Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nederland verwacht groei Belgische bouwproductie

Gerelateerde onderwerpen :

,
Nederland verwacht groei Belgische bouwproductie

© ©Calado - stock.adobe.com

De bouwproductie in België heeft gedurende de pandemie enigszins geschommeld. Dat ging gepaard met wisselingen van de stemming van zowel producenten als consumenten. De vergunningverlening voor de utiliteitsbouw heeft het grillige patroon gevolgd. Dat is één van de conclusies van het Nederlandse marktinformatiebureau BouwKennis.
Het vergunningsniveau ligt echter nog altijd zeer hoog. In de woningbouw is de vergunningverlening flink gestegen. In beide sectoren is er hierdoor ruimte voor een significante groei van de bouwproductie in 2022 en 2023. 

Volgens het informatiebureau is de vraag naar woonruimte in heel België groot. Er is sprake van een focus op verstedelijking door middel van verdichting in bestaande steden en door het toevoegen van ‘woonwijken’ rondom een aantal grotere steden in Vlaanderen en rond Brussel en Namen. Het omvormen van oude handelshuizen en industriële locaties draagt flink bij aan de totale woningbouwproductie.

De financiële situatie van de doelgroep voor nieuwbouwwoningen is in de coronapandemie van de voorbije twee jaar niet verslechterd. Hierdoor is de vraag naar woningen hoog en is de betaalbaarheid van deze woningen – voor een grote doelgroep – geen belemmering, meldt het rapport van BouwKennis.

Utiliteitsbouw

In de utiliteitsbouw is er een flinke voorraad vergunningen, opgebouwd tussen 2017 en nu. Met name de industrie en logistiek hebben ruimte om te groeien. Op de vastgoedmarkt is sprake van een noemenswaardige dynamiek. In alle segmenten is beweging. In de industrie zijn vooral de hele kleine en zeer grote panden in trek. Wallonië kent een opleving van de kantorenmarkt.

BouwKennis verwacht ook in de utiliteitsbouw een groei van de investeringen in verduurzaming verwacht. Als argument wordt aangehaald dat de overheid heeft bepaald dat aangekochte bestaande gebouwen die niet aan de minimale duurzaamheidseisen voldoen, binnen de vijf jaar door de nieuwe eigenaar verbeterd moeten worden.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Zowat 18% van de werknemers in de bouw in ons land heeft niet de Belgische nationaliteit. Dat is meer dan het gemiddelde op onze volledige arbeidsmarkt, waar 15% geen Belg is. Het aandeel niet-Belgen in de bouwsector is de voorbije acht jaar met[…]

08/09/2022 |
Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Investeringen van bouwbedrijven vallen stil

Investeringen van bouwbedrijven vallen stil

Reële investeringen lokale besturen dalen licht

Reële investeringen lokale besturen dalen licht

Meer artikels