Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nationaal of Europees'

België is in de ban van de terreur, die ook Frankrijk zwaar heeft belaagd. Veel Europese landen worstelen met de toevloed van vluchtelingen. Het Verenigd Koninkrijk vraagt zijn bevolking om zich uit te spreken over het lidmaatschap van de Europese Unie. Het zijn maar enkele nieuwe factoren die de toekomst voor Europa tenminste onzekerder maken. Waarom' Omdat ieder van die events aanleiding geeft tot een (her)opkomende nationale reflex: veiligheid is bij uitstek iets waar de nationale staten nog het voortouw nemen, de vluchtelingenproblematiek raakt ieder land zeer verschillend en geeft aanleiding tot ook heel diverse standpunten ' van het genereuze van kanselier Merkel in Duitsland tot het afwijzende van bijvoorbeeld Hongarije ' en de Britten leggen hun aanhorigheid aan Europa nu zelfs in de weegschaal.

Toch zou ook in al deze debatten meer Europa, en niet minder, aan de orde moeten zijn. Het terrorisme is internationaal, en veiligheid kan in deze zeer mobiele wereld alleen nog verzekerd worden door goede internationale samenwerking. De vluchtelingenstroom is er per definitie één waar mensen van het ene naar het andere land migreren op grond van de verwachting van een betere toekomst. En de Britten moeten er toch van overtuigd zijn dat ze weinig te winnen hebben van een 'Brexit', ook al leggen ze verschillende eisen op tafel omtrent het uitzicht van de Europese Unie ' waarvan sommige de functionering van de Unie kunnen verbeteren, maar waarvan andere, zoals de vraag naar een langere wachtperiode voor uitkeringen, ingaan tegen het principe van gelijke behandeling.

Bovendien mogen al deze problemen de aandacht niet laten verslappen voor het feit dat Europa nog altijd een verdieping nodig heeft. Groot-Brittannië vraagt het 'multi currency' gegeven in de EU te laten verankeren. Dat is op zich al niet makkelijk, want volgens het verdrag over de EU is de euro in principe de eenheidsmunt waaraan iedereen dient te participeren behalve enkele landen die expliciet een soort van 'opt out" hebben verkregen, en dat is precies het geval voor het VK. Maar daaraan toevoegen dat diegenen die de euro niet gebruiken de besluitvorming van de eurozone mee zouden moeten sturen of blokkeren, lijkt uiteraard niet aanvaardbaar.

Wat is er nog nodig om van de Europese Monetaire Unie een echt optimale unie te maken, die volop gewapend is om weerstand te bieden aan nieuwe crisissen' Vooreerst een aanvulling van de bankenunie. Er moet nog een gemeenschappelijk depositogarantiesysteem komen, en ook een Europees veiligheidsnet ingeval banken nog in problemen zouden komen gefinancierd door een solidariteitsbijdrage van de banksector zelf. Politiek is dit niet zo evident, omdat landen als Duitsland zich er eerst afdoende willen van vergewissen dat de risico's goed beheerd worden, alvorens ze eventueel te delen. De episode met Griekenland en andere landen heeft nogal wat politici gefrustreerd, zodat het animo om anderen te helpen verminderd is... tenzij er stevige mechanismen worden opgebouwd om ontsporingen te vermijden.

Dat laatste kan alleen als niet alleen de monetaire maar ook de budgettaire en economische bevoegdheden op een meer gemeenschappelijk niveau worden uitgeoefend. Lees: dat een centraal Europees niveau meer rechtstreeks kan bepalen hoe de nationale begrotingen evolueren, of welke economische politiek moet worden gevoerd. Ook dat ligt natuurlijk moeilijk, want het betekent een nieuwe aantasting van de nationale soevereiniteit, en is mogelijk slechts denkbaar als de Europese begroting zelf groter wordt. En als deze ook expliciete herverdelingsmechanismen van rijkere naar armere lidstaten of regio's omvat zoals die in federale landen nog voorkomen.

Het nationale niveau bevoordelen zonder rekening te houden met anderen zet geen zoden aan de dijk.

Eén en ander vergt ook vooruitgang op het stuk van de democratische legitimiteit van de Europese instellingen en akkoorden. De parlementen ' nationale zowel als het Europese ' zullen een grotere stem willen, omdat meer en meer bevoegdheden op een Europees niveau zouden worden uitgeoefend.

Allemaal vrij revolutionair... maar bittere noodzaak als men de euro en het eurogebied verder wil ontplooien tot een munt en zone die aanzien heeft en waar wij ons lot in eigen handen kunnen nemen. De vragen van het Verenigd Koninkrijk mogen de aandacht daarvoor niet doen verslappen, en de Europese leiders zullen ook voldoende staatsmanschap aan de dag moeten leggen om meer dan een ijzer in het vuur te houden ' hoezeer de veiligheids en migratiedossiers de actualiteit ook opeisen. Nogmaals: het nationale niveau bevoordelen zonder rekening te houden met anderen zet geen zoden aan de dijk. De wereld is ons dorp geworden... Laten we er samen voor zorgen dat het welvarend en veilig is.

CATO

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen