Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw busbaantracé voor campus Gasthuisberg

Nieuw busbaantracé voor campus Gasthuisberg

De zuidelijke bushalte op campus Gasthuisberg. (Beeld: BUUR)

De ontwerpers Sweco en BUUR werken mee aan de nieuwe vrijliggende busbaan op de ziekenhuiscampus Gasthuisberg. Dit gebeurt in opdracht van het UZ Leuven. BUUR is, in onderaanneming van Sweco, verantwoordelijk voor het voorontwerp. Sweco verzorgt de technische vertaling naar een uitvoeringsklaar ontwerp. Ook de begeleiding van de werken maakt deel uit van de opdracht. De werkzaamheden voor deze vervoershub beginnen in 2020 en zullen tegen 2023 afgerond zijn. 

Campus Gasthuisberg zal uitgebouwd worden als een belangrijk multimodaal vervoersknooppunt in de Leuvense stadsregio. Een nieuw bustraject zorgt voor een snelle verbinding tussen Gasthuisberg, het onderzoekscentrum Imec, het wetenschapspark Arenberg en het station van Leuven. Langs de zuidelijke ringweg van de campus komen een vrijliggende busbaan, twee bushavens, een nieuw fietspad en een grote fietsenstalling. In de spits zullen 80 bussen per uur de campus bedienen. 
 
“Sweco is betrokken bij diverse grootschalige infrastructuurprojecten waarbij de focus ligt op duurzame mobiliteitsingrepen, zoals de Oosterweelverbinding, de ring van Brussel, Metro Noord (M3), het Seine-Scheldeproject en de uitbouw van het Parijse metronetwerk. De concretisering van deze opdracht (de laatste fase en het sluitstuk van de volledige heraanleg van de ringweg rond campus Gasthuisberg) met focus op hoogwaardig openbaar vervoer is voor ons dus een geknipte opdracht. We schakelen onze experts en verkeerskundigen graag in om de druk bezochte sites in de Leuvense regio vlotter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer”, zegt Erwin Malcorps, managing director van Sweco Belgium.
 
“Met het nieuwe Ringtracé+ langs Gasthuisberg en Imec wordt het Regionet-project door BUUR geïnitieerd en op de sporen gezet. Het moet een modal shift in gang brengen in de wijde Leuvense regio. Concreet gaat het om een verdubbeling van de verplaatsingen per fiets en met het openbaar vervoer en een daling van het aantal autoritten met 20%. Daarmee worden de leefkwaliteit en de bereikbaarheid van campus Gasthuisberg en bij uitbreiding de hele stadsregio in de toekomst veilig gesteld. Het betekent ook een flinke stap in de richting van een klimaatneutraal Leuven”, besluit Johan Van Reeth, gedelegeerd bestuurder van BUUR.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tijdelijke en speelse heraanleg voor Leuvens Hogeschoolplein

Tijdelijke en speelse heraanleg voor Leuvens Hogeschoolplein

Het Leuvense Hogeschoolplein kreeg de voorbije maanden in afwachting van een volledige heraanleg binnen enkele jaren, een grondige opfrisbeurt. Het wat verwaarloosde plein werd opgesmukt met veel groen, ontspanningsplekjes, speelattributen en[…]

Suikersite staat model voor duurzaam ecosysteem

Suikersite staat model voor duurzaam ecosysteem

Herbosch-Kiere verstevigt havendammen in Litouwen

Herbosch-Kiere verstevigt havendammen in Litouwen

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Meer artikels