Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Niet alle bouwbedrijven in Nederland profiteren van hogere prijzen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Niet alle bouwbedrijven in Nederland profiteren van hogere prijzen

In 2017 groeit de bouwproductie in Nederland voor het vierde jaar op rij. Hierdoor ontstaan tekorten aan personeel en materialen en dat leidt tot prijsverhogingen. Voor bouwbedrijven met langlopende projecten kan dit leiden tot slechtere rendementen; zij moeten duurder inkopen dan begroot.

Aannemers zijn halverwege 2017 zeer optimistisch gestemd. In het tweede kwartaal van dit jaar groeide de bouwproductie met bijna 6% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit stelt het ING Economisch Bureau in het nieuwe rapport Vooruitzicht bouw, dat voor het volledige jaar een groei met 5% verwacht. Het zijn de nieuwbouw en vooral de verbouwingen van woningen die door de aangetrokken huizenmarkt de kar trekken.

De aanhoudende groei zorgt er in de bouw voor dat er druk op de productiecapaciteit komt te staan. Bouwbedrijven en toeleveranciers hadden die in de voorgaande jaren vanwege de recessie juist flink laten inkrimpen. Dit leidt nu tot personeelstekorten. Ook lopen de levertijden van bouwmaterialen op doordat leveranciers niet snel genoeg hun productiecapaciteit kunnen opvoeren. Door de toenemende vraag zien veel partijen in de keten, onderaannemers en toeleveranciers, mogelijkheden om hun prijzen te verhogen. Een meerderheid van de bouwbedrijven wil de verkoopprijzen eveneens verhogen.

In 2017 groeien de investeringen in bedrijfsgebouwen voor het derde jaar op rij.

Woningbouw

De in 2016 ingezette groei van vergunningen voor nieuwbouwwoningen zet zich dit jaar  voort. Knelpunten als te weinig ontwikkelcapaciteit bij gemeenten en ontwikkelaars worden langzaam overwonnen. Ook corporaties hebben weer meer nieuwbouwplannen. ING Economisch Bureau verwacht daardoor een stijging van het aantal gerealiseerde nieuwe woningen in 2017 tot circa 63.000. Woningbouwers hebben momenteel bijna tien maanden aan werkvoorraad. De orderportefeuilles zijn hiermee op het niveau van de zomer van 2008. Hierbij moet er wel mee rekening gehouden worden dat de bouwcapaciteit de afgelopen jaren door faillissementen en bedrijfssaneringen flink daalde. Hierdoor zijn er minder bouwbedrijven, die stuk voor stuk ook nog eens minder capaciteit hebben. De orderboeken vullen zich daardoor sneller.

Na een dieptepunt van 27.000 vergunningen in 2013 steeg het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouw naar 55.500 in 2015, vooral door een piek van afgiftes in het begin van dat jaar. In 2016 daalde het aantal echter naar 53.000. In de maandcijfers is vanaf halverwege 2016 al wel een herstel te zien dat zich doorzet in 2017. Eerdere knelpunten, zoals een tekort aan ontwikkelcapaciteit bij gemeenten en ontwikkelaars, worden langzaam overwonnen.

Voor het eerst sinds jaren is er ook weer een stijging te zien in de woningbouwplannen van bouwmaatschappijen. In de eerste helft van 2017 werden 15% meer bouwvergunningen aan corporaties afgegeven dan in dezelfde periode een jaar eerder. De jarenlange daling is daarmee beëindigd. Dit wordt mogelijk doordat corporaties weer meer financiële ruimte krijgen door de lage rente, huurverhogingen en bezuinigingen op uitgaven.

Het aantal aan particulieren verkochte nieuwbouwwoningen is sinds halverwege 2015 redelijk stabiel met circa 2.700 woningen per maand. De nauwelijks groeiende verkoop van nieuwbouw lijkt vooral aan het beperkte aanbod te liggen door het nog lage aantal bouwvergunningen. Door een verdere groei van de vergunningen kunnen de komende jaren echter ook de nieuwbouwverkopen weer gaan toenemen. Door bovenstaande ontwikkelingen verwacht ING Economisch Bureau voor 2017 een stijging van de gerealiseerde woningen tot 63.000 (in 2016: 53.872) en tot 67.000 in 2018.

Utiliteitsbouw

In 2017 groeien de investeringen in bedrijfsgebouwen voor het derde jaar op rij. De waarde van het aantal afgegeven vergunningen voor bedrijfsgebouwen neemt ook weer toe. Het zijn vooral de bouwvolumes voor logistieke ruimten en bedrijfshallen en scholen die aantrekken. Het aantal orders in portefeuille van de utiliteitsbouwers is sinds halverwege 2016 stabiel en bedroeg in juni van dit jaar 9,1 maanden werk. De orderboeken namen in de utiliteitsbouw in 2015 en begin 2016 flink toe tot een voorraad van negen maanden werk, het hoogste niveau van deze eeuw. Dit was opvallend omdat het aantal bouwvergunningen in bedrijfsgebouwen in die periode stabiel bleef. Een belangrijke reden voor deze stijging was de eerder afgenomen capaciteit door reorganisaties en faillissementen. Een kleinere capaciteit zorgt voor meer maanden werk in portefeuille. Daarbij zijn utiliteitsbouwers zich meer gaan richten op de veel beter draaiende woningbouw waardoor ze ook meer opdrachten in portefeuille kregen.

In 2016 was de waarde van de afgegeven vergunningen voor bedrijfsgebouwen nog stabiel. In de eerste helft van dit jaar is de waarde wel flink gestegen door vooral een toename van vergunningen voor nieuwe scholen en bedrijfshallen voor onder andere logistieke centra. Dat de vergunningverlening van bedrijfsgebouwen pas dit jaar echt op dreef raakt, komt doordat deze sector vaak laat cyclisch is. Bedrijven investeren bij economisch herstel vaak eerst in hardware, software, machines en het wagenpark voordat zij het bedrijfspand uitbreiden of vervangen. De toename van het aantal bouwvergunningen duidt er op dat de investeringen in bedrijfsgebouwen in 2017 en 2018 voort aantrekken.

Infrasector

Infrabouwbedrijven hebben in augustus 2017 de orderboeken flink zien toenemen. De aangetrokken woningbouw laat de vraag naar nieuwe toegangswegen en bestrating stijgen. Naar verwachting groeit de productie van de infrasector in 2017 met twee procent. In 2018 kan de groei voort aantrekken doordat dan enkele grote infraprojecten van start gaan.

Voor 2017 verwacht ING Economisch Bureau een volumegroei van 2% voor de infrasector. Het vertrouwen van infrabedrijven was in augustus ook weer positief en de orderboeken zijn met bijna zeven maanden werk veel beter gevuld dan begin dit jaar. De aangetrokken woningbouw zorgt voor een toenemende aanleg van (toegangs)wegen in nieuwe woonwijken. Enkele grote projecten, zoals de Afsluitdijk, de A13/A16 en de Blankenburgverbinding zitten in de aanbestedingsfase. Voor deze projecten geldt echter dat de bouw pas op zijn vroegst in 2018 van start gaat.

De groei van het wegennet daalt al jaren. Zo kwam er in Nederland in 2002 nog meer dan 1.000 km weg bij. In april daalde de uitbreiding (t.o.v. een jaar eerder) tot minder dan 200 km. Vooral een lagere toename van rijks- en provinciale wegen was hier debet aan. De uitbreiding van de gemeentelijke wegen nam in deze periode voor het eerst wel weer toe. Door de groeiende bouwproductie van woningen is de verwachting dat de toename van gemeentelijke wegen de komende jaren doorzet vanwege de behoefte aan toegangswegen voor nieuwe woonwijken.

Ondanks de beperktere toename van het aantal wegen draaiden spoor-, wegen- en tunnelbouwers in de eerste helft van 2017 een flink hogere omzet door onder andere hogere prijzen. Buizen- en kabelleggers deden in deze periode een stapje terug. Dit kan echter gezien worden als een kleine correctie na een flinke omzetgroei van bijna 12% in 2016.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Maris Technics onder vleugels van Jansen Group

Maris Technics onder vleugels van Jansen Group

Maris Technics komt onder de koepel van Group Jansen. Het achterliggende idee is om meer synergie met de andere afdelingen van Jansen op te zetten. Johan Maris blijft actief en volgt de huidige klanten op.   Maris Technics, opgericht in[…]

09/09/2022 | Bedrijfsinfoovername
Een zomerspecial vol verrassingen en vertier …

Een zomerspecial vol verrassingen en vertier …

Husqvarna Group neemt Heger over

Husqvarna Group neemt Heger over

Bouwvakanties, rustdagen bouw, vervanging feestdagen 2022

Bouwvakanties, rustdagen bouw, vervanging feestdagen 2022

Meer artikels