Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw centrumplein voor Dilsen-Stokkem

De stad Dilsen-Stokkem plant dit jaar de eerste fase van de aanleg van het nieuwe centrumplein. Daarvoor wordt 750.000 ' voorzien. Het plein moet een functionele en attractieve verbinding vormen tussen zowel het administratief centrum en de bibliotheek als tussen appartementen en de scholencampus.

De verkaveling Heilderveld, die past in de prioritaire doelstelling betaalbaar wonen, zal eveneens in 2016 worden uitgevoerd. De laatste gronden worden gekocht voor 252.000 ', waarna de nieuwe wegen en nutsvoorzieningen worden aangelegd. De bouwkavels zullen in de loop van dit jaar op de markt komen, wat heel wat mensen de kans zal geven een stuk betaalbare bouwgrond te verwerven in het hart van Dilsen.

Voorts wordt werk gemaakt van de uitvoering van de fietsbrug aan de Kantonsweg in Rotem en de Bipool Eisden-Lanklaar, met o.a. de aanleg van de tweede fase van de Nationaal Parklaan, de aanleg van een parking en veilige fietspaden. Het kostenplaatje hiervan bedraagt 1,8 miljoen '.

Ten slotte staan weer heel wat investeringen in de onderwijsinstellingen en in de culturele en sportinfrastructuur op het programma. Daaronder vallen de verbouwing van de voormalige schrijnwerkerij van de bouwvakschool tot extra klaslokalen voor het basisonderwijs in Dilsen voor een bedrag van 170.000 ', de renovatie van het dak van de sporthal in Elen en de volledige afwerking van de nieuwe sporthal in Dilsen voor 40.000 '.

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem kan goede financiële cijfers voorleggen. Zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge zijn positief voor 2016 en de daaropvolgende jaren. De komende jaren wordt ook de schuld voort afgebouwd van 18 tot 8 miljoen '.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vereenvoudiging Vlaamse beroepsprocedures goedgekeurd

Vereenvoudiging Vlaamse beroepsprocedures goedgekeurd

Om eender welke reden een beroep indienen tegen de omgevingsvergunning van je concurrent om jezelf een concurrentieel voordeel op te leveren, zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir is definitief[…]

Nieuwe prijsindex I-2021 bouwmaterialen

Nieuwe prijsindex I-2021 bouwmaterialen

15 miljoen € voor verbouwing Museum Het Valkenhof in Nijmegen

15 miljoen € voor verbouwing Museum Het Valkenhof in Nijmegen

Spoorvrachtcorridor tussen Noordzee en Baltische Zee houdt halt in Gent

Spoorvrachtcorridor tussen Noordzee en Baltische Zee houdt halt in Gent