Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw ontginningsproject voor grind langs Maas

Nieuw ontginningsproject voor grind langs Maas

© MIKE BOGEMANS

Steengoed Projecten gaat over twee jaar circa 20 miljoen ton grind ontginnen op landbouwgronden vlak naast de Maas in Dilsen-Stokkem. Het project is belangrijk om de grindbevoorrading naar de betonindustrie te verzekeren in een groot deel van Vlaanderen. 

Steengoed Projecten bereidt momenteel één van haar grotere projecten voor. Vanaf 2020 zal het gedurende 15 jaar het 163 ha grote ontginningsgebied ‘Elerweerd’ uitbaten, tot op een diepte van 20 m. “We zullen eerst de teelaarde en dekgrond afgraven tot we aan een grindpakket van tussen 15 à 18 m dikte komen. Waarschijnlijk zullen we een elektrische knijper gebruiken waarmee we het grind onder het grondwaterniveau naar boven halen. Vervolgens wordt het via drijvende transportbanden op een vaste landband gebracht die het 3 km verderop op een tussendepot stort. Aan het eindpunt van de transportband bevindt zich een performante verwerkingsinstallatie. Daar wordt het grind als het ware veredeld. Het wordt gewassen, gezeefd en deels gebroken. De fijne fractie die wordt uitgewassen, wordt teruggepompt naar de ontginningszone. Zo bekomen we diverse korrelmaten aan grind, zand en breekzand. Zo kan aan de specifieke vraag van de markt worden voldaan. Verschillende betontoepassingen zoals stortklaar beton en betonwaren, maar ook de verwerking van grind in asfaltverharding vereisen immers specifieke granulaten”, meldt directeur Frank Liebens.  

Maatwerk

Voor deze ontginning zal speciaal een veredelingsinstallatie op maat gebouwd worden. “Die productiemachine zal helemaal aangepast worden aan het gebied dat ontgonnen zal worden, op basis van de geologische gegevens die we met behulp van boormonsters hebben vastgesteld. Die machine verwerkt het grind tot een eindproduct dat de klant nodig heeft. Het opzet is om een duurzame machine te ontwikkelen. Zo lopen er momenteel diverse studies rond het inzetten van hernieuwbare energie. We toetsen tevens de geluidsnormen vooraleer iets wordt gebouwd, zodat de hinder tot een strikt minimum kan herleid worden.

 

Volgend jaar wordt dan met de plaatsing van alle technische machines begonnen, zodat we in het prille begin van het jaar nadien op volle toeren kunnen draaien. Het afgewerkte grind zal per vrachtwagen vervoerd worden tot bij de klanten. Hiervoor werd reeds een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd die aansluit op een rotonde van de Rijksweg, waardoor de verkeersafwikkeling vlot kan verlopen. Het project is ook positief voor de tewerkstelling in de regio. Onze activiteit is weinig arbeidsintensief.

Toch zullen er op dit project tussen zes en acht voltijdse werknemers extra worden ingezet. Daarnaast worden heel wat werkzaamheden uitbesteed, zoals grondverzet, studies, rapporteringen en milieuadvies. Het project is op provinciaal niveau reeds principieel goedgekeurd en ook de Vlaamse regering heeft haar zegen gegeven.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning zal op korte termijn worden ingediend, zodat we die nog dit jaar kunnen verwachten”, benadrukt Liebens.

Bevoorrading

Het project is meer dan nodig, want de grindvoorraden zijn beperkt aanwezig in ons land. “In ons land vind je behalve in Limburg nog grind in Wallonië. In het buitenland moet je naar landen zoals Noorwegen, Schotland, Nederland en Duitsland. De betonindustrie heeft absolute nood aan voldoende primaire grondstoffen. We merken dat hoe langer hoe meer grondstoffen gerecycleerd worden, wat een goede zaak is. Maar ook die gerecycleerde producten zijn beperkt. Vlaanderen is koploper in het hergebruik van allerhande materialen, maar de vraag blijft groter dan het aanbod. Daarom is het zo belangrijk om voldoende aanvoer te hebben van primaire grondstoffen om de bevoorrading van de bouwsector te verzekeren. Het is inderdaad belangrijk dat de bouwwereld weet dat de grindbevoorrading voor de komende decennia veilig is gesteld”, luidt het.

Toepassingen

De afnemers van Steengoed Projecten zijn zeer divers. “Grind kent een breed scala aan toepassingen in de wegenbouw, voor stortklaar beton, voor betonwaren en bij de groothandel in bouwmaterialen. Grind vinden we terug bij rioleringsbuizen tot betonklinkers, maar ook voor het asfalt van de wegenbouw wordt gebroken grind gebruikt. We merken tevens dat de toepassingen van grind alsmaar evolueren. Zo zet de bouwsector steeds meer in op prefabelementen waarvoor een ander kaliber grind is vereist. Ook voor slanke structuren wordt grind gebruikt. Een markt in evolutie is natuurlijk een uitdaging, want de geologie is wat ze is”, klinkt het. 

Ontginningsgebied

Steengoed Projecten benadrukt het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). De ontginning zal een zeer lage ecologische footprint hebben. “Onze ontginningsgebieden worden zo gekozen dat ze tijdens en na de grondstofwinning een maximale maatschappelijke return opleveren. Bovendien is de overheid, die verantwoordelijk is voor de rivierveiligheid, continu op zoek naar mogelijke knelpunten die ontstaan bij hogere debieten die de Maas moet trotseren. Dat biedt opportuniteiten voor win-winprojecten. De zone net naast de rivier kunnen we op welbepaalde punten verlagen. Zo geven we de rivier meer ruimte. Als het debiet van de Maas tijdens de wintermaanden verhoogt, zal het ons gebied sneller innemen. Dat heeft als voordeel dat het overstromingsrisico voor de omliggende dorpen van de Maas gevoelig verlaagt. Deze aanpak heeft ook een belangrijk ecologisch aspect: door dit winterbed tijdelijk in te nemen worden ook veel zaden afgezet. Dit levert pionierssoorten op en zo krijgen we uiteindelijk het perfecte aanbod voor dynamische riviernatuur, uniek in Vlaanderen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de natuursector mee initiatiefnemer is voor ons project Elerweerd”, stelt Liebens. 

Ontstaan

Steengoed Projecten is al sedert 2016 actief in Dilsen-Stokkem. Momenteel wordt in samenwerking met de Vlaamse Waterweg nv al een project gerealiseerd, dat tegen eind 2019 ongeveer 6 miljoen ton grind moet opleveren. Het betreft een grindpakket van 6 m dikte dat met kranen uit de grond wordt gehaald.

“De grindsector is ook al sinds 1948 actief in andere delen van het Maasland. Het grootste project werd gerealiseerd in Kinrooi, waar in de vroegere stroomgebieden van de Maas via tientallen opeenvolgende vergunningen een grindgebied van 460 ha is ontstaan. Dit staat in open verbinding met de Maas, waardoor de klanten per schip kunnen worden beladen. Dit gebied werd inmiddels volledig heringericht in functie van hoogwaardige natuurontwikkeling en toprecreatie. Ook de landbouw kreeg er opnieuw een prominente plaats via het project Agropolis. In 2005 hebben de grindbedrijven van het Maasland zich verenigd onder de koepel Steengoed Projecten”, aldus Liebens.  

Tevreden

De Confederatie Bouw Limburg reageert tevreden op de extra plannen van Steengoed Projecten. “We zijn enorm verheugd dat er opnieuw eigen ontginningsprojecten in onze provincie zullen gerealiseerd worden en zijn tevreden dat de bevoorrading van deze grondstof dan ook verzekerd zal blijven. Dat is belangrijk voor onze ondernemers. Deze grondstof is echt cruciaal voor de verdere ontwikkeling van onze bouwindustrie. Ondernemers hebben nood aan primaire grondstoffen zodat hun hele businessmodel niet in het gedrang komt. Nu het zeker is dat er voldoende materiaal verzekerd is op lange termijn, kunnen vanuit de bouwwereld de komende 15 jaar weer meer investeringen gepland worden.  Het is ook goed nieuws voor het milieu dat deze grondstof lokaal kan ontgonnen worden. We zijn tevreden dat deze grondstof niet van mijlenver moet geïmporteerd worden, wat een negatieve impact op het milieu zou hebben. Deze samenwerking tussen de grindsector, de afnemers en de milieusector is een mooi voorbeeld van hoe we vanuit de ondernemerswereld op een maatschappelijk verantwoorde manier kunnen omgaan met een grondstof die we moeten delven uit de ondergrond. Dit gebeurt op een verantwoorde manier zodat de impact op het milieu beperkt is”, vertelt directeur Chris Slaets.

Betoncentrale

Ook bij de betoncentrales valt het nieuws dat de bevoorrading van grind de komende jaren verzekerd blijft in positieve aarde.

Bij de betoncentrale Paesen uit Houthalen-Helchteren, die tot de groep Van Pelt behoort, wordt per jaar zowat 240.000 m³ beton geproduceerd. Men heeft er per jaar 400.000 ton grondstoffen nodig, waarvan 250.000 ton grind en 150.000 ton zand. Men heeft dus nood aan grind. “Sinds een tiental jaren voeren we noodgedwongen grind aan vanuit het buitenland, o.m. Nederland en Duitsland, omdat de voorraad in ons land te beperkt aanwezig is. Maar dat vervoer heeft zijn kostprijs, zeker door alle kilometerheffingen, en dat lange transport is ook niet goed voor het milieu. We zijn dan ook blij dat we weer meer grind uit eigen land naar onze fabriek kunnen aanvoeren. Onze fabriek kan immers niet via de waterweg aangeleverd worden en de invoer van lokaal grind is goedkoper. We merken tevens dat het grind dat in de Maasregio wordt ontgonnen ook kwalitatief veel beter is geworden in vergelijking met het buitenland. Grind is voor ons een erg belangrijke grondstof om beton te maken; het rolt beter en leidt tot minder slijtage. We verkiezen eigenlijk grind boven andere materialen, zoals gebroken kalksteen. Zo is kalksteen moeilijker verwerkbaar en moeilijker te verpompen en zorgt het voor meer slijtage”, besluit Luc Paesen. 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Caterpillar: wielladers met meer productiviteit en minder onderhoudskosten

Caterpillar: wielladers met meer productiviteit en minder onderhoudskosten

De nieuwe 980 en 982 middelzware wielladers van Caterpillar (Bergerat Monnoyeur) bieden uitstekende prestaties in de wielladerklasse van 10 tot 12 ton. Ze zijn tot 10% productiever en hebben tot 20% lagere onderhoudskosten vergeleken met de[…]

05/06/2021 | MaterieelVerhuur
Volvo breidt gamma hybride graafmachines uit

Volvo breidt gamma hybride graafmachines uit

Eerste Volvo-dumper Q45G Full Suspension geleverd in België

Eerste Volvo-dumper Q45G Full Suspension geleverd in België

Jan De Nul pakt uit met duurzame strandsuppletie

Jan De Nul pakt uit met duurzame strandsuppletie

Meer artikels