Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw gemeentelijk investeringsfonds

Gerelateerde onderwerpen :

De Vlaamse regering bundelt de middelen van het Plattelandsfonds, het Stadsvernieuwingsfonds en het Grootstedenbeleid in één nieuw Investeringsfonds van 33 miljoen ', zo meldt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG). Daarmee wordt een deel van het Vlaamse regeerakkoord van juli 2014 uitgevoerd. Tot en met 2002 bestond in Vlaanderen al een gemeentelijk Investeringsfonds. Alle Vlaamse gemeenten konden er een beroep op doen om hun investeringen te financieren. Het ging vanaf 2003 op in het vernieuwde Gemeentefonds.

Het Investeringsfonds dat nu in de steigers staat, is hier totaal niet mee te vergelijken. Het belangrijkste verschil is dat het uitsluitend bestemd is voor die gemeenten die vandaag al tot de begunstigden behoren van de drie bestaande fondsen die het vervangt.

Het Plattelandsfonds draagt 8 miljoen € bij tot het Investeringsfonds. De begunstigden blijven een vijftigtal gemeenten die de Vlaamse regering elke zes jaar selecteert op basis van onder andere bevolkingsdichtheid en fiscale armoede. Ze kunnen jaarlijks maximum 250.000 € krijgen en dat geld moet besteed worden aan investeringen in materiële vaste activa.

Het Stadsvernieuwingsfonds gaat eveneens op in het nieuwe Investeringsfonds en dit voor een bedrag van 9,7 miljoen €. Net als nu zullen dertien centrumsteden en 21 provinciale steden zowel projectsubsidies als conceptsubsidies kunnen krijgen. De toekenning van de middelen gebeurt op basis van het oordeel van een jury.

Het derde luik vloeit voort uit de jongste staatshervorming, die de middelen van het federale grootstedenbeleid deed overgaan naar de gewesten. In Vlaanderen kregen alleen Antwerpen, Gent, Mechelen, Oostende en Sint-Niklaas hier geld uit. Die bedragen (in totaal 15,3 miljoen €) blijven behouden. De begunstigde steden worden voortaan wel verplicht om het geld te gebruiken voor investeringen in stadsvernieuwingsprojecten. Het geld kan dus niet meer worden ingezet voor exploitatie-uitgaven.

De Vlaamse regering keurde op 15 juli het voorontwerp van decreet goed. Het ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. De beoogde startdatum van het nieuwe fonds is 2017.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Record aantal omgevingsvergunningen tijdens coronajaren

Record aantal omgevingsvergunningen tijdens coronajaren

Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 werden in het Omgevingsloket een record aantal omgevingsvergunningen en meldingen geregistreerd. In 2020 gaat het om 69.300 toegekende vergunningen en in 2021 om 77.200. De voorbije twee jaar hebben eigenaars[…]

Ook Lochristi en Wachtebeke fuseren

Ook Lochristi en Wachtebeke fuseren

Brussel is negende duurste hoofdstad van Europa om te bouwen

Brussel is negende duurste hoofdstad van Europa om te bouwen

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Meer artikels