Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw herkenningsteken voor beschermd onroerend erfgoed

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft het nieuwe herkenningsteken voor beschermd onroerend erfgoed in Vlaanderen voorgesteld. Het is een wit vaantje met een gele driehoekige punt rechtsonder. Het agentschap Onroerend Erfgoed vraagt de oude blauwwitte schildjes of ronde herkenningstekens voor beschermde landschappen te verwijderen en te vervangen door het nieuwe herkenningsteken. Het bord met het herkenningsteken kan door eigenaars, beheerders, huurders en erfpachtnemers kosteloos besteld worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Een gezamenlijke aanvraag door erfgoedbeheerders is eveneens mogelijk.

Alle types van onroerend erfgoed krijgen weldra hetzelfde nieuwe herkennings­teken: zowel beschermde archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen als stads- en dorpsgezichten.

Het nieuwe embleem vervangt het bekende blauwe schildje. Het probleem is dat dit blauwwitte embleem volgens de internationale bepalingen van het verdrag van Den Haag uit 1954 slechts mag worden aangebracht voor sites die moeten gevrijwaard worden van militaire handelingen. Daardoor werd het embleem op vele plaatsen oneigenlijk gebruikt. Het blauwwitte schildje blijft in Vlaanderen uitsluitend behouden voor het museum Plantin-Moretus in Antwerpen.

Het is de bedoeling op langere termijn alle Belgische werelderfgoederen een versterkte bescherming te geven. Dat is echter federale materie. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwteam Nautilus wint competitie voor casino Middelkerke

Bouwteam Nautilus wint competitie voor casino Middelkerke

  De gemeente Middelkerke gunde op 9 september het ontwerp en de bouw van het nieuwe casinogebouw aan Bouwteam Nautilus. Samen met de heraanleg van het Epernayplein worden de kosten van de bouw van het casinoproject begroot op 41 miljoen[…]

Eerste kandidaten Belgian Construction Awards zijn ingeschreven

Eerste kandidaten Belgian Construction Awards zijn ingeschreven

Huurland breidt vloot uit met 2 Mini Screeners

Huurland breidt vloot uit met 2 Mini Screeners

Vlaamse professoren willen gewestplan afschaffen

Vlaamse professoren willen gewestplan afschaffen