Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nederland wil 2,1 miljoen huurwoningen verduurzamen

Nederland wil 2,1 miljoen huurwoningen verduurzamen

© kstipek - stock.adobe.com

Aedes, de koepelorganisatie van de Nederlandse woningcorporaties, grofweg te vergelijken met de sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen, hebben in kaart gebracht hoe ze vóór 2050 hun sociale huurwoningen gasloos en CO2-neutraal kunnen maken. Voor het vooral isoleren van die 2,1 woningen is tot 2050 108 miljard € nodig.

“We hebben in beeld hoe we het voor ruim twee miljoen huurwoningen aan kunnen pakken. We willen graag aan de slag, maar er is wel meer dan 100 miljard € voor nodig. Dat hebben de corporaties niet voorhanden. Het mag natuurlijk niet ten koste gaan van het bijbouwen van voldoende huurwoningen en het laag houden van de huren. Dus er moet nog wel wat gebeuren”, stelt Aedes-voorzitter Marnix Norder.

De Nederlandse woningcorporaties spraken vorig jaar de ambitie uit al hun huizen vóór 2050 CO2-neutraal te maken. Vervolgens kozen corporaties daarvoor eigen scenario’s aan de hand van de Aedes-Routekaart CO2-neutraal 2050. De opgave voor ruim 2,1 miljoen woningen is daarmee in kaart. “Dit is uniek in de Nederlandse vastgoedsector. Niemand is al zo ver. Met dit gegeven gaan we in gesprek met het Rijk, de gemeenten, de huurders en andere huiseigenaren, bouwers, installateurs, netbeheerders en energiebedrijven. Want we zullen het met zijn allen moeten doen. Alleen zal het ons niet lukken. En we mogen vooral het belang van de bewoners niet vergeten. Na de overlast moeten zij een comfortabelere woning hebben zonder hogere woonlasten”, stelt Norder.

Miljardeninvesteringen

Op basis van de routekaarten werd een eerste raming gemaakt. Voor het verduurzamen en gasloos maken van al deze woningen is 108 miljard euro nodig of bijna 52.000 € per woning. Dat geld is nodig om een huis duurzaam te renoveren, het gasloos te maken en voor verbeteringen die voortkomen uit de forse ingrepen in het huis voor de verduurzaming, bv. een nieuwe badkamer en/of keuken. Om dat te kunnen financieren, zouden de Nederlandse corporaties tot 2050 elk jaar 3,4 miljard € moeten investeren, naast hun andere uitgaven. Dat is binnen de financiële mogelijkheden van de sector niet haalbaar. De investeringen in duurzaamheid mogen voor Aedes niet ten koste gaan van de eveneens grote opgaven voor nieuwbouw en betaalbaarheid.

“Duurzaamheid is een maatschappelijke ambitie. Als Nederland het tempo wil versnellen, moet er dus wat gebeuren. Dit kabinet wil echter dat corporaties steeds meer belasting betalen. Daar kan het kabinet natuurlijk wel wat aan doen. Als dat niet gebeurt, is het allemaal niet mogelijk. Mooier kan ik het niet maken”, stelt Norder.

Klimaatakkoord

Aedes neemt deel aan de gesprekken over het Klimaatakkoord dat het Nederlandse kabinet met allerlei partijen wil sluiten. “Corporaties laten zien wat ze bij kunnen dragen. Maar we kunnen het niet alleen. Samen moeten we tot plannen komen voor verduurzaming van straten en wijken. Gemeenten moeten partijen bij elkaar brengen, andere vastgoedeigenaren moeten meedoen en energiebedrijven moeten warmtenetten ontwikkelen, om er maar een paar te noemen”, weet Norder.

De Nederlandse corporaties willen drie van de vier woningen verduurzamen door ze te renoveren tot ‘nul-op-de-meter-woning’ (energieneutrale woningen) (38%) of door ze maximaal te isoleren en er zonnepanelen op te installeren (38%). Voor de overige half miljoen woningen bestaan de plannen uit isoleren binnen dan wel buiten de schil van het huis. De maatregelen aan de woning die corporaties kunnen nemen, leveren een CO2-reductie op van 70%. De andere 30% moet komen van verduurzaming van de externe energiebronnen voor de woningen, bv. warmtenetten.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Beddeleem krijgt certificaat als CO2-neutral company

Beddeleem krijgt certificaat als CO2-neutral company

Beddeleem heeft naar eigen zeggen als eerste Belgische bouwbedrijf het certificaat CO2-Neutral company van CO2logic ontvangen, met validatie door Vinçotte. Dit certificaat garandeert dat Beddeleem zijn klimaatimpact berekent, verlaagt en[…]

Antwerps provinciehuis is toonbeeld van duurzaamheid

Antwerps provinciehuis is toonbeeld van duurzaamheid

Europees platform voor coatingonderzoek gestart

Europees platform voor coatingonderzoek gestart

Brussels Airport opent ultramodern en duurzaam logistiek gebouw

Brussels Airport opent ultramodern en duurzaam logistiek gebouw

Meer artikels