Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ney & Partners ontwerpt nieuwe Krugerbrug

Gerelateerde onderwerpen :

,
Ney & Partners ontwerpt nieuwe Krugerbrug

© Foto's: Ney & Partners BXL en Omgeving cvba

De stad Antwerpen heeft het ontwerpteam Ney & Partners BXL en Omgeving cvba gekozen voor de bouw van een nieuwe Krugerbrug voor fietsers en voetgangers in Hoboken. Eens het ontwerp klaar is kan eind 2020 een omgevingsvergunning gevraagd worden voor de bouw van de nieuwe bruggen. De bouw kan waarschijnlijk eind 2021 starten.

“Met deze nieuwe brug maakt de stad een comfortabele en veilige verbinding tussen twee belangrijke fietsroutes: de fietsostrade F13 tussen Antwerpen en Hemiksem/Boom en de Districtenroute. Het ontwerp bestaat uit drie bruggen die telkens op een groene aanloophelling liggen”, meldt schepen voor mobiliteit Koen Kennis.

Met een projectdefinitie, die de doelstellingen en de uitgangspunten voor het ontwerp vastlegde, zijn de stad Antwerpen en spoorwegbeheerder Infrabel in 2018 op zoek gegaan naar een ontwerpteam om de nieuwe brug te ontwerpen. Eind oktober konden de buurtbewoners en de gebruikers van de twee fietsroutes de vijf ingediende voorstellen inkijken en hun opmerkingen doorgeven.

Drie bruggen

Eind januari heeft de stad het ontwerpteam, een samenwerking tussen de bureaus Ney & Partners BXL en Omgeving cvba, gekozen voor het verder ontwerpen en bouwen van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Het ontwerp bestaat uit drie bruggen die telkens op een groene aanloophelling liggen. Hierdoor ontstaan rond de bruggen grote groene ruimtes, zijn de bruggen snel en eenvoudig te plaatsen en kan elke brug afzonderlijk worden aangepast bij een verdere ontwikkeling van het industrieterrein Blue Gate Antwerp of het project Lageweg.De eerste brug, deze over het spoor, verbindt zoals de Krugerbrug vandaag Hoboken-Centrum met de Hobokense Polder en het in ontwikkeling zijnde groene industrieterrein Blue Gate Antwerp. De tweede brug maakt over de Zuidweg de verbinding naar het Jef van Lindenfietspad (F13) richting Hemiksem. Zo kunnen fietsers vanop de Lageweg of vanop de fietsostrade op termijn doorfietsen richting Schelde en het centrum van Antwerpen. De derde brug  ligt op de lange aanloophelling tussen de Hobokense Polder en Blue Gate Antwerp, maakt het mogelijk om het natuurgebied onder deze brug door te trekken tot aan de nieuwe weg in Blue Gate Antwerp.

Fietsostrade

Op de brug over het spoor ligt aan de westkant, de kant van de Hobokense Polder, een fietspad van 4 m breed. Fietsers kunnen zo makkelijk, en zonder in conflict te komen met voetgangers, aansluiten op de tweede brug naar de fietsostrade. Aan de andere kant van de brug over het spoor ligt een voetpad van 2 m breed, waarlangs voetgangers de verbinding kunnen maken tussen de toekomstige ontwikkelingen van Blue Gate Antwerp of het project Lageweg.

Aan beide kanten van het spoor kunnen voetgangers via een trap de Zuidweg of de Schroeilaan en zo de Hobokense Polder bereiken.

Definitief ontwerp

“Nu de aanstelling van het ontwerpteam definitief is, kan het uitwerken van het eerste ontwerp naar een definitief ontwerp van start gaan. Ook de buurt en de huidige gebruikers zullen hierbij nauw betrokken worden. In de loop van dit voorjaar kan de buurt een eerste keer kennis maken met de ontwerpers”, aldus Koen Kennis.

 
 

AANBESTEDINGEN
Alle aanbestedingen

Meest aanbevolen artikels

Renovatie Belliard- en Wettunnel in Brussel op komst

Renovatie Belliard- en Wettunnel in Brussel op komst

Het consortium van Sweco en BG Ingénieurs Conseils is door Brussel Mobiliteit aangesteld voor het ontwerp en de opvolging van de grootschalige renovatie van de Belliard- en Wettunnel. Deze belangrijke verkeersaders in het hart van de[…]

Jongeren willen veel dichter bij hun werk wonen

Jongeren willen veel dichter bij hun werk wonen

Arcadis werkt mee aan verdere ontwikkeling Antwerpse haven

Arcadis werkt mee aan verdere ontwikkeling Antwerpse haven

GEN-infrastructuurwerken hervat op spoorlijn Brussel-Nijvel

GEN-infrastructuurwerken hervat op spoorlijn Brussel-Nijvel

Meer artikels