Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Namen laat het kazerneleven achter zich

Namen laat het kazerneleven achter zich

De site des Casernes bezit heel wat troeven voor de creatie van een nieuw eilandje op mensenmaat, bestaande uit woningen, diensten, een park en een ondergrondse parking die het voormalige, negentiende-eeuwse wachthuis omkaderen waarin het Afrikamuseum is ondergebracht.

In 2012 kocht de Naamse Grondregie van de Regie der Gebouwen het parkeerterrein op de site des Casernes, in het westelijke deel van de Waalse hoofdstad, om er een grootschalige stedelijke revitaliseringsoperatie op te zetten. Die had als doel de creatie van een nieuwe wijk en het geven van een nieuw elan aan een stadsdeel dat ietwat aan zijn lot overgelaten werd na de verdwijning van de oude kazernes.

Deze site van 1,3 ha, begrensd door de rue du Premier Lanciers, de rue des Bourgeois en de rue Général Michel, bezit heel wat troeven voor een exemplarische stedelijke reconversie en de creatie van een nieuw eilandje van wijkformaat bestaande uit woningen, diensten, een voedingszaak, een gemeentelijke bibliotheek, een brasserie, een park en een ondergrondse parking. Die omkaderen het voormalige negentiende-eeuwse wachthuis waarin het Afrikamuseum is ondergebracht. Nu is het eilandje ingenomen door een bouwterrein waarop het nieuwe justitiepaleis zal verrijzen, de drie kantoortorens van AG Real Estate, het Afrikamuseum vzw en een buitenparking.

Diverse behoeften

Woningen

Het eerste doel is om de wijk, die dat hard nodig heeft, een groot aantal woningen te schenken die betaalbaar zijn en van goede kwaliteit. De stad Namen plant er dus een mix van appartementen (studio, één, twee of drie slaapkamers) om aan alle levensbehoeften te voldoen en de aankoopmogelijkheden te vergroten. Een deel van het project is specifiek bestemd voor eerste eigenaars. “Het gaat dus niet om standingwoningen langs de oever van de Maas bijvoorbeeld, die slechts voor een beperkte groep op de vastgoedmarkt bestemd zijn. Het bestek voorziet trouwens dat die woningen goed moeten scoren inzake milieukwaliteit: energiezuinig, gebruik van hernieuwbare energieën, hergebruik van regenwater en andere voorzieningen die een milieuvriendelijk beheer of gebruik van de habitat bevorderen”, preciseert Arnaud Gavroy, de Naamse schepen belast met Ruimtelijke Ordening en Grondregie.

Ruimte voor cultuur en ontmoetingen

Naast woningen heeft dit deel van Namen ook nood aan een openbare ruimte die mensen verenigt. Er zal dus een park van zo’n 3.500 m² aangelegd worden om die functie te vervullen en als voetgangersverbinding te dienen tussen de verschillende uitrustingen en diensten. De bewoners van de omliggende wijken werd gevraagd om mee te werken aan de vormgeving van het park.

Het project voorziet ook de bouw van een bibliotheek van om en bij de 2.000 m² waarvan de architectuur moet aansluiten bij het park.

Naast de bibliotheek omvat het plan nog een brasserie van ongeveer 300 m2 langs de kant van het park. In die ruimte is ook een polyvalente zaal voorzien die kan worden gebruikt door de bibliotheek, door het museum of los daarvan voor kleine conferenties, opleidingen of diverse workshops.

In dezelfde geest zal ook een buurtwinkel van zowat 800 m2 ingericht worden (een hal of winkel met verse producten in korte keten) langs de rue du Premier Lanciers. Die zal kaderen in het globale concept van duurzame ontwikkeling en middenin het stadscentrum toegang geven tot de producten van landbouwers en ambachtelijke verwerkers uit de regio.

Het MAN (Afrikaans museum van Namen), dat sedert 1985 onderdak gevonden heeft in het oude wachthuis van de kazerne, blijft bewaard. 

Een parking

Namen mag dan van duurzame ontwikkeling de leidraad van de ontwikkeling van zijn grondgebied maken, toch blijft een parking in het stadscentrum een absolute must. Er moet minstens plaats voorzien worden voor de woongelegenheden en de diensten die er gecreëerd worden. Aan die behoefte wordt voldaan door de bouw van een ondergrondse parking op twee verdiepingen die minstens 430 plaatsen zal bieden.

Hart voor de stad met de SA Coeur de Ville

Na de oproep voor projecten die de stad lanceerde, werden drie offertes ingediend. Ze gingen uit van:

  • het consortium Nidus (Atenor, A2M, Dherte-Namur, Democo, Lixon, Sweco, Concept control, D2S, JNC);
  • de tijdelijke vereniging gevormd door Equilis, Cobelba, Art&Build, Buro 5;
  • de SA Coeur de Ville (Thomas & Piron, l’Atelier de l’Arbre d’Or, DDS+, Qbrik, Eole).

De opdracht werd uiteindelijk in februari 2018 gegund aan de SA Cœur de Ville, geleid door Thomas & Piron, in samenwerking met het architectenteam van l’Atelier de l’Arbre d’Or, DDS+, Qbrik en landschapsontwerper Eole. De keuze van de jury is door verschillende criteria ingegeven (prijs, architecturale kwaliteit, technieken, milieuaspecten, enz.), maar de manier waarop het ‘Cœur de Ville’- project zich onderscheidt door zijn optimale integratie in het stadsweefsel kon ieders goedkeuring wegdragen.

“Het ‘Cœur de Ville’-project integreert zich in het bestaande stadsweefsel, behoudt een deel van het militaire erfgoed en creëert nieuwe levensruimte met verschillende functies (handelszaken, woongelegenheid, ...). Het project is ook een voorbeeld op het gebied van duurzame ontwikkeling (autodelen, brede fietsenstallingen, thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen, EPB klasse A, regenwaterrecuperatie, biodiversiteit in het park, stadslandbouw, …). Bij de inrichting van de openbare ruimte ging overigens bijzondere aandacht uit naar de integratie van volgende zaken: verlichting, vloerbekleding, comfortabel meubilair, openbare toiletten die toegankelijk zijn via het park, drinkwaterfontein, …”, zo onderstreept het kabinet van Arnaud Gavroy.

Het budget voor het ontwerp, de verwezenlijking en de promotie van het hele project wordt op een kleine 55 miljoen € inclusief btw geraamd (zonder rekening te houden met de eventuele aankoop van de horeca- en/of winkelruimte waarover de gemeentelijke overheid later zal beslissen). De werkzaamheden zullen vermoedelijk tijdens het tweede semester van 2019 beginnen en midden 2021 voltooid zijn, met uitzondering van het park en de bibliotheek die begin 2022 opgeleverd worden.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

AML verdeelt Mecalac in Wallonië en Brussel

AML verdeelt Mecalac in Wallonië en Brussel

Materieelproducent Mecalac heeft een akkoord gesloten met distributeur AML voor Wallonië en Brussel. AML was tot voor kort vooral een lokale dealer van premium-merken in materieel. Het is voor het eerst dat Ateliers Marcel Lambert (AML)[…]

10/12/2021 | MaterieelVerhuur
Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron herontwikkelt drie ziekenhuissites in Charleroi

Thomas & Piron herontwikkelt drie ziekenhuissites in Charleroi

Sprimont krijgt meest innovatieve gezondheidscampus van Wallonië

Sprimont krijgt meest innovatieve gezondheidscampus van Wallonië

Meer artikels