Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw park en woningen Hoekakker in Ekeren stapje dichter bij realisatie

Nieuw park en woningen Hoekakker in Ekeren stapje dichter bij realisatie

Grafisch plan © Afdeling Ruimte, stad Antwerpen

De Raad van State heeft het verzoek tot vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) Hoekakker in Ekeren verworpen. Daarmee komt de realisatie van een groot nieuw park weer een stapje dichterbij. Ongeveer 13 ha van het 18 ha grote woonuitbreidingsgebied wordt herbestemd naar parkgebied. Aan de randen hiervan worden woningen, appartementen en buurtvoorzieningen gepland.
Voor de realisatie van het rup Hoekakker werken de stad Antwerpen en het district Ekeren samen met de eigenaars van het gebied, Vooruitzicht nv en sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning, aan een nieuwe toekomst.
 
Hoekakker was vroeger een woonreservegebied en sinds 1 januari 2016 een woongebied. De stad Antwerpen en het district Ekeren willen dat het grotendeels wordt ingericht als park. Daarom wordt de bebouwing geconcentreerd langs de randen van het gebied.
 
“Het is een positief signaal dat het rup standhoudt. We wachten nu nog op de uitspraak voor de vergunning van het park die voorligt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen alvorens we van start kunnen gaan met de aanleg van het parkgebied. Hopelijk komt die uitspraak er snel, waardoor Ekeren een publiek toegankelijk park van 13 ha krijgt”, zegt Annick De Ridder, schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening.
 
“Deze nieuwe groene publieke ruimte wordt een prachtig landschapspark met waterpartijen. Het zal er op voorzien zijn om het water op te vangen door gebruik te maken van hoogteverschillen. Ik kijk erg uit naar de realisatie”, besluit Koen Palinckx, de districtsburgemeester Ekeren.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Genk en Energyville/VITO mogen Europese testsite realiseren

Genk en Energyville/VITO mogen Europese testsite realiseren

Het living lab op het Thor Park in Genk, opgebouwd uit energie-innovaties geleid door EnergyVille, stelde zopas ambitieuze uitbreidingsplannen voor. oPEN Thor is de naam van een testsite die naast het wetenschaps- en bedrijvenpark van 100 ha ook[…]

Nieuw stadhuis Beringen geopend

Nieuw stadhuis Beringen geopend

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

Meer artikels