Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw financieringsmodel start in 2016

Vlaamse woonzorgcentra mogen 8.413 nieuwe plaatsen creëren

Vlaanderen telt 76.539 woon­gelegenheden in woonzorgcentra. De Vlaamse regering besliste op initiatief van minister Jo Vandeurzen dat daar tegen eind 2018 8.413 nieuwe woongelegenheden kunnen bijkomen. 'Nooit eerder werd op zo een korte tijdspanne het aantal woongelegenheden in de ouderenzorg met zo een grote capaciteit uitgebreid. Zo gaat Vlaanderen één van de grootste uitdagingen van deze tijd aan: de vergrijzing', zegt minister Vandeurzen.

Vlaanderen is sinds 1 juli 2014 volledig bevoegd voor de residentiële ouderenzorg. Eén op de vijf Vlamingen is vandaag 65-plusser. In 2030 zal dit aantal stijgen tot één op de vier. Het aandeel 80-plussers zal tegen 2050 bijna verdubbelen. Volgens de ramingen van het Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg uit 2011 zal in Vlaanderen een groei van 24.300 woongelegenheden in woonzorgcentra tegen 2025 noodzakelijk zijn. In de vorige legislatuur (periode 2011 ' 2014) heeft Vlaanderen niet stil gezeten. Toen werden 7.317 woongelegenheden in woonzorgcentra erkend (of nog in onderzoek).

Erkenningskalender

Om de groei van het aantal woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in kaart te brengen, nam minister Vandeurzen eind 2013 het initiatief om een erkenningskalender op te stellen.

Met de erkenningskalender kan je een proactieve inschatting maken van de realisatie van de 18.184 voorafgaande vergunningen voor woongelegenheden in woonzorgcentra en 932 voorafgaande vergunningen in centra voor kortverblijf die reeds verleend waren.

In totaal werd, voor de eerstvolgende jaren, een aanvraag voor 11.018 woongelegenheden door de initiatiefnemers ingediend. Op basis hiervan werd een planning voor de eerstvolgende jaren gemaakt en wordt de zorgfinanciering gegarandeerd. Dat biedt de initiatiefnemers financiële zekerheid en zo weten ze ook wanneer ze in exploitatie kunnen gaan.

De Vlaamse regering heeft beslist dat voor de jaren 2015 en 2016 alle ingediende erkenningskalenders worden toegekend. Dat wil zeggen dat de Vlaamse regering zich verbindt tot een meerjarenplanning voor de aangroei van woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. Voor 2015 gaat dit over 2.348 woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf en voor 2016 gaat het om 3.287 woongelegenheden.

Uitrol

Voor de ingediende erkenningskalenders van 2017 (in totaal 5.383 woongelegenheden) worden vooraf bepaalde prioriteringscriteria toegepast, en dit voor hoogstens 1.389 woongelegenheden per jaar.

De uitrol van de woongelegenheden op basis van de erkenningskalender vind je in de kader op deze bladzijden. Ook na 2018 zullen investeringen in de Vlaamse ouderenzorg noodzakelijk blijven.

'En dat zal Vlaanderen ook doen. Conform het Vlaamse regeerakkoord en rekening houdend met actuele en te verwachten trends zullen we deze uitdaging aangaan. We zullen blijvend werk maken van een hedendaags ouderenbeleid dat inspeelt op de noden en vragen van de ouderen die zo lang als mogelijk thuis wil blijven wonen, de medische en technologische vooruitgang in de zorgsector en de ontwikkeling van de Vlaamse sociale bescherming, waarvan de ouderenzorg een deel is. Samen met de gebruikers en de sector zullen we deze uitdaging aangaan. Ondertussen zullen we ervoor zorgen dat de verleende voorafgaande vergunningen blijven gelden', zegt minister Vandeurzen.

Financieringsmodel

Eveneens zullen we de volgende maanden werk maken van een nieuw financieringsmodel voor de infrastructuur van onze woonzorgcentra.

Een werkgroep met de sectoren, de banken en de verzekeraars, de bouwsector en de architecten en de administraties werd hiervoor op vraag van minister Vandeurzen reeds gestart. Het is zijn intentie om in 2016 met dit vernieuwde financieringsmodel te starten.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette