Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Negen op tien architecten zien huidige tuchtspraak niet zitten

Negen op tien architecten zien huidige tuchtspraak niet zitten

Een kwart van de mensen in een vrij beroep zou nooit lid worden van een Orde of Instituut indien dit niet verplicht zou zijn. Eén op vijf vrije beroepers vindt een Orde niet meer van deze tijd. De helft meent van wel, maar enkel wanneer Ordes en Instituten zich grondig moderniseren. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Federatie Vrije Beroepen hield bij 2.929 vrije beroepers, waaronder ruim 700 architecten.

De Vlaamse architectenvereniging NAV reageert op de enquête door net als de Federatie te pleiten voor het invoeren van identieke tuchtprocedures en gemeenschappelijke tuchtkamers voor alle vrije beroepen. Negen op tien architecten zien de huidige tuchtspraak niet meer zitten. Twee derde van de architecten vragen om een modernisering van de Orde van Architecten.

'Onze leden schreeuwen om een professionelere tuchtspraak. Dat blijkt al jaren uit verschillende bevragingen en de recente rondvraag van de Federatie Vrije Beroepen bevestigt dat nog eens. Willekeur en rechtsonzekerheid zijn momenteel legio. We vragen de bevoegde ministers om de bestaande structuren van Ordes te moderniseren. Voor onze sector staat de hervorming van de Orde van Architecten al een tiental jaren in de steigers, maar het blijft wachten op een doorbraak', verklaart NAV-voorzitter Kati Lamens.

De Federatie Vrije Beroepen stelde samen met professoren, magistraten en experten reeds een modelreglement voor tuchtprocedures op dat moet zorgen voor meer uniformiteit tussen de vrije beroepen. Met gemeenschappelijke tuchtkamers zal er volgens de architectenvereniging vooral veel efficiënter en kostenbesparend gewerkt kunnen worden. Eén gezamenlijke griffie per taalvleugel kan immers voor alle vrije beroepen samen de tuchtprocedures in eerste aanleg en in beroep verzorgen. Bijstand door beroepsmagistraten moet willekeur elimineren.

Het draagvlak voor Ordes en Instituten in het algemeen zoals die vandaag bestaan, verkleint.

“Vandaag zijn het verkozen leden van de Orde die zich moeten uitspreken over sancties voor collega's. Het is evident dat hierdoor niet iedereen op dezelfde voet wordt behandeld of dat de tuchtspraak bokkensprongen vertoont. Nog niet zo lang geleden werd een architect in eerste aanleg veroordeeld tot een levenslange schrapping. Maar in beroep werd dat gereduceerd tot een waarschuwing. Hoe oordeelkundig gebeurde de tuchtspraak als men in één stap van de zwaarste naar de lichtste sanctie overgaat'', vraagt Kati Lamens.

Dergelijke zaken maken volgens de architectenvereniging duidelijk dat tuchtspraak beter niet uitsluitend wordt overgelaten aan vrijwilligers die naast hun dagdagelijkse praktijk maar om de paar maanden zetelen in een tuchtraad. Niet verwonderlijk dus dat bijna de helft van de architecten vindt dat de tuchtspraak beter gebeurt door verkozen leden van de Orde en magistraten samen. De andere helft wil dit zelfs overlaten aan een meerderheid van magistraten. NAV is voorstander van dat laatste.

Bijna de helft van de architecten ziet ook heil in alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures zoals verzoening, bemiddeling en arbitrage, naast tucht. Ze dringen daarnaast aan op de anonieme publicatie van de tuchtspraak (79%) en het bekend maken van de beslissingen aan de schadelijder en/of klager (81%).

De Orde van Architecten scoort slecht op het vlak van vernieuwing en communicatie. Gevraagd naar de kwaliteit van de communicatie geeft 65% van de architecten de Orde maar een score van één of twee op een schaal van vijf. Dezelfde enquête werd ook afgenomen bij alle andere vrije beroepen en daar bedraagt dit percentage amper 27%. Drie kwart van de architecten kent de naam niet van de persoon die momenteel aan het hoofd van de Orde staat. Bij alle vrije beroepen samen is dit maar de helft.

Andere mogelijke verbeterpunten betreffen de verslagen van de bestuursorganen. Daar vindt liefst 96% dat de verslagen van de bestuursorganen minstens voor de leden beschikbaar moeten zijn, en dat is gelijklopend met de antwoorden van alle vrije beroepen samen. Een kleine twee derde van de architecten denkt dat de Orde enkel mits modernisering nog van deze tijd is, nog eens een derde bestempelt het boudweg als een relict uit andere tijden. 83,3% van de architecten vindt dat zijn Orde te weinig inspeelt op nieuwe tendensen en de actualiteit.

Het draagvlak voor Ordes en Instituten in het algemeen zoals die vandaag bestaan, verkleint. Volgens de enquête spelen ze te weinig in op nieuwe tendensen en de actualiteit. Ook bestaat bij veel instellingen een gebrek aan transparantie. Vrije beroepers weten vaak te weinig wat met hun ' soms aanzienlijk ' lidmaatschapsgeld gebeurt of hoe Ordes of Instituten een tuchtzaak behandelen. Toch wil de Federatie Vrije Beroepen niet dat Ordes of Instituten verdwijnen.

'Ze waken over de deontologie van de vrije beroepen. Ze zorgen als het ware voor een kwaliteitslabel voor de consument. Wie ingeschreven is bij een Orde of Instituut voldoet aan de opleidings- en kennisvereisten. Ordes en Instituten moeten zichzelf wel evalueren en nadenken over een verdere modernisering en meer transparantie', besluit Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vandezande Construct Bv: Architect/Bouwkundig ingenieur

Vandezande Construct Bv: Architect/Bouwkundig ingenieur

Vandezande Construct Bv, algemeen aannemer uit de omgeving van Leuven, is een familiaal bedrijf, gespecialiseerd in nieuwbouw en  renovatiewerken, erkend aannemer klasse 6 met meer dan 50 jaar ervaring. Werft aan ten gevolge expansie[…]

23/05/2022 |
Klanten annuleren steeds vaker bouw- en verbouwprojecten

Klanten annuleren steeds vaker bouw- en verbouwprojecten

Aantal vacatures in de bouwsector op recordhoogte

Aantal vacatures in de bouwsector op recordhoogte

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën