Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw certificaat voor ntmb-materialen

Gerelateerde onderwerpen :

De nieuwe versie van het Standaardbestek 250 verplicht een certificaat voor producenten en leveranciers van natuurtechnische milieubouwmaterialen (ntmb).

Dat zijn producten als grassen, oeverplanten, hout en natuurtechnische geotextielen die gebruikt worden in de infrastructuurbouw, bv. als oeverbescherming.

Meer vertrouwen

Het nieuwe certificaat is een systeemcertificaat, dat tot stand is gekomen vanuit de behoefte om het technische vertrouwen in deze materialen te versterken en om ze vervolgens met meer vertrouwen in bestekken te kunnen opnemen. Het is geen certificatie van het product zelf, maar van het kwaliteitssysteem van de producent of de leverancier.

Beheer

Het beheer van de certificatie is in handen van NTMB-OK, het nieuwe, Vlaamse overleg- en kenniscentrum voor natuurtechnische milieubouw.

Dit gebeurt in overleg met de verschillende partijen: producenten en leveranciers, bestekschrijvers, overheden, aannemers en experts.

Voor meer informatie over de certificatie kan je contact nemen met het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid (info@lne.be) of met Copro (info@copro.eu).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Installateurs maken ventilatiesystemen coronaproof

Installateurs maken ventilatiesystemen coronaproof

Het covid-19 virus verspreidt zich via microdruppels die besmette personen uitademen. Verkoelingsventilatoren die we bij hitte graag aanschakelen en globale ventilatie-installaties kunnen in heel wat gevallen en bij onaangepast gebruik die[…]

26/08/2020 | VCBinstallateurs
Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

WTCB wint Gouden Baksteen

WTCB wint Gouden Baksteen

UAntwerpen en WTCB starten met project automatische inspectie van infrastructuur

UAntwerpen en WTCB starten met project automatische inspectie van infrastructuur

Meer artikels