Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw initiatief voor de terugwinning van edelmetalen uit afval

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuw initiatief voor de terugwinning van edelmetalen uit afval

© (c) petra nowack

Recent is het Peacoc-project gestart met de ontwikkeling van baanbrekende, goedkope en milieuvriendelijke technologieën voor de efficiënte terugwinning van goud, zilver en platinagroep-metalen uit afval. Verwacht wordt dat deze technologieën aanzienlijk zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal en de toeleveringsketen voor edelmetalen in Europa zal diversifiëren.
Een team van onderzoeks-, technologie- en industriële professionals uit acht Europese landen en Turkije heeft de krachten gebundeld om het toeleveringsrisico van edelmetalen voor de Europese industrieën te verminderen. Vorige maand werd tijdens een tweedaagse online vergadering het Peacoc-project (Pre-commercial pilot for the efficient recovery of precious metals from European end-of-life resources with novel low-cost technologies) officieel gelanceerd.
 
Het Peacoc-project heeft 11,2 miljoen € ontvangen van het EU-Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma om nieuwe metallurgische processen op een pre-commerciële schaal te demonstreren voor de terugwinning van edelmetalen uit een breed scala van afgedankte gebruiksgoederen.
 
Edelmetalen zoals platina, palladium, rhodium, goud en zilver zijn onvervangbare industriële materialen. Zij worden op grote schaal gebruikt in diverse sectoren vanwege hun unieke eigenschappen, zoals een laag corrosievermogen, katalytische eigenschappen, lage elektrische weerstand, enz. De Europese Commissie heeft een aantal van deze grondstoffen aangemerkt als kritieke grondstoffen vanwege hun grote belang voor de economie van de EU.
 
In dit verband is Europa de grootste verbruiker ter wereld van platinagroep-metalen en wordt het sterk afhankelijk van invoer. Goud wordt overal ter wereld gedolven, ook in Europa (vooral in Finland, Zweden, Bulgarije, Spanje en Griekenland), maar de Europese productie vertegenwoordigt minder dan 1% van de mondiale primaire productie. Terwijl de wereldwijde zilverproductie 28.000 ton bereikte, voornamelijk in Midden- en Zuid-Amerika, China en Rusland, neemt Europa slechts 7% van de mondiale primaire productie voor zijn rekening (afkomstig uit Polen en Zweden).
 
Daarom wordt verwacht dat de Peacoc-technologieën het bevoorradingsrisico van edelmetalen voor de Europese industrie drastisch zullen verminderen. Dit biedt nieuwe commerciële perspectieven voor kleine en middelgrote ondernemingen die zich bezighouden met de recyclage van afgedankte producten en versterkt de positie van grote industrieën (recyclagebedrijven, raffinaderijen, automobielindustrie, metallurgie).
 
De Peacoc-technologieën zullen naar verwachting de volgende effecten hebben:
• Een aanzienlijke verbetering van de economische levensvatbaarheid en het marktpotentieel van de recyclage van edelmetalen. Dit zal worden bereikt door het proces op pilootschaal, wat zal leiden tot uitbreiding van de activiteiten in heel Europa.
• De verbetering van de gezondheids-, veiligheids- en milieuprestaties van het recyclageproces van edelmetalen met het oog op een veilige en duurzame toegang tot en exploitatie van afgedankte producten met edelmetalen.
• Edelmetalen produceren met een winstmarge tot 80% ten opzichte van de huidige edelmetaalmarktprijzen.
• De ontsluiting van een aanzienlijk volume van diverse secundaire grondstoffen die momenteel niet of onvoldoende worden geëxploiteerd.
• Nieuwe werkgelegenheid scheppen in de grondstoffenproductie en de machinebouw.
 
Het projectconcept is gebaseerd op eerder ontwikkelde terugwinnings- en raffinagetechnologieën in het kader van een ander H2020-gefinancierd onderzoeks- en innovatieproject: Platirus. Drie van de geselecteerde technologieën uit het Platirus-project –Microgolfgeassisteerde uitloging, Gasdiffusie-elektrokristallisatie (GDEx) en diep-eutectische solventen – voor de recyclage en terugwinning van platinagroep-metalen zullen in het Peacoc-project verder worden opgeschaald.
 
Zij zullen worden gecombineerd met andere innovatieve concentratietechnologieën en met technologieën voor de valorisatie van het afval dat zal worden geproduceerd, met het oog op een bijna afvalvrij proces.
 
De projecttechnologieën zullen naar verwachting economisch en ecologisch levensvatbaar zijn en de eerste in hun soort zijn in heel Europa. Gedurende de komende vier jaar zal het Peacoc-project werken aan de verwezenlijking van zeven ambitieuze doelstellingen:
• Nieuwe waardeketen
Het opzetten van een nieuwe omvangrijke en volledige waardeketen door 19 partners voor de productie van edelmetalen uit afgedankte producten die in Europa beschikbaar zijn, wordt geschat op:
- 50 ton platinagroep-metalen per jaar uit niet-gerecycleerde gebruikte autokatalysatoren;
- 30 ton goud per jaar;
- 10 ton palladium per jaar;
- 100 ton zilver per jaar uit niet-gerecycleerde afgedankte printplaatassemblages;
- 720 ton zilver (verwacht in 2030) uit fotovoltaïsche afvalstromen.
• Nieuwe technologie
Demonstratie van nieuwe technologie voor het effectief en efficiënt terugwinnen van edelmetalen uit complexe, laagwaardige afvalmatrices, ontworpen met een bijna-afvalvrij-benadering en een echte circulaire economie-mentaliteit.
• Raffinagesysteem
De ontwikkeling van het eerste pre-commerciële compacte, mobiele en modulaire raffinagesysteem op pilootschaal met een productiecapaciteit tot 2 kg edelmetalen per week om de recyclage ervan in heel Europa uit te breiden. Zo kunnen kleine en middelgrote ondernemingen aan de slag met de recyclage van afgedankte producten en er de teruggewonnen edelmetalen uit exploiteren.
• Nieuwe apparatuur
Het ontwerpen en produceren van nieuwe apparatuur op pre-commerciële schaal voor het raffineren van edelmetalen door Europese kmo's.
• Productie-installaties
Het vergemakkelijken van de beslissing om in nieuwe productie-installaties te investeren, aangezien potentiële investeerders de Peacoc-oplossing op pre-commerciële schaal zullen kunnen leasen en testen, zonder dat ze eerst grote investeringen moeten doen.
• Klimaatdoelstellingen
De ondersteuning van de Europese Commissie bij het bereiken van de ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen die in de Green Deal zijn opgenomen. Door te demonstreren dat teruggewonnen edelmetalen als katalysator emissies kunnen verminderen en gebruikt kunnen worden voor schone energieopwekking, beperkt Peacoc de milieueffecten en -risico's tot een minimum en zorgt ze voor vertrouwen van de Europese gemeenschappen in de grondstoffensector.
• Bijproducten
De bevordering van duurzaamheid door de ontwikkeling van valorisatie- en up-cycling-strategieën voor alle bijproducten die verbonden zijn met de terugwinning van edelmetalen.
 
Het Peacoc-project wordt uitgevoerd door een consortium van 19 partners uit acht Europese landen en Turkije. Zij stellen een volledige industriële waardeketen van edelmetalen voor. Het project wordt gecoördineerd door Tecnalia Research and Innovation (Spanje) en loopt over vier jaar vanaf mei 2021.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaanderen zoekt investeerders in nieuwe recyclagetechnieken

Vlaanderen zoekt investeerders in nieuwe recyclagetechnieken

De Vlaamse regering heeft beslist om steun te verlenen aan ondernemingen die willen investeren in innovatieve technologieën om de materiaalkringlopen te sluiten. De bedoeling is om Vlaanderen in een versneld tempo om te bouwen tot een[…]

23/08/2021 | OVAM
Nieuwe technologie om platinagroep-metalen uit afval te recycleren

Nieuwe technologie om platinagroep-metalen uit afval te recycleren

CO2-negatieve tapijttegels maken klimaatneutraal bouwen eenvoudiger

CO2-negatieve tapijttegels maken klimaatneutraal bouwen eenvoudiger

MBG, Democo en AG Real Estate leveren werfwater aan brouwerij

MBG, Democo en AG Real Estate leveren werfwater aan brouwerij

Meer artikels