Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nevele krijgt nieuwe fietsers- en voetgangersbrug in 2019

Nevele krijgt nieuwe fietsers- en voetgangersbrug in 2019

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal nv voert een aantal werken uit op en rond het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele. Deze werken maken deel uit van het door Europa gesubsidieerde binnenvaartproject Seine-Schelde-Vlaanderen. In het centrum van de gemeente komt een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug, die Nevele met Vosselare verbindt.

Het voorontwerp van de brug, gemaakt door Tractebel, werd zopas voorgesteld. De kostprijs van de nieuwe brug wordt geraamd op 2,8 miljoen €.

Om van de binnenvaart een volwaardig alternatief te maken voor goederenvervoer op de weg moeten onze waterwegen aangepast worden. In Nevele betekent dit dat er een aantal bochtverbredingen en –verleningen moeten gerealiseerd worden.

Bij eerdere werkzaamheden aan het kanaal doken technische problemen op ter hoogte van de fietsers- en voetgangersbrug. Na uitgebreid onderzoek heeft Waterwegen en Zeekanaal samen met de gemeente besloten om de fietsers- en voetgangersbrug te vernieuwen.

Stalen boogbrug

Eind vorig jaar werd de studie voor de nieuwe brug gestart en werden verschillende mogelijke scenario’s onderzocht. Deze werden vervolgens getoetst aan verschillende criteria zoals locatie, het type brug, verkeersveiligheid, toegankelijkheid, ruimtelijke impact, inplanting in de omgeving, uitvoerbaarheid en onderhoud.

Na een grondige evaluatie van de verschillende scenario’s kiezen Waterwegen en Zeekanaal en de gemeente voor een stalen boogbrug. Het ontwerp is hedendaags en oogt een pak lichter dan de huidige, betonnen brug. De bogen van de brug zijn op hun hoogst in het midden van de vaarweg en buigen licht naar elkaar toe.

De brug komt op dezelfde locatie als de huidige. De bestaande brug zal vrij snel afgebroken moeten worden. Om ervoor te zorgen dat de omleiding voor fietsers en voetgangers beperkt blijft, komt er tijdens de werken een tijdelijke voetgangersbrug met fietsgeulen.

Minder steil

De aanloophellingen van de nieuwe brug worden een stukje langer. Zo wordt het voor fietsers gemakkelijker om de brug op te fietsen. Aan de kant van Nevele wordt het hellingspercentage 4,9% en aan de kant van Vosselare wordt dit 4%. Ter vergelijking: de huidige brug heeft een hellingspercentage van liefst 7%.

Het midden van de brug en de aanloophellingen wordt 3 m breed. Om fietsers gemakkelijk de brug te laten op fietsen is het wegdek in de bochten 4,5 m breed. De totale lengte van de brug bedraagt 65 m.

De nieuwe brug ligt 7,5 m boven de Leie. Zo kunnen schepen met drie lagen containers gemakkelijk onder de brug varen. De verlichting op de brug zal ingewerkt worden in de leuningen. De kosten voor de omgevingswerken worden geraamd op 361.000 € en worden betaald door de gemeente.

Volgende stappen

Nu het voorontwerp van de nieuwe brug is afgewerkt, is het tijd voor de volgende stap: het maken van een definitief ontwerp. Op basis van dit ontwerp wordt dan de omgevingsvergunning gevraagd. Daarnaast moet ook een aannemer aangesteld worden. Pas in 2019 kunnen de werken op het terrein starten.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start half augustus met de gefaseerde aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Tongersesteenweg (N78) met de Montaigneweg in Lanaken. De werken zullen vermoedelijk een half jaar duren. De nieuwe[…]

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

Meer artikels