Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

“Niet alle ondernemers zijn uitbuiters en mensenhandelaars”

“Niet alle ondernemers zijn uitbuiters en mensenhandelaars”

De beroepsvereniging Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) is boos op het feit dat de wegentransportsector recent opnieuw negatief in het nieuws kwam in het kader van een controle-actie omtrent sociale dumping.

“Laat het duidelijk zijn dat ondernemingen die buiten de lijntjes kleuren, zonder meer moeten aangepakt worden. Als vereniging die meer dan 1.500 zelfstandige bedrijven en familiale kmo’s groepeert, maken we ons echter zorgen over de vele onschuldige transporteurs die eveneens in een slecht daglicht worden gesteld. Woorden zoals ‘uitbuiting’ en ‘mensenhandel’ worden tegenwoordig al te gemakkelijk gebruikt”, aldus secretaris-generaal Lode Verkinderen van TLV.

TLV wil elk misverstand vermijden en veroordeelt zonder enige reserve elke vorm van illegale tewerkstelling. De vereniging ondertekende reeds op 3 februari 2016 samen met de bevoegde ministers een plan voor eerlijke concurrentie in de transportsector. Ook de inspectiediensten en alle sociale partners hebben dit plan onderschreven. Hierin worden dertig effectieve maatregelen opgesomd die moeten bijdragen tot een eerlijkere concurrentie

in de sector. De beroepsvereniging ziet minstens drie grote oorzaken voor de oneerlijke concurrentie: het verschil in loonkost, de druk op de prijzen vanwege de opdrachtgevers en de verschuiving naar voertuigen van - 3,5 ton.

Die laatste evolutie wordt steeds sterker omdat vele verplichtingen voor deze voertuigen niet van toepassing zijn. TLV vraagt dan ook dat voor deze voertuigen dezelfde spelregels gelden als voor voertuigen van + 3,5 ton. Wat de loonkost betreft stelt de beroepsvereniging vast dat politici in eigen land nog steeds geen enkele actie hebben ondernomen. De vereniging herhaalt haar oproep om maatregelen te nemen die de loonkost van de Belgische transportondernemingen gevoelig verlagen en wil dat de strijd wordt aangegaan met de buitenlandse illegaal opererende ondernemingen. Daarnaast zijn duidelijke regels en een gelijke interpretatie van geharmoniseerde regels door alle Europese landen nodig.

“Onze sector is reeds jarenlang vragende partij voor een verlaging van de loonkost. Het dossier ‘zuurstof voor de sector’, mee ondersteund door de vakbonden, werd echter nog steeds niet uitgevoerd door de Belgische regering. Sterker nog: in het zomerakkoord van de federale regering werden lastenverlagingen voorzien voor de bouwsector. Het wegtransport, dat nog meer gebukt gaat onder de internationale concurrentie, bleef jammer genoeg in de kou staan”, aldus Verkinderen.

TLV maakt zich bovendien grote zorgen over sommige misleidende berichten en communicatie van de voorbije weken, waardoor vele kmo’s die nochtans geen enkele band hebben met een internationale transportgroep in een slecht daglicht worden gesteld. “Als beroepsorganisatie zijn wij bijzonder ongerust over het feit dat wij vaststellen dat enkel Belgische internationale transportbedrijven gecontroleerd worden, terwijl buitenlandse transporteurs en hun opdrachtgevers blijkbaar met rust worden gelaten”, zegt de secretaris-generaal.

“Het beeld dat zo wordt gecreëerd van de sector creëert een negatief imago van de hele beroepsgroep, zowel de ondernemers als de werknemers, waardoor het ook steeds moeilijker wordt om op de krappe Belgische arbeidsmarkt nog gemotiveerd personeel te vinden. Chauffeurs staan immers al jarenlang op het lijstje van knelpuntberoepen. We betreuren dan ook dat wij bepaalde media, de vakbonden en het publiek eraan moeten herinneren dat er zoiets bestaat als een vermoeden van onschuld”, besluit Lode Verkinderen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Volkswagen Group Components toonde zopas beelden van een prototype van zijn mobiele oplaadrobot. Het is één van de concepten die naar verwachting de komende jaren de oplaadinfrastructuur met succes zal uitbreiden. De opdracht is[…]

04/01/2021 | MobiliteitInnovatie
Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Kapitaalverhoging voor Belgische producent elektrische bestelwagens

Kapitaalverhoging voor Belgische producent elektrische bestelwagens

Vlaanderen pompt volgend jaar 5,5 miljard € in mobiliteit

Vlaanderen pompt volgend jaar 5,5 miljard € in mobiliteit

Meer artikels