Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw gebouw Confederatie Bouw Limburg schiet uit de startblokken

Nieuw gebouw Confederatie Bouw Limburg schiet uit de startblokken

In de Bouwcampus wordt het nieuwe hoofdkwartier van de Confederatie Bouw Limburg gevestigd.

Bouwcampus wordt spil van de Limburgse bouwsector

Onder ruime belangstelling werd op dinsdagvoormiddag 24 januari in het Wetenschapspark in Diepenbeek het startschot gegeven voor de bouw van het nieuwe expertisecentrum, de ‘Construction Academy’, van de Confederatie Bouw Limburg. De ’Bouwcampus’ wordt de spil van de Limburgse bouwsector, de thuis van de Confederatie Bouw Limburg en van de Construction Academy. Samen met alle partners wordt hier met innovatieve technieken gebouwd aan de toekomst van de Limburgse bouwsector. In plaats van de traditionele eerstesteenlegging werd het BIM-model van het gebouw in 3D geprint en deze maquette werd officieel onthuld met behulp van een drone.

Het EFRO-project 946 Construction Academy in het kader van het SALK is een demonstratieproject inzake energie-efficiënt bouwen voor kennisoverdracht over renovatietechnieken, hernieuwbare energie, materiaalbeheer, waterhuishouding, toegankelijkheid en innovatieve bouwprocessen. Het Wetenschapspark is de ideale locatie om de innovatie van de bouwsector mogelijk te maken. Verschillende bouwgerichte onderzoeksinstellingen zijn of zullen hier gevestigd worden en deze plek leent zich ook voor de introductie van nieuwe bouwprocessen en managementtechnieken.

De Construction Academy presenteert zich als een demonstratieproject m.b.t. duurzaam en energie-efficiënt bouwen. Het 1.500 m² grote gebouw moet een duurzame landmark worden waarin de nieuwste innovaties in de bouwsector tastbaar worden en zal bovendien energieactief zijn. “Een onderdeel van de Energiewende in Vlaanderen is het gebruik van de slimme meter. Met de realisatie van de Construction Academy bewijst de bouwsector mee te zijn in dit verhaal. In plaats van slimme meters maken we hier gebruik van slimme metsers”, verklaarde Jan Peumans, voorzitter van het Vlaamse parlement. De bouw zelf wordt bovendien een educatief project waarbij de studenten Bouw en Architectuur betrokken worden.

Aannemer Mathieu Gijbels uit Opglabbeek, die de Bouwcampus samen met HVC architecten, Aannemersbedrijf Van De Kreeke, AEW en energieconsulent Geert De bruyn zal realiseren, is erg trots dat  de Confederatie Bouw Limburg haar vertrouwen schenkt aan lokale bedrijven. “Zo bouwen we effectief mee aan de toekomst  van de bouw, waarin innovatie een centrale rol speelt. Ook de manier van bouwen is innovatief. De Bouwcampus wordt volledig volgens de BIM-bouwmethode gerealiseerd, waarbij aan de hand van een 3D-computermodel wordt samengewerkt aan een bouwwerk. Bouwen in BIM betekent dat we twee keer kunnen bouwen: één keer virtueel en daarna in realiteit op de bouwwerf. Zo loopt het bouwproces efficiënter”, meldde Mathi Gijbels, ceo van nv Mathieu Gijbels.

In de Bouwcampus wordt het nieuwe hoofdkwartier van de Confederatie Bouw Limburg gevestigd. Het wordt tevens de thuis van de Construction Academy, een triple helix-werking waar de overheid, de academische wereld en bedrijven elkaar ontmoeten. De UHasselt en de PXL worden actief betrokken bij de uitbouw van deze academie. “Een doorgedreven transformatie van de bouwsector tot een sterke en competitieve bouw-milieu-energiecluster is enkel mogelijk wanneer verschillende partners over de hele waardeketen en domeinen samenwerken. De Construction Academy zal hierin een belangrijke stap zijn. Daarom voorzien we vanuit de provincie 600.000 € investeringssteun en nog eens 150.000 € voor een versnelde start. Deze bedragen komen bovenop de 1 miljoen € steun die het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) uittrekt voor de Construction Academy, het expertisecentrum van de Bouwcampus”, beklemtoonde de Limburgse gedeputeerde van Economie en Innovatie Erik Gerits.

Naast de provincie Limburg en de Confederatie Bouw Limburg zelf injecteert ook Europa via EFRO financiële middelen voor de uitbouw van de Construction Academy. Een belangrijk deel van de activiteiten op de Bouwcampus zal kaderen in de transformatie van de bouwsector. Het transformatieproject omvat o.a. elf proefprojecten waar een veertigtal bedrijven, kennisinstellingen, architecten en studiebureaus zullen onderzoeken hoe in de toekomst op een betaalbare en energiezuinige manier gerenoveerd kan worden.           

“Met de bouw van de Bouwcampus is de Limburgse bouwsector klaar voor de toekomst. Het hart van onze sector zal kloppen op deze Bouwcampus, waar de bouw thuis is”, besloot Chris Slaets, directeur van de Confederatie Bouw Limburg.

Hoe het gebouw er zal uitzien, kan je bekijken op https://www.youtube.com/watch?v= Hv10g8vMljE. Dankzij de webcam op de bouwwerf kan je de bouwwerken op de voet volgen op http://www.confederatiebouw.be/limburg/Home.aspx en http://www.gijbels.be/nl/projecten/bouwcampus

 

 

Nood aan samenwerking

Tijdens zijn toespraak merkte Jan Peumans op dat het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2014-2019 begint met een visietekst waarin drie sleutelwoorden staan: vertrouwen, verbinden en vooruitgaan. “Het allereerste hoofdstuk in de visietekst, die nog voorafgaat aan het eigenlijke regeerakkoord, heet “Verbinden voor groei”, met als openingszin: “Deze regering wil in de eerste plaats een stroomstoot geven aan onze economie en onze zorg”. Bij de uitwerking van dat basisprincipe wordt nog geen twee alinea’s verder, dus nog altijd bovenaan op één van de allereerste pagina’s van het regeerakkoord, de fusie aangekondigd  van het Agentschap Ondernemen en het IWT (Instituut voor Wetenschap en Technologie) tot één Agentschap voor Ondernemen en Innovatie. Daaruit bleek al dat deze regering die beide elementen, ondernemen en technologisch innoveren, onlosmakelijk met elkaar verbonden ziet. Vooruitgang kan niet zonder vernieuwing en de bouw is een sector waarin die koppeling heel prominent aanwezig is. De Vlaamse regering heeft dus ingezet op creativiteit en op onderzoek en ontwikkeling. Deze nieuwe campus is daarvan een schoolvoorbeeld”, benadrukte hij.

De Construction Academy komt volgens hem ook tegemoet aan een grote behoefte. De bouwsector kampt immers met een tekort van 20.000 werkkrachten en de vacatures zijn zeer divers. Calculator (met stip op één), projectleider en werfleider prijken bovenaan, maar het aantal oningevulde plaatsen voor  metsers, schrijnwerkers, kraanmachinisten en elektricien moet daarvoor niet veel onderdoen.

“Iedereen in de bouw is intussen doordrongen van energiewaarden, want ze zijn van cruciaal belang voor de kostprijs, o.m. via de verschillende overheidssubsidies. Met allerlei premies stimuleren de Vlaamse overheden de moderne visie op bouwen vanuit een ruimere bezorgdheid om de klimaatopwarming tegen te gaan. Dat had misschien nog meer in de schijnwerpers mogen gezet worden toen de Duitse bondskanselier Angela Merkel onlangs een eredoctoraat ontving van de KU Leuven en de Universiteit Gent. Zij is immers een grote voorvechter geweest van de Energiewende, waarmee Duitsland in 2011 begonnen is met de kernuitstap. En ook al verloopt haar Energiewende niet zo snel als verhoopt, ze heeft verregaande gevolgen voor onze levenswijze en een directe impact op onze bouwfilosofie”, beseft hij.

In het hele verhaal van energiezuinige woningen heeft de slimme meter volgens Jan Peumans de jongste jaren een belangrijke rol gekregen. De slimme meter is een toestel, maar bij uitbreiding is hij ook die fel gezochte calculator die een bouwproject zo rendabel mogelijk bij elkaar rekent. Een bouwproject heeft echter niet alleen slimme meters nodig, maar even rendabele uitvoerders op de bouwwerf ofte slimme metsers.

“In de bouw heeft de één al sinds mensenheugenis de ander nodig. Voor de metser en bij uitbreiding ook de schrijnwerker, loodgieter of elektricien komt het erop aan mee te denken in de plannen die de calculator en de architect hem onder de neus schuiven. Die slimme metsers komen uit een Academy als deze. Dit centrum doet immers niet alleen aan materiaalonderzoek, maar zorgt ook voor opleidingen en het belang daarvan kan onmogelijk overschat worden. Hoeveel onderwijshervormingen er ook komen of hoezeer het onderwijs ook tegemoet komt aan de permanente vraag van het bedrijfsleven om sneller op diens noden in te spelen, er zal altijd nood blijven aan bijscholing”, wist de Vlaamse parlementsvoorzitter.

Starters

Hoe meer de Construction Academy innoveert, hoe meer nood aan gespecialiseerde opleiding het zelfs zal creëren. Samen met de Syntra’s en de PCVO’s (Provinciale Centra voor Volwassenenonderwijs) zal deze academie dan weer zorgen voor meer startende ondernemers. Tijdens de jongste tien jaar hebben die starters in Limburg gezorgd voor 40.000 jobs en 35.000 zelfstandigen, zoals blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Muyters.

“De overlevingsgraad na één jaar van die starters bedraagt in de bouw in Limburg 95,87 %. Alleen West-Vlaanderen doet het iets beter met 96,26 %, terwijl de andere Vlaamse provincies 94 % laten optekenen. Limburg volgt dus de Vlaamse cijfers, die al jaren op hetzelfde hoge niveau liggen. Het probleem situeert zich op de langere termijn: de overlevingsgraad van starters in de bouw op vijf jaar ligt lager. Cijfers van Graydon spreken van 67,6% Limburgse overlevers na vijf jaar. Volgens de cijfers van het kabinet Muyters doet de bouw in Limburg het hier 3 tot 4% minder goed dan de rest van Vlaanderen. Er is dus nog werk aan de winkel, waarbij  deze Construction Academy een ommekeer kan teweegbrengen”, is Peumans’ overtuiging.

“Bij de presentatie van die starterscijfers op TVL deed Vlaams volksvertegenwoordiger Grete Remen (N-VA) een oproep tot de politici om die startende ondernemers te faciliteren. Het antwoord op haar vraag zit in de financiering achter deze Construction Academy: de 1,75 miljoen € van de Confederatie Bouw Limburg werden aangevuld met een bijna even groot bedrag aan SALK-steun: 600.000 € via de provincie, 1 miljoen € via EFRO”, deelde de Vlaamse parlementsvoorzitter mee.

De Construction Academy maakt volgens hem trouwens deel uit van een bredere strategie waarvoor in Brussel geijverd werd. “De bouwsector wordt in Limburg mee gestimuleerd door onze bemiddeling in de plannen van Bokrijk, goed voor 24 miljoen €, waarvan een deel voor restauratiedossiers, in het applicatiecentrum voor beton aan de UHasselt gerealiseerd met 4 miljoen € uit het grindfonds, en in het project van de T2-Campus in Waterschei waar technologische opleidingen in elektronica, ict, nieuwe materialen en nieuwe energie rechtstreeks ten goede komen aan de bouwsector”, signaleerde Jan Peumans.

Hij vroeg zich af Europa niet snel nog meer prioriteit zou moeten geven aan een eenduidige en eerlijke sociale wetgeving om de sociale dumping in de bouw tegen te gaan. Meer dan ooit hebben we volgens hem op een hoger niveau een beleid van samenwerking nodig. “Misschien kunnen we onze Europese politici eens laten stage lopen op een bouwwerf. Dan zullen ze merken dat bouwen een kwestie is van samenwerking tussen rekenmachine en betonmolen, tussen slimme meters en slimme metsers. Het is aan deze Construction Academy om voor allebei te zorgen”, besloot hij.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Steeds meer gemeenten reglementeren bemaling

Steeds meer gemeenten reglementeren bemaling

De droge zomers van de voorbije jaren en de ook al droge lente van dit jaar zorgen ervoor dat het wegpompen van grondwater op bouwplaatsen, voor het plaatsen van kelders of ondergrondse garages, al een hele tijd ter discussie staat. Het grootste[…]

28/05/2020 | Actueelwaterzuivering
Volgende stap voor Ringpark Zuid in Antwerpen

Volgende stap voor Ringpark Zuid in Antwerpen

Shm Eigen Gift Eigen Hulp start vernieuwingstraject

Shm Eigen Gift Eigen Hulp start vernieuwingstraject

Herbestemming Fort Sainte Marie in Antwerpen stapje dichterbij

Herbestemming Fort Sainte Marie in Antwerpen stapje dichterbij

Meer artikels