Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw masterplan voor Vetex

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuw masterplan voor Vetex

De plannen voor de Vetex-site werden voorgesteld door schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens, Jeroen David van het Kortrijkse stadsontwikkelingsbedrijf, project developper Louis Vercamst van Matexi en Bart Martens van buurtcomité Tsjing Tsjang.

Kortrijk heeft een nieuw masterplan voor de Vetex-site. De plannen worden nog verfijnd via een participatietraject met de buurt, zodat misschien pas volgend jaar de werkzaamheden aanbesteed zullen worden, zodat ze in 2022 kunnen starten. Voor de sloop van een deel van de verkommerde panden en de renovatie van het restant is samen met de parkaanleg een budget van 1,35 miljoen €. Matexi realiseert op de site een bouwlint van 33 woningen.

Het is inmiddels zowat 22 jaar geleden dat intercommunale Leiedal de site van afgerond 20.200 m² kocht na het stopzetten van de activiteiten van de Verenigde Textielbedrijven van Kamiel Lambrecht (Vetex) op de site aan de Pieter De Conincklaan in Kortrijk. Leiedal verkocht de terreinen in 2004 door aan het stadsontwikkelingsbedrijf van de stad (SOK) en vanaf dan werden een hele reeks masterplannen uitgetekend, met soms het dubbele aantal woningen dan wat nu op tafel ligt. De sanering is inmiddels afgerond.

Wit blad

“Begin 2018 werden alle vorige masterplannen van tafel geveegd en begonnen we opnieuw met een wit blad. Er werd een nieuw participatietraject gestart. Na verschillende overlegmomenten met de  werkgroep werd een gedragen masterplan opgemaakt door Bart Cobbaert van architectenbureau Denc!-studio”, duidt schepen Wout Maddens.

Masterplan voor de site met bovenaan links het woonlint.

Het nieuwe masterplan omvat een ruim stadspark van 1,5 ha. Dat park bestaat uit een publieke ruimte voor verschillende functies: een experimenteerzone/vrijstaat/wildernis/sport- en spelmogelijkheden, ingericht als een combinatie van verharde en groene ondergrond. De bestaande en beschermde Engelse tuin krijgt een opfrissing en wordt geïntegreerd in het stadspark.

Woonzone

De woonzone is beperkt in omvang en wordt geconcentreerd in het noordoosten van de site met 33 woningen in een mix van grondgebonden eengezinswoningen, gestapelde woningen en meergezinswoningen. De woningen richten zich naar het park, wat moet zorgen voor een goede sociale controle.

Van de fabrieksruïne blijft 500 m² overeind. Het rechtse deel wordt gesloopt.

Op de site zal geen doorgaand autoverkeer mogelijk zijn. Er komen drie parkeerhavens aan de randen: Een parkeerhaven met toegang via de Pieter De Conincklaan alleen voor de nieuwe bewoners (één parkeerplaats per woning). Twee algemene parkeerhavens aan de Veldstraat en de Vaartstraat bieden een oplossing voor kort parkeren, aanvullend bewonersparkeren, bezoekers, deelwagens en mindervalidenplaatsen met in totaal 18 parkeerplaatsen.

Buurthal

De ruïne van het centrale gebouw zal opgaan in het stadspark (openbaar domein). De ruïne zal deels gesloopt worden (vanop de Pieter De Conincklaan gezien het rechtse deel), het overige (linkse) deel zal omgevormd worden tot een open en verharde buurthal met een gelijkvloers en een verdieping (elk zowat 500 m²). De bestaande identiteit blijft behouden, terwijl de eigenlijke herbestemming nog zal moeten blijken uit de buurtparticipatie. Aan de bestaande hal aan de Pieter De Conincklaan wordt niet geraakt.

Kortrijk zal zelf 1.350.000 € investeren, vooral voor de aanleg van het park en het instandhouden van het centrale gebouw. Hierin is de stad tegemoet gekomen aan de wensen van de buurt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Elf gemeenten in de Kempen willen samen één woonmaatschappij vormen

Elf gemeenten in de Kempen willen samen één woonmaatschappij vormen

Elf Kempische gemeenten beslissen samen om vanaf 1 januari 2023 een eengemaakte sociale woonmaatschappij te vormen. Het gaat om de gemeenten Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Kasterlee, Lille, Mol, Oud-Turnhout, Retie, Turnhout en Vosselaar.[…]

Heylen vastgoed organiseerde een bootcamp voor nieuw personeel

Heylen vastgoed organiseerde een bootcamp voor nieuw personeel

"Dankzij de veerkracht van het personeel kon Thomas & Piron als eerste fabrikant zijn activiteiten hervatten"

"Dankzij de veerkracht van het personeel kon Thomas & Piron als eerste fabrikant zijn activiteiten hervatten"

De Gelukkige Haard wil Mimosawijk in Oostende renoveren

De Gelukkige Haard wil Mimosawijk in Oostende renoveren

Meer artikels