Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

Gerelateerde onderwerpen :

,
NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

© ©Василий Комарницкий - stock.adobe.com

Na twee eerdere geslaagde projecten slaan het Departement Omgeving en Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) de komende drie jaar opnieuw de handen in elkaar voor de uitrol van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. In het nieuwe subsidieproject wordt ingezet op een verdere kennisopbouw bij architecten en lokale besturen.
Tevens wordt het thema Ruimtelijk Rendement breder bekeken en de focus ligt hierbij in het gangbaar maken van de tien kernkwaliteiten van de leefomgeving en de inzetbaarheid ervan in kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen. Ook wordt aandacht geschonken aan een goede dialoog tussen architecten en lokale besturen, gezien beide samen een belangrijke rol spelen in het waarmaken van de doelstellingen op het terrein.
 
Netwerk Architecten Vlaanderen wil actief meewerken aan het nieuwe denken rond ruimte en ruimtelijke kwaliteit. Het is immers duidelijk dat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een mentale switch in het ruimtelijk denken (en handelen) zal vergen bij zowel bouwheren als architecten, ontwerpers, steden en gemeenten, enz.
 
De architect heeft als ambassadeur van goed ruimtelijk rendement en een kwaliteitsvolle leefomgeving een voortrekkersrol. Hij is in staat om ruimtelijk rendement visueler en toegankelijker te maken. Met behulp van slimme, creatieve ontwerpen kan hij de bouwheer overtuigen bestaande ruimtes beter te benutten.
 
Dat is bijvoorbeeld mogelijk door een compacter volume een flexibele invulling te geven, synergieën op te zoeken inzake programmatische combinaties en de kringloop van energiestromen, het project aanpasbaar te maken, te verdichten waar mogelijk en ruimtes open te trekken om meer groen toe te laten waar nodig.
 
Dit gebeurt uiteraard  binnen het strikte kader en de voorschriften van de lokale besturen, in lijn met de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en adapterend aan ons veranderende klimaat met de lokale gevolgen voor het perceel.
 
Tien kernkwaliteiten
 
Het project focust zich op twee sporen: de tien kernkwaliteiten van de leefomgeving en de samenwerking met lokale besturen. De tien kernkwaliteiten uit de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2018) bieden een uitstekende kapstok om te werken aan een kwaliteitsvolle leefomgeving. Het departement Omgeving maakte daarvoor een webpagina met meer uitleg bij de kernkwaliteiten, een leidraad voor een kwaliteitsdialoog, een inspirerende beeldencatalogus, goede praktijken, enz.
 
Maatschappelijk is er meer dan ooit nood aan wederzijds begrip, eenzelfde taal en een verbeterde communicatie tussen architecten en lokale besturen met een focus op betere ontsluiting van informatie, duidelijkheid en voorspelbaarheid: waarom is iets vergunbaar, waarom niet? Aan de hand van praktijkgericht voorbeeldprojecten en voorbeelden van positieve samenwerkingen kan er gesensibiliseerd worden rond veranderingsgerichte architectuur, inspelend op de behoeften van iedereen.
 
Informatie en inspiratie
 
De voorziene acties in het project zijn divers. Zo komt er een uitbreiding van het aantal projecten op de recent ontwikkelde webtool RuimtelijkRendement.be en een daaraan gekoppelde publicatie. NAV zal daarnaast ook kennisopbouw- en verspreiding doen met betrekking tot technische en juridische achtergrondinformatie.
 
Bouwprofessionals zullen bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op eerstelijnsadvies, zullen regelmatig artikels lezen in de NAV-media of krijgen vormingssessies en inspirerende projectbezoeken voorgeschoteld. Voor de communicatie richting bouwheren schakelt NAV zijn openhuizendag Mijn Thuis Op Maat in, de website Zoekeenarchitect.be en de bijhorende digitale nieuwsbrief.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Vlaams minister van Omgeving Zuhal introduceert een decreet dat bijkomende harde bestemmingen in alle gemeenten van Vlaanderen voorkomt en beperkt de mogelijkheden om het landbouwgebied verder te bebouwen met zonevreemde woningen. […]

01/12/2022 |
Voorontwerp masterplan Scheldeboorden Linkeroever is klaar

Voorontwerp masterplan Scheldeboorden Linkeroever is klaar

Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Meer artikels