Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

© IAKOV FILIMONOV

De sterke stijging van de energieprijzen treft alle ondernemingen in alle sectoren van de economie, zo blijkt uit een studie die de Nationale Bank van België voerde op de vraag van de federale regering. De rode draad is dat de marges van de ondernemingen een neerwaartse tendens dreigen te vertonen als gevolg van de energieschok en de stijging van de loonkosten die daaruit voortvloeit. 

Bedrijven lijden onder de stijgende energieprijzen en loonkosten. Op basis van bedrijfsgegevens uit het verleden blijkt uit de studie dat de bedrijven gemiddeld 60% van kostenstijgingen konden doorschuiven naar hun klanten. Deze ‘pass-through’ verschilt per bedrijfstak en is hoger voor grote dan voor kleine ondernemingen.
 
“Het zijn vooral de kmo’s die het zwaarst getroffen worden. Zij kunnen de stijgende kosten minder goed doorrekenen dan de grote bedrijven. Bovendien zijn de resultaten al wat gedateerd, want men baseert zich op gegevens uit het verleden. In de huidige omstandigheden, waarbij de prijsstijgingen dermate groot zijn, is het doorrekenen nog moeilijker zo niet onmogelijk geworden. Alle cijfers duiden op zeer zwaar weer in 2022. De marges staan onder grote druk”, stelt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.
 
Via de automatische indexering heeft deze prijsstijging ook een effect op de lonen. Vooral arbeidsintensieve bedrijfstakken worden nu getroffen, zo blijkt uit de studie. “Geen enkel bedrijf ontspringt de dans, want de energieschok zorgt ook voor een loonschok die het zwaarst weegt in arbeidsintensieve sectoren, dus ook in de dienstensector. Dat is geen grote energieverbruiker, maar ze hebben wel sterk te lijden onder de stijgende lonen”, aldus Danny Van Assche.
 
Volgens de recente vooruitzichten van het Federaal Planbureau zullen de brutolonen in paritair comité 200 met 7,1% stijgen in januari 2023. Dat is bijna dubbel zoveel als in januari 2022, toen de indexatie ook al historisch hoog was met 3,6%. Het gaat dus om meer dan 10% in twee jaar. Ter vergelijking: dat is ongeveer evenveel als in de hele periode 2013-2021. Bovendien volgt 43% van de werknemers in de privé het spilindexmechanisme. Bij die werkgevers stegen de loonkosten reeds.
 
Unizo stelt een aanpassing van de automatische loonindexering voor om bedrijven die het moeilijk hebben te helpen. Daarnaast vraagt de ondernemersorganisatie om eindelijk de energiekosten voor de bedrijven te verlagen. 
 
“Uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen. Het voortbestaan van de bedrijven komt in gevaar. Een algemeen uitstel van de automatische indexering of een sociaal gecorrigeerde indexsprong is wenselijk maar blijkbaar onbespreekbaar. Wel, dan moet er een tijdelijke kaderregeling komen die ondernemingen toelaat om indien nodig de automatische indexering niet toe te passen”, zegt Danny Van Assche.
 
Dit systeem laat toe om te differentiëren tussen ondernemingen die zwaar getroffen worden en ondernemingen die het ondanks de crisis goed doen. Individuele ondernemingen die kunnen aantonen dat ze het moeilijk hebben op basis van objectieve criteria die wettelijk worden vastgelegd, worden dan vrijgesteld van de indexaanpassingen een ‘opting-out’ systeem. 
 
Het energieprobleem moet vooral op Europees vlak opgelost worden met een gecoördineerde aanpak voor een gezamenlijk aankoopbeleid en het eventueel invoeren van plafondprijzen. "Maar ook de federale en de Vlaamse regering kunnen een bijdrage leveren om de energiefactuur voor ondernemers haalbaar te maken door de accijnzen af te schaffen", besluit Danny Van Assche. 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Zowat 18% van de werknemers in de bouw in ons land heeft niet de Belgische nationaliteit. Dat is meer dan het gemiddelde op onze volledige arbeidsmarkt, waar 15% geen Belg is. Het aandeel niet-Belgen in de bouwsector is de voorbije acht jaar met[…]

08/09/2022 |
Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Investeringen van bouwbedrijven vallen stil

Investeringen van bouwbedrijven vallen stil

Reële investeringen lokale besturen dalen licht

Reële investeringen lokale besturen dalen licht

Meer artikels