Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Natuurlijk waterzuiveringssysteem voor Oud-Berchem

Gerelateerde onderwerpen :

,
Natuurlijk waterzuiveringssysteem voor Oud-Berchem

Beeld: AG Vespa.

Het regenwater dat op de Singel ter hoogte van Oud-Berchem en een stuk van de omliggende wijk valt, wordt binnenkort opgevangen in Natuurpark Wolvenberg. Het natuurlijke waterzuiveringssysteem daarvoor is klaar en zal de omgeving helpen behoeden voor wateroverlast. Het omgevingsgroen is al deels aangelegd, dit najaar wordt dit verder afgewerkt met bijkomende beplanting. Het groen zorgt ervoor dat het volledige systeem zo natuurlijk mogelijk integreert in het landschap van Park Brialmont.

De zuivering gebeurt op basis van een korrelvormig, stenig materiaal waaraan de vervuiling blijft kleven. Het filterzand moet slechts om de 15 tot 20 jaar worde gereinigd of vervangen. Het zuiveringsconcept werd ontwikkeld in overleg met Aquafin en studiebureaus Sweco en Cluster.

Het ingenieuze systeem leidt regenwater afkomstig van de rijweg van de Singel en enkele straten langs de Uitbreidingsstraat in Berchem naar het park, om het daar te laten infiltreren. In totaal gaat het om de afwatering van 3,8 ha verharding. Het wordt in gebruik genomen zodra de rioleringswerken aan de Uitbreidingsstraat zijn afgerond.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant maakt sinds enkele jaren werk van renovatieleningen die door de aanvragers pas terugbetaald moeten worden als de woning van eigenaar verandert of verhuurd wordt. Provinciale renovatiebegeleiders ontzorgen de[…]

06/12/2022 | Renovatie
Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Meer artikels