Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Niet afwijken van opgelegd model

Gerelateerde onderwerpen :

In het bestek van een openbare aanbesteding werd aangegeven dat de samenvattende meetstaat moest worden opgesteld volgens een bepaald model, als bijlage bij het bijzonder lastenboek gevoegd. Een van de inschrijvers voegde in die meetstaat een aantal posten 'pro memorie' aan toe, de respectievelijke prijzen werden in de totaalprijs verrekend.

Volgens de aanbestedende overheid ging het om een onaanvaardbare wijziging van een opgelegd model. De inschrijver in kwestie argumenteerde dat het toch niet uitmaakte, bottom line maakt zulks immers geen verschil, de totaalprijs ' welke offerte de goedkoopste is ' dat is toch waar het bij zo'n aanbesteding van werken om draait, toch'

De totaalprijs is inderdaad zonder meer van belang, het moet echter gaan om de goedkoopste regelmatige offerte, en daar bleek in dit geval het schoentje te knellen. Afwijken van de bestekvereisten kan immers een substantiële onregelmatigheid uitmaken, in welk geval de aanbestedende overheid de offerte onregelmatig moet verklaren. Maar ook in de mate dat een afwijking van zo'n model de vergelijkbaarheid van de offertes in het gedrang brengt, kan de aanbestedende overheid over zo'n afwijking van het vereiste model vallen.

Ook het argument van de inschrijver dat aanbestedende overheid het probleem eenvoudig uit de weg had kunnen ruimen, nl. door de prijzen voor de 'buiten het model vermelde posten' lineair te verdelen over de posten uit het model, kende geen genade. De vraag is in dat geval immers of die 'herrekende' prijzen voor de wél in het model voorzien posten wel overeenkomen met de reële kosten. Aan de inschrijver om dat aan te tonen... (arrest van 18 november 2014).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels