneden. De Moervaart moest haar water afvoeren in het kanaal Gent-Terneuzen, met regelmatig wateroverlast bij hevige regenval tot gevolg. Bovendien werd vispassage tussen de Durme en de Moervaart onmogelijk.

Strategische plaats

Om deze problemen het hoofd te bieden, bouwde Waterwegen en Zeekanaal op een strategische plaats tussen de Durme en de Moervaart, aan de dam in Lokeren, een pompgemaal en een vistrap. 'Met bijna 15 miljoen ' aan investeringen in het pompgemaal en baggerwerken kopen we meer veiligheid en gemoedsrust', zegt Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts. 'Dankzij deze investering besparen we in de toekomst ook op baggerwerken.'

Het pompgemaal werkt automatisch. Bij hoge waterstanden op de Moervaart zal de pomp automatisch en op korte tijd een enorme hoeveelheid water overpompen van de Moervaart in de Durme. Het pompgemaal heeft een capaciteit van 7.500 liter per seconde. Het water in de Moervaart zal trager stijgen, zodat er in het hele Waasland minder kans is op wateroverlast. Bij normaal weer zal het gemaal minder water overpompen, maar genoeg om de tijgebonden Durme weer van voldoende bovendebiet te voorzien om verzanding tegen te gaan. Hierdoor zullen minder onderhoudsbaggerwerken nodig zijn.

Naast het nieuwe pompgemaal werd een ingenieuze hevelvistrap tussen de Durme en de Moervaart aangelegd. De vistrap maakt vismigratie in beide richtingen mogelijk tussen het bekken van de Gentse kanalen en het Zeescheldebekken. De hevelvistrap werkt volgens het principe van een hevel waarin een grote luchtbel zit. Die bel wordt opgewekt en in stand gehouden door een vacuümpomp. De grootte van de luchtbel wordt afgestemd op de waterstand.

Anders dan bij veel vistrappen is deze hevelvistrap toegankelijk voor grote en kleine vissoorten.

Herstelplan

De bouw van het pompgemaal past in het duurzaam herstelplan voor de Durme dat Waterwegen en Zeekanaal uitwerkte na de overstromingen van 2010 en 2011. De Vlaamse regering maakte tot op heden bijna 15 miljoen ' vrij voor de uitvoering van dit plan.

Het nieuwe pompgemaal is niet de enige ingreep die het Waasland tegen wateroverlast moet beschermen. Waterwegen en Zeekanaal bouwt ook enkele overstromingsgebieden aan de monding van de Durme in de Schelde in het kader van het Sigmaplan. De Bunt in Hamme wordt omgevormd tot een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij, dat naast troeven voor veiligheid en natuur ook ontspanningsmogelijkheden zal bieden. In de ontpolderingen van Klein Broek en Groot Broek in Temse en Waasmunster krijgt de Durme extra ruimte.

Dijkversteviging

Sinds 2012 worden bovendien onderhoudsbaggerwerken uitgevoerd in de tijgebonden Durme. Er werd al bijna 1 miljoen m³ zand verwijderd om de Durme haar waterafvoerende functie weer naar behoren te laten vervullen. Dit zand wordt nuttig hergebruikt bij het bouwen en verstevigen van dijken in de regio.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Er loopt een nieuw openbaar onderzoek naar het woonproject Melkerij in de dorpskern van Achterbos, een gehucht van de gemeente  Mol. Projectontwikkelaar Durban Ground-up wil op de site 37 appartementen en negen woningen creëren en[…]

16/08/2022 |
Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Meer artikels