Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nationale Bank hekelt ontsporende begroting

Nationale Bank hekelt ontsporende begroting

© NBB

In een reactie op het jaarverslag van de Nationale Bank  van België (NBB) noemt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo, deze publicatie 'verplichte lectuur'. Enkele dagen geleden luidde ook de ondernemersorganisatie nog de alarmbel over de ontsporende begroting van dit land.

Van Assche omschreef die toen als 'onrustwekkend'. Nu wordt daar ook in het jaarverslag van de Nationale Bank op gehamerd in niet mis te verstane bewoordingen: “Na de verslechtering in 2019 is het de hoogste tijd om de overheidsfinanciën gezond te maken”.

De NBB stelt vast dat het structureel tekort van de Belgische overheid gestegen is van 1,8% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2018 naar 2,4% in 2019. “De Belgische overheidsfinanciën zijn dus ver verwijderd van de doelstelling om een structureel begrotingsevenwicht te hebben. Het tekort is namelijk opnieuw vergroot. Nochtans moet dat evenwicht absoluut worden bereikt”, stelt Danny Van Assche.

De NBB onderstreept dat onze zeer hoge overheidsschuld, 99% van het bbp, België bijzonder kwetsbaar maakt voor een eventuele rentestijging, en vraagt dat zo snel mogelijk vooruitgang wordt geboekt naar een structureel evenwicht.

Voor wie aan bijkomende belastingen zou denken, is de NBB ook bijzonder duidelijk: “Gelet op het nog steeds grote overheidsbeslag, is er aan de ontvangstenzijde weinig marge”. De NBB verduidelijkt dat de weliswaar verlaagde lasten op arbeid nog steeds hoog zijn, zeker voor de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het is een factor die de werkzaamheidsgraad blijft drukken.

Aan de andere kant waarschuwt de NBB er in haar rapport voor dat de sociale uitgaven de andere overheidsbestedingen niet mogen verdringen. “De NBB wijst er op dat de kosten van de vergrijzing het volgende decennium sowieso met 0,2% van het bbp per jaar zullen toenemen”, aldus Van Assche.

Unizo kan zich zeer goed vinden in de remedies die de NBB vooropstelt om de begroting op orde te krijgen: activering, loopbaanverlenging en een efficiënter overheidsoptreden.

De NBB wijst er op dat het streven naar gezonde overheidsfinanciën een taak is van alle geledingen van de Belgische overheid. De ondernemersvereniging sluit zich dan ook volledig aan bij de oproep tot bindende begrotingsdoelstellingen, zowel voor de federale overheid als de gemeenschappen en gewesten, zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord van 2013.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Federale middelen voor spoor en kazernes

Federale middelen voor spoor en kazernes

De details van het federale begrotingsakkoord worden stilaan duidelijk. Vanaf nu tot 2024 wordt 250 miljoen € extra geïnvesteerd in het spoor. De bedoeling is meer reizigers en meer vracht op de trein te krijgen. Het vrachtvolume over[…]

13/10/2021 | Confederatie BouwBouwunie
Overheid deblokkeert miljoenen euro's aan kredietlijnen van aannemers

Overheid deblokkeert miljoenen euro's aan kredietlijnen van aannemers

België verzet zich tegen nieuwe Europese transportregels

België verzet zich tegen nieuwe Europese transportregels

VBO: zonder ingrepen volgt tsunami van faillissementen

VBO: zonder ingrepen volgt tsunami van faillissementen

Meer artikels