Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw herkenningsteken voor beschermd onroerend erfgoed

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft het nieuwe herkenningsteken voor beschermd onroerend erfgoed in Vlaanderen voorgesteld. Het is een wit vaantje met een gele driehoekige punt rechtsonder. Het agentschap Onroerend Erfgoed vraagt de oude blauwwitte schildjes of ronde herkenningstekens voor beschermde landschappen te verwijderen en te vervangen door het nieuwe herkenningsteken. Het bord met het herkenningsteken kan door eigenaars, beheerders, huurders en erfpachtnemers kosteloos besteld worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Een gezamenlijke aanvraag door erfgoedbeheerders is eveneens mogelijk.

Alle types van onroerend erfgoed krijgen weldra hetzelfde nieuwe herkennings­teken: zowel beschermde archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen als stads- en dorpsgezichten.

Het nieuwe embleem vervangt het bekende blauwe schildje. Het probleem is dat dit blauwwitte embleem volgens de internationale bepalingen van het verdrag van Den Haag uit 1954 slechts mag worden aangebracht voor sites die moeten gevrijwaard worden van militaire handelingen. Daardoor werd het embleem op vele plaatsen oneigenlijk gebruikt. Het blauwwitte schildje blijft in Vlaanderen uitsluitend behouden voor het museum Plantin-Moretus in Antwerpen.

Het is de bedoeling op langere termijn alle Belgische werelderfgoederen een versterkte bescherming te geven. Dat is echter federale materie. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten