Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nazareth wil van centrale as een groene boulevard maken

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nazareth wil van centrale as een groene boulevard maken

(c) Bouwkroniek

De kernen van Nazareth en Eke zijn met elkaar verbonden door een straat met drie namen: Drapstraat, Roombaardstraat en Stationsstraat. Deze straat is geleidelijk omgevormd tot een steenweg, met de focus op gemotoriseerd verkeer. Het gemeentebestuur wil deze as veiliger en aangenamer maken, met brede voetpaden, vrijliggende fietspaden en veel meer groen.
Een volledig afgewerkt plan is er nog niet, want de burgers krijgen nog één maand inspraak. De uitvoering wordt volgens burgemeester Danny Claeys een project van tien tot misschien wel twintig jaar. Wel worden al enkele aanzetten gegeven. In 2023 zijn er de eerste werken tussen het boulevardplein van Nazareth (aan de kerk) en de Stropstraat. Hiervoor wordt de kost van het gemeentelijke aandeel voorlopig geraamd op afgerond 700.000 €. Ook wordt op enkele plaatsen reeds de asfaltlaag van het fietspad en sommige parkeerplaatsen voorlopig hersteld.
 
De grote lijnen van de heraanleg van de centrale as van 4 km liggen al vast. "Er komen in totaal vier boulevardpleinen zoals het bestaande aan de kerk van Nazareth: aan de kerk van Eke, aan de NMBS-opstaplaats in Eke en aan de sporthal van Nazareth. Mogelijk wordt de parking tussen de oude sporthal en de rijweg daar meegenomen in het project. Tussen de boulevardpleinen komen boulevardzones", meldt schepen van Openbare Werken Ivan Schaubroeck. Het weggedeelte van de pleinzones krijgen geen asfalt, maar zullen worden uitgevoerd in gewassen beton. Voor het dorp van Eke wordt nog een masterplan gemaakt. De tuin aan aan het Kinderkasteeltje wordt een publiek toegankelijke parktuin. Dit park wordt nog uitgebreid en er komt een nieuw gebouw voor de buitenschoolse kinderopvang.
 
Over het algemeen wordt de rijweg voor auto’s, bussen en vrachtwagens enkele tientallen centimeter minder breed. Die extra breedte gaat naar vrijliggende voet- en fietspaden die met groen gescheiden worden van de autorijvakken. De lange en op sommige plaatsen veelal ongebruikte parkeerstroken worden omgevormd tot stukken groen. Waar er wel kan geparkeerd worden, gebeurt dat straks op een waterdoorlatende verharding (grasdallen of iets van die aard). Grof gerekend maakt dat volgens de burgemeester een kleine 2 ha die onthard wordt.
 
Samen met deze heraanleg van de centrale as wordt de riolering aangepakt, zodat het gemengde stelsel afgekoppeld kan worden. 
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Omgevingsvergunning aangevraagd voor fietssnelweg Brussel-Bertem

Omgevingsvergunning aangevraagd voor fietssnelweg Brussel-Bertem

De Werkvennootschap vraagt een omgevingsvergunning voor de realisatie van een nieuw deel van de belangrijke fietssnelweg tussen Brussel en Bertem. De F203 heeft een totale lengte van 15,6 km en moet Brussel, via Zaventem en Kortenberg, op[…]

Nieuwe fietsbrug naar bedrijvenzone Eiland Zwijnaarde

Nieuwe fietsbrug naar bedrijvenzone Eiland Zwijnaarde

Groen licht voor westelijke strekdam Blankenberge

Groen licht voor westelijke strekdam Blankenberge

Waterloolaan en Gulden-Vlieslaan in Brussel worden heraangelegd

Waterloolaan en Gulden-Vlieslaan in Brussel worden heraangelegd

Meer artikels