Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuw bedrijventerrein in Ruiselede

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) realiseert in Ruiselede een nieuw bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van 10 ha. De kavels zijn maximum 5.000 m² groot en geschikt voor lokale bedrijvigheid zoals van aannemers, schrijnwerkers, schilders, metaalbewerkers, '). Afhankelijk van de oppervlakte die de geïnteresseerde firma's wensen, kunnen er 25 tot 50 bedrijven terecht.

De infrastructuurwerken worden uitgevoerd in twee fasen. Er wordt gestart met de aanpassingen aan de N37. Hierbij wordt een middengeleider gecreëerd om op een veilige manier het bedrijventerrein in en uit te rijden. Door de aanpassingen aan de N37 als eerste fase aan te pakken, zal alle werfverkeer uit het centrum geweerd worden. Het is de bedoeling om deze eerste fase vóór de kerstvakantie af te ronden.

In januari 2016 wordt vervolgens gestart met de interne wegenis en de aanleg van riolering zodat het plaatsen van de nutsleidingen na de zomervakantie kan beginnen. Als alles vlot verloopt, is het de bedoeling om tegen eind 2016 bouwrijpe percelen te kunnen aanbieden. De verkoopprijs is nog niet bekend, maar er zal omwille van de betere zichtbaarheid wel een hogere prijs worden toegepast voor de percelen langs de N37. De uitgifte van percelen zal in twee fasen gebeuren, waarbij de tweede fase pas kan aangesneden worden als 75% van de eerste fase is verkocht.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

De stad Leuven investeert ieder jaar 2,5 miljoen € in de vernieuwing van asfaltlagen. Dat is nodig om ernstige schade op korte en middellange termijn te vermijden. In de loop van dit jaar zullen in Leuven een dertigtal straten nieuwe asfalt[…]

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam