Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nevegreen biedt oplossing voor verstrengde regels onkruidbestrijding

Nevegreen biedt oplossing voor verstrengde regels onkruidbestrijding

Openbare besturen kunnen sinds begin dit jaar op vele terreinen niet langer gebruik maken van pesticiden voor de bestrijding van onkruid (zie Bouwkroniek van 9 januari 2015, blz. 10). Deze nieuwe wetgeving heeft een niet te onderschatten impact omdat alternatieve methoden veel kosten. De onkruidvrije bestrating Nevergreen van Stradus Infra biedt hierop een antwoord. Dit concept voorkomt immers onkruid in plaats van het te bestrijden en vormt een milieuvriendelijke langetermijnoplossing die eveneens een aanzienlijke besparing op de onderhoudskosten met zich brengt.

Sinds 1 januari 2015 mogen openbare diensten slechts nog in beperkte gevallen gebruik maken van pesticiden. De verstrengde wetgeving volgt uit het 'besluit van de Vlaamse regering houdende naderende regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaamse Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik', dat dateert van 15 maart 2013 en gevolg geeft aan de Europese Richtlijn 2009/128/EG van 21 oktober 2009. De wet geldt niet alleen voor steden, gemeenten, OCMW's en andere openbare diensten (spoorwegen, gewestwegen, waterlopen), maar ook voor scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen.

De impact van de nieuwe regelgeving is niet te onderschatten. Onkruidbestrijding blijft noodzakelijk, niet alleen om esthetische redenen, maar ook ten behoeve van een duurzaam onderhoud van de infrastructuur en voor de veiligheid. Er zijn verschillende alternatieve methoden om zonder gebruik van pesticiden onkruid te bestrijden. Zo kan men onkruid verwijderen via branden, borstelen of stomen. Het inzetten van deze methoden is echter duurder dan onkruidbestrijding d.m.v. pesticiden. Ze zijn arbeidsintensief, moeten meermaals per jaar herhaald worden en vereisen een investering in apparatuur (borstels, branders en stoommachines). Bovendien vragen deze technieken soms een aanpassing aan de inrichting van het openbare domein.

Ook zijn deze methoden milieubelastend - denk aan de CO2-uitstoot en het energieverbruik dat ermee gepaard gaat ' en moet voor het verwijderen van onkruid in de openbare ruimte de parking of voetpad vaak worden afgezet, wat verkeershinder veroorzaakt.

Voorkomen

Eerder genoemde methoden van onkruidbestrijding zijn allen gericht op de verwijdering van reeds ontstaan onkruid. Een alternatief is onkruid te voorkomen in plaats het te verwijderen. Dit kan door Nevergreen-onkruidvrije bestrating te gebruiken. Dit concept combineert betonstraatstenen met een verbrede voeg met een onkruidwerende voegmortel. Doordat bestrijding overbodig wordt, is dit een heel milieuvriendelijke oplossing en kunnen besturen aanzienlijk besparen op hun onderhoudskosten. Deze onkruidvrije bestrating heeft overigens het voordeel dat het zeer snel te plaatsen is en dat de stenen doorgaans ook opbreekbaar zijn.

De keuze voor onkruidvrije bestrating betekent niet noodzakelijk dat moet worden ingeboet op creativiteit in het ontwerp. In het Nevergreen-gamma van Stradus Infra zijn verschillende steenformaten, -uitvoeringen en 'kleuren mogelijk. De formaten 22 bij 22 cm en 20 bij 20 cm zijn overigens volledig conform het onlangs vernieuwde Standaardbestek 250 (SB 250 3.1) voor de wegenbouw.

Ook voor de voegmortel is er keuze. Die is in verschillende kleuren verkrijgbaar. Stradus Infra biedt volgens de toepassing een epoxy- of een cementgebonden voegmortel aan. De cementgebonden variant komt ook volledig overeen met het Standaardbestek 250 (SB 250 3.1) voor de wegenbouw. Opdrachtgevers die een garantie willen dat het inwassen van de voegstenen goed verloopt, kunnen hiervoor een beroep doen op Stradus Infra, die deze service in onderaanneming aanbiedt.

Sinds de lancering van Nevergreen drie jaar geleden zijn reeds verschillende openbare diensten enthousiast na de toepassing van het concept. Zo werd Nevergreen reeds gebruikt bij de Handelsschool in Hasselt, woonzorgcentrum Sint-Jozef in Neerpelt en Hakkeveld in Alken. Onlangs werd Nevergreen ook toegepast op het oefenterrein van de brandweerschool PLOT in Genk en voor de Kloostertuin in Neerpelt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe oproep voor ontwerpers in West-Vlaanderen

Nieuwe oproep voor ontwerpers in West-Vlaanderen

Via de ‘Oproep WinVorm’ gaan de provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaamse Bouwmeester opnieuw op zoek naar ontwerpers voor verschillende opdrachten van West-Vlaamse lokale besturen. Voor deze editie[…]

07/07/2022 | Ontwerp
POM West-Vlaanderen bouwt wetenschapshub in Kortrijk

POM West-Vlaanderen bouwt wetenschapshub in Kortrijk

Antwerpen start vijf pilootprojecten voor beter geluidsklimaat

Antwerpen start vijf pilootprojecten voor beter geluidsklimaat

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone