Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Natuurlijk waterzuiveringssysteem voor Oud-Berchem

Gerelateerde onderwerpen :

,
Natuurlijk waterzuiveringssysteem voor Oud-Berchem

Beeld: AG Vespa.

Het regenwater dat op de Singel ter hoogte van Oud-Berchem en een stuk van de omliggende wijk valt, wordt binnenkort opgevangen in Natuurpark Wolvenberg. Het natuurlijke waterzuiveringssysteem daarvoor is klaar en zal de omgeving helpen behoeden voor wateroverlast. Het omgevingsgroen is al deels aangelegd, dit najaar wordt dit verder afgewerkt met bijkomende beplanting. Het groen zorgt ervoor dat het volledige systeem zo natuurlijk mogelijk integreert in het landschap van Park Brialmont.

De zuivering gebeurt op basis van een korrelvormig, stenig materiaal waaraan de vervuiling blijft kleven. Het filterzand moet slechts om de 15 tot 20 jaar worde gereinigd of vervangen. Het zuiveringsconcept werd ontwikkeld in overleg met Aquafin en studiebureaus Sweco en Cluster.

Het ingenieuze systeem leidt regenwater afkomstig van de rijweg van de Singel en enkele straten langs de Uitbreidingsstraat in Berchem naar het park, om het daar te laten infiltreren. In totaal gaat het om de afwatering van 3,8 ha verharding. Het wordt in gebruik genomen zodra de rioleringswerken aan de Uitbreidingsstraat zijn afgerond.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Er loopt een nieuw openbaar onderzoek naar het woonproject Melkerij in de dorpskern van Achterbos, een gehucht van de gemeente  Mol. Projectontwikkelaar Durban Ground-up wil op de site 37 appartementen en negen woningen creëren en[…]

16/08/2022 |
Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Meer artikels