Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw politiegebouw voor politiezone Vlas kost 26 miljoen '

Gerelateerde onderwerpen :

Nieuw politiegebouw voor politiezone Vlas kost 26 miljoen '

De thv Vlas Drie Hofsteden realiseert de nieuwbouw voor de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede). De thv bestaat uit Stadsbader nv en Building Group Jansen nv voor de bouw en het onderhoud, Goedefroo+Goedefroo Architecten bvba en Architecten- en Ingenieursbureau D'hondt bvba voor de architectuur en stabiliteit van het ontwerp en Istema nv voor de studie van de technieken. De plannen werden zopas voorgesteld. De kostprijs van het nieuwe commissariaat bedraagt 25.959.874 ' (ontwerp, bouw, omgevingsaanleg en btw). Nog deze maand wordt de aanvraag voor de bouwvergunningen ingediend. In maart volgend jaar moeten de werkzaamheden kunnen starten.

De verspreide en oude gebouwen van deze politiezone vormen al tientallen jaren een ongemak. Een eerste verbetering kwam er in 2002 met de oprichting van de politiezone Vlas. Toen werd de politie in Kuurne en in Lendelede alvast modern gehuisvest. In Kortrijk bleef de politie echter verspreid over drie commissariaten: in de Baliestraat, de Beverlaai en de Oude Vestingsstraat. Dat laatste commissariaat is sinds 1965 in gebruik en voldoet al lange tijd niet meer aan de normale standaarden voor een werkomgeving, laat staan een politiegebouw. Het was dan ook een terugkerend thema op de politieraad in deze en in de voorbije legislaturen.

Het nieuwe politiecommissariaat wordt mooi en modern, maar vooral functioneel. Midden 2014 kocht de politiezone Vlas de site Howest aan de Minister de Taeyelaan in Kortrijk. Na een half jaar van intern overleg, bijgestaan door Sweco Belgium, wist de politie in het najaar van 2015 precies wat ze wou. Haar behoeften werden daarop in detail uitgeschreven en op 1 december 2015 werd een dbm-opdracht gelanceerd. Dbm (design, build and maintain) betekent dat diegene die de opdracht aanvaardt, instaat voor het ontwerpen van het gebouw, het bouwen en het onderhoud nadien. Na een eerste selectie bleven voor het project PC3H (politiecommissariaat Drie Hofsteden) vier voorontwerpen over. Geen enkel van de vier consortia koos voor de renovatie van de bestaande gebouwen omdat dit te duur en klimaatonvriendelijk zou zijn.

Op 8 juli gunde het politiecollege de opdracht aan de thv Vlas Drie Hofsteden. Het voorgestelde ontwerp respecteert het bestaande campusmodel. De ecologische voetafdruk is bescheiden. Er is veel aandacht voor groen en de site is doorwaadbaar. Het commissariaat wordt energiezuinig dankzij een ideale inplanting op de site, duurzame technieken, een rationele waterhuishouding, het gebruik van kwaliteitsvolle materialen en een beperkte exploitatiekost.

Het commissariaat is bovendien aanpasbaar en uitbreidbaar. Het kan nog worden uitgebreid met een vierde bouwlaag van 2.000 m². Eenmaal gerealiseerd, zal het politiecommissariaat gedurende 20 jaar worden onderhouden door de thv waardoor het niet enkel functioneel blijft, maar ook aangepast kan worden aan de meest moderne standaarden.

 

Het voorgestelde ontwerp respecteert het bestaande campusmodel.

 

De politie heeft heel veel aandacht besteed aan de inhoudelijke invulling van het gebouw. De burger betreedt het gebouw via een mooi en functioneel onthaal. In de onmiddellijke omgeving van het onthaal werden ook 12 verhoorlokalen voorzien. Centraal op het gelijkvloers wordt een cellencomplex opgetrokken dat voldoet aan alle vereisten voor het opsluiten van personen. Het houdt ook rekening met de nieuwe normen inzake discretie en bijstand (mogelijkheid tot line-up, audiovisueel verhoor, vertrouwelijk overleg met een raadsman, Salduz-verhoor, medisch onderzoek,').

 

Het hele commissariaat is ingedeeld in vier veiligheidszones: de publieke zone waarin de bezoeker overdag vrij kan binnen komen (bv. inkom en wachthal); de semi-publieke zone waartoe de bezoeker toegang heeft mits politionele begeleiding (bv. verhoorruimtes); de politionele zone waartoe de bezoeker in principe geen toegang heeft. (bv. de kantoorruimtes); en de kritieke zones, de ruimtes met registratie van degene die de ruimte betreedt, hetzij door cameratoezicht of door te badgen (bv. cellenblok en wapenkamers).

Het commissariaat is een compact gebouw met een energiepeil E48 en een isolatiefactor K24. Beide normen liggen onder het maximum. Het commissariaat heeft 10.202 m² netto vloeroppervlakte, verdeeld over drie bouwlagen: het gelijkvloers (4.216 m²); niveau 1 (4.260 m²) en niveau 2 (1.726 m²).

Politiezone Vlas verwacht haar nieuwe commissariaat in gebruik te kunnen nemen in september 2018.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels